Query v korpuse
áäčďéěíĺľňóôöŕřšťúüůýžÁÄČĎÉĚÍĹĽŇÓÔÖŔŘŠŤÚÜŮÝŽ[]^*"\=

O korpuseslovenčina English по русски


#1
Číslovanie bude zmenené pred podpisom , a po podpise bude zmenené opäť , aby istota , že národy Európy nebudú novej ústave rozumieť bola ešte väčšia . A tento pseudodemokratický paškvil má byť podstrčený britskému ľudu ! Nie , ďakujeme - my už svoje práva máme , sú zakotvené v nesmrteľnej a obdivuhodnej Magna Charte , Veľkej charte práv a slobôd z roku 1215 , doplnené Zákonom o právach ( Bill of Rights ) z roku 1689 .Číslování bude změněno před podpisem , a po podpisu bude změněno znovu , aby jistota , že národy Evropy nové ústavě neporozumí , byla ještě větší . A tento pseudodemokratický paskvil má být podstrčen britskému lidu ! Ne , díky - my už svá práva máme , jsou zakotvena v nesmrtelné a obdivuhodné Magna Chartě , Velké listině práv a svobod z roku 1215 , doplněné Zákonem o právech ( Bill of Rights ) z roku 1689 .
0..0/1 (1)