November 2015

Týždeň vedy a techniky v Slovenskom národnom korpuse

  • Pozvánka na všetky podujatia počas Týždňa vedy a techniky v Slovenskom národnom korpuse

→ 10. november 2015: Vyhľadávanie v paralelných korpusoch

14.00 – 17.00, zasadacia miestnosť SNK

  • Praktický seminár zameraný na vyhľadávanie v paralelných korpusoch Slovenského národného korpusu prostredníctvom nástroja NoSketch Engine; povinná registrácia na seminár

  • Pozvánka na seminár


→ 11. november 2015: Novinky v Slovenskej terminologickej databáze

13.00 – 13.45, zasadacia miestnosť SNK

  • prezentácia

  • Pozvánka na prezentáciu


→ 11. november 2015: Vyhľadávanie v písaných korpusoch – začiatočníci

14.00 – 17.00, zasadacia miestnosť SNK

  • Praktický seminár zameraný na vyhľadávanie v písaných korpusoch Slovenského národného korpusu prostredníctvom nástroja NoSketch Engine; povinná registrácia na seminár

  • Pozvánka na seminár


→ 12. november 2015: Deň otvorených dverí v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV a v Slovenskom národnom korpuse

14.30 – 17.00, zasadacia miestnosť SNK


→ 12. november 2015: Textové a jazykové zdroje Slovenského národného korpusu - tvorba, aktuálny stav a možnosti využitia

15.00 – 16.00, zasadacia miestnosť SNK

  • prezentácia