→English

Adresa

Slovenský národný korpus
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV
Panská 26
811 01 Bratislava 1
SLOVAKIA

e-mail

korpus @ korpus.juls.savba.sk

www

http://korpus.juls.savba.sk

telefón

+421 (2) 5441 0307

mobil

+421 911 232 005

Vedúca oddelenia

Mgr. Jana Levická, PhD.

miestnosť

37

telefón

+421 (2) 5443 176{1,2}, klapka 106

e-mail

janal @ korpus.juls.savba.sk

Zástupkyňa vedúcej oddelenia, vedúca projektu Slovenský národný korpus

PhDr. Mária Šimková, Ph.D.

miestnosť

40

telefón

+421 (2) 5443 176{1,2}, klapka 106

e-mail

marias @ korpus.juls.savba.sk

Zástupca vedúcej oddelenia, vedúci IT zložky

Mgr. Ivor Uhliarik

miestnosť

36

e-mail

uhliarik @ korpus.juls.savba.sk

telefón

+421 (2) 5443 176{1,2}, klapka 174

Asistentka

Beata Taberyová

miestnosť

38

telefón

+421 (2) 5441 0307, +421 (2) 5443 176{1,2}, klapka 106

e-mail

beatat @ korpus.juls.savba.sk

Korektor

Rudolf Hladík

miestnosť

35

e-mail

rh @ korpus.juls.savba.sk

telefón

+421 (2) 5443 176{1,2}, klapka 104

telefón: +421 (2) 5443 1761 alebo +421 (2) 5443 1762, spojovateľka prepojí podľa mena alebo klapky

Lingvisticko-terminologická zložka

meno a priezvisko

miestnosť

e-mail

Mgr. Agáta Karčová, PhD.

36

agatak @ korpus.juls.savba.sk

Mgr. Adriána Žáková

36

adriana163 @ korpus.juls.savba.sk

MD

Mgr. Beáta Kmeťová

38

beatak @ korpus.juls.savba.sk

Mgr. Katarína Gajdošová, Ph.D.

39

katarinag @ korpus.juls.savba.sk

Mgr. Daniela Majchráková, PhD.

39

danam @ korpus.juls.savba.sk

Mgr. Miroslav Zumrík, PhD.

41

miroz @ korpus.juls.savba.sk

IT pracovníci

meno a priezvisko

miestnosť

e-mail

Bc. Richard Kováč

40

richardk @ korpus.juls.savba.sk

RNDr. Ján Mášik

41

masik @ korpus.juls.savba.sk

Stáli spolupracovníci

meno a priezvisko

miestnosť

e-mail

Mgr. Kristína Bobeková

41

bobekova @ korpus.juls.savba.sk

Mgr. Katarína Chlpíková

41

katarinach @ korpus.juls.savba.sk

Mgr. Marek Debnár, PhD.

41

marekd @ korpus.juls.savba.sk

Ing. Mária Beňušková

41

mariab @ korpus.juls.savba.sk

Mgr. Michaela Majerčíková

41

michaelam @ korpus.juls.savba.sk

MD

Čiastkoví spolupracovníci

Bývalí pracovníci

Bývalí spolupracovníci