→English

CESAR roadshow 7. – 8. júna 2012, Bratislava, hotel Park Inn Danube

Podujatie organizované v spolupráci s projektom CESAR (CEntral and South-East EuropeAn Resources) bude zamerané na spoločné aktivizovanie úsilia v rozvoji a výskume jazykových technológií. CESAR spoločne s META-NET-om (sieť excelentnosti financovaná z fondov Európskej komisie pozostávajúca z 57 výskumných centier v 33 európskych krajinách) podporuje technologické základy multilingválnej informačnej spoločnosti. Cieľom podujatia je zvýšiť povedomie o jazykových technológiách v európskych krajinách.

V rámci prezentačných dní členov projektu CESAR sa uskutoční medzinárodná vedecko-informačná konferencia Rozvoj jazykových technológií a zdrojov na Slovensku a vo svete pri príležitosti 10. výročia Slovenského národného korpusu. Oddelenie predstavuje vedúcu inštitúciu počítačového spracovania prirodzeného jazyka na Slovensku. Konferencia bude zameraná na prezentáciu všeobecných národných korpusov, špecializovaných korpusov, výsledkov počítačovej lexikografie, vývoja nástrojov na budovanie a využívanie korpusov a na počítačové spracovanie prirodzeného jazyka.

Podujatie spojí predstaviteľov štátnej a podnikateľskej sféry so zástupcami výskumných centier, používateľov jazykových technológií a politických činiteľov zodpovedných za výskum a inovačné aktivity v danej oblasti.

CESAR roadshow zhrnie súčasný stav jazykových technológií na Slovensku a účastníkom ponúkne informácie o budúcich technológiách a nástrojoch počítačového spracovania prirodzeného jazyka v jazykovo i kultúrne rozmanitej európskej informačnej spoločnosti.

Program podujatia Rozvoj jazykových technológií a zdrojov na Slovensku a vo svete (10 rokov Slovenského národného korpusu) spojeného s CESAR roadshow na Slovensku nájdete tu.