Medzinárodný deň matiek

Matka, mamka, mamička…

Pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa matiek vám ponúkame ukážku podôb slova ‚mama‘. Variantné podoby slova ‚mama‘ pochádzajú zo Synonymického slovníka slovenčiny a sú zoradené podľa počtu výskytov na základe hlavného korpusu písaných textov Slovenského národného korpusu z verzie prim-10.0. Obsah a rozsah korpusu môžete skúmať po bezplatnej registrácii.

Ak vás ale zaujímajú jazykovedné štúdie, ktoré sa spájajú s obrazom matky, dávame vám do pozornosti napríklad štúdiu o pojmových a axiologických aspektoch slova ‚matka‘ v nemčine od Anity Braxatorisovej, ktorá odznela na konferencii SLOVKO 2021. Štúdiu s názvom On conceptual and axiological aspects of the word Mutter ‚mother‘ in context (Based on corpus material) si môžete prečítať v špeciálnom čísle Jazykovedného časopisu (2021, roč. 72, č. 2). Štúdia je dostupná tu – spolu so ďalšími štúdiami, ktoré odzneli na konferencii.

Ak vás téma jazykového obrazu matky láka aj v slovenčine, ponúkame vám štúdiu s názvom Náčrt jazykového obrazu matky v slovenčine od Anny Gálisovej, ktorá je uverejnená v časopise Slovenská reč (2022, roč. 87, č. 2). Štúdia je dostupná tu – spolu s ďalšími podnetnými príspevkami.

Plagát s ukážkou rôznych podôb slova ‚mama‘ nájdete tu.