Miroslav Zumrík

lingvista

Kontaktné informácie

e-mail

miroz @ korpus.sk

e-mail

miroz @ korpus.juls.savba.sk

Jabber

miroz @ jabber.juls.savba.sk

miestnosť

41

tel. číslo

+421 (2) 5441 0307

tel. číslo

+421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 137

Profil pracovníka

Titul

Mgr., PhD.

Štúdium

  • 2011 – 2015: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava; teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr (súčasný nórsky román) → PhD.
  • 2006 – 2011: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava; nemecký jazyk a kultúra – švédsky jazyk a kultúra → Mgr.
  • 2004 – 2009: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava; nemecký jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúra → Mgr.
  • 1999 – 2004: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava; filozofia → Mgr.

Pracoviská

  • 2015 – súčasnosť: Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava
  • 2009 – 2015: redaktor mesačníka Revue aktuálnej kultúry – RAK

Medzinárodné a domáce projekty

  • 2015 – 2016: Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku – III. etapa (spoluriešiteľ)

Oblasť výskumu

  • korpusová lingvistika
  • terminológia

Zameranie v SNK

  • Slovenská terminologická databáza

Záľuby

literatúra, Škandinávia, hory

Personálna bibliografia

Zborníky, štúdie, články, recenzie, správy z oblasti počítačovej a korpusovej lingvistiky, terminológie a iných oblastí lingvistiky

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Personálna bibliografia (CREPC)

Profily pracovníka na iných stránkach

↑ Hore na stránku