s-hovor-4.0 pronominums top 1000 words

Nr.FormCount
1to84050
2ja35142
3on23509
4ten22815
5tam21445
6taký18714
717446
8čo16700
9tak15734
10ktorý13879
11my13715
12ona8312
13nejaký7604
14všetok7283
15toto6799
16tu6594
17vy6091
18ty5746
19môj4555
20kde4338
21tento4090
22svoj3740
23niečo3707
24táto3525
25náš3447
26vtedy3234
27každý3008
28aký2887
29iný2633
30nič2533
31takto2529
32ako2360
33kto2151
34takýto2089
35niekto1606
36ono1567
37jeho1522
38niekedy1419
39sám1399
40seba1387
41niektorý1386
42vždy1351
43prečo1254
44ta1185
45nikto1123
46váš1122
47koľko1019
48nejak999
49kedy992
50nejako987
51preto864
52niekde860
53nikdy838
54ich788
55žiaden784
56sem694
57tuná654
58vždycky642
59tuto633
60ináč628
61toľko618
62tvoj601
63jej592
64akože587
65všelijaký493
66istý472
67niekoľko385
68všade378
69takisto363
70zatiaľ360
71onen341
72inak327
73odtiaľ323
74kam300
75čosi293
76dačo292
77kedysi238
78dajaký225
79akosi216
80samý195
81odkiaľ195
82nikde191
83oný190
84inde185
85na_on172
86akýsi161
87kdesi153
88nijaký148
89dáky134
90načo132
91všeličo129
92dakedy124
93voľakedy119
94akýkoľvek118
95voľačo117
96odvtedy117
97niekam103
98hento100
99dakde91
100dovtedy88
101dakto88
102odtiaľto87
103pre_on78
104voľáky77
105koľký75
106tamto70
107kadejaký69
108stade67
109čokoľvek67
110toľký65
111natoľko65
112všelijako61
113daktorý60
114koľkokrát53
115dáko53
116onô52
117voľakde51
118odkedy48
119hocijaký48
120dokedy46
121málokto45
122kade45
123čože44
124voľakto43
125stadiaľ43
126hocičo43
127kadečo42
128ktosi41
129inakšie40
130nakoľko38
131tade37
132nijako37
133henten37
134dokiaľ35
135o_on34
136kedykoľvek34
137voľáko33
138málokedy33
139tamten31
140hocikto30
141u_on29
142inokedy29
143hocikde29
144zato28
145ktokoľvek28
146hocikedy28
147dajako28
148zač27
149tadiaľ26
150nikam26
151skade25
152kdekoľvek25
153inší25
154hentaký25
15524
156do_on23
157čí23
158za_on22
159začo22
160pokiaľ22
161hentam22
162voľajaký21
163skadiaľ21
164tamtá20
165nijak19
166inakší18
167akokoľvek18
168všadiaľ17
169kdeže17
170máloktorý16
171odniekiaľ15
172toľkoto14
173tadeto14
174onaký14
175hentá14
176hen14
177ničí13
178niekoľký12
179nato12
180kadiaľ12
181hockedy12
182voľajako11
183hociktorý11
184toľkokrát10
185ktorýkoľvek10
186doposiaľ10
187bohviečo10
188všelikde9
189voľaktorý9
190tedy9
191inam9
192hocčo9
193ktorýsi8
194kamkoľvek8
195všelikto7
196potiaľ7
197poniektorý7
198hocijako7
199dosiaľ7
200bohvieaký7
201všakovaký6
202potiaľto6
203kdekade6
204kadekto6
205bohvieako6
206stadiaľto5
207onak5
208málokde5
209máločo5
210do_ono4
211bárskto4
212stadeto3
213podaktorý3
214odvšadiaľ3
215odinakiaľ3
216ktoviečo3
217ktovieaký3
218kdekto3
219kamsi3
220dotiaľ3
221po_on2
222o_ono2
223niekade2
224koľkáty2
225kdejaký2
226jak2
227hockto2
228hockde2
229hocikam2
230báraký2
231zriedkakedy1
232všelikade1
233voľakade1
234voľačí1
235toľkýto1
236tadiaľto1
237pre_ono1
238odtadiaľ1
239odnikiaľ1
240odnikadiaľ1
241odniekadiaľ1
242odkiaľsi1
243odkadiaľ1
244nikade1
245niečí1
246ledačo1
247ktoviekoľko1
248kdečo1
249kamže1
250inokade1
251hocaký1
252čísi1
253bohviekoľko1
254bárskde1
255bárčo1