→English

Legenda

⌨ anotácia nahrávky

■ značka (event)

①, ②... prekrývajúce sa vety

♪ odkaz na zvukový záznam

„ “ začiatok a koniec segmentu vo výpovedi (turn)

[: :] začiatok a koniec dokumentu

§ začiatok sekcie

▓ ░ začiatok a koniec pozadia (background)