→English

Adresa

Slovenský národný korpus
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV
Panská 26
811 01 Bratislava 1
SLOVAKIA

e-mail

korpus @ korpus.juls.savba.sk

www

http://korpus.juls.savba.sk

telefón

+421 (2) 5441 0307

mobil

+421 911 232 005

Vedúca oddelenia

Mgr. Jana Levická, PhD.

miestnosť

37

telefón

+421 (2) 5443 176{1,2}, klapka 106

e-mail

jana.levicka @ korpus.juls.savba.sk

Zástupkyňa vedúcej oddelenia, vedúca projektu Slovenský národný korpus

PhDr. Mária Šimková, Ph.D.

miestnosť

40

telefón

+421 (2) 5443 176{1,2}, klapka 106

e-mail

maria.simkova @ korpus.juls.savba.sk

Zástupca vedúcej oddelenia, vedúci IT zložky

Mgr. Ivor Uhliarik

miestnosť

36

e-mail

ivor.uhliarik @ korpus.juls.savba.sk

telefón

+421 (2) 5443 176{1,2}, klapka 174

Asistentka

Beata Taberyová

miestnosť

38

telefón

+421 (2) 5441 0307, +421 (2) 5443 176{1,2}, klapka 106

e-mail

beata.taberyova @ korpus.juls.savba.sk

Lingvisticko-terminologická zložka

meno a priezvisko

miestnosť

e-mail

Mgr. Agáta Karčová, PhD.

36

agata.karcova @ korpus.juls.savba.sk

Mgr. Adriána Žáková (MD)

36

adriana.zakova @ korpus.juls.savba.sk

Mgr. Beáta Kmeťová

38

beata.kmetova @ korpus.juls.savba.sk

Mgr. Romana Krolčíková

38

romana.krolcikova @ korpus.juls.savba.sk

Mgr. Katarína Gajdošová, Ph.D.

39

katarina.gajdosova @ korpus.juls.savba.sk

Mgr. Laura Klimová

39

laura.klimova @ korpus.juls.savba.sk

Mgr. Daniela Majchráková, PhD. (MD)

39

daniela.majchrakova @ korpus.juls.savba.sk

Mgr. Miroslav Zumrík, PhD.

41

miroslav.zumrik @ korpus.juls.savba.sk

IT pracovníci

meno a priezvisko

miestnosť

e-mail

Bc. Richard Kováč

40

richard.kovac @ korpus.juls.savba.sk

RNDr. Ján Mášik

41

masik @ korpus.juls.savba.sk

Bc. Denis Mitana

41

denis.mitana @ korpus.juls.savba.sk

Korektor

Rudolf Hladík

miestnosť

02

e-mail

rudolf.hladik @ korpus.juls.savba.sk

telefón

+421 (2) 5443 176{1,2}, klapka 102

Stáli spolupracovníci

meno a priezvisko

miestnosť

e-mail

Mgr. Kristína Bobeková

41

bobekova @ korpus.juls.savba.sk

Mgr. Katarína Chlpíková

41

katarina.chlpikova @ korpus.juls.savba.sk

Mgr. Marek Debnár, PhD.

41

marek.debnar @ korpus.juls.savba.sk

Ing. Mária Beňušková

41

maria.benuskova @ korpus.juls.savba.sk

Mgr. Michaela Majerčíková (MD)

41

michaela.majercikova @ korpus.juls.savba.sk

telefón: +421 (2) 5443 1761 alebo +421 (2) 5443 1762, spojovateľka prepojí podľa mena alebo klapky

Čiastkoví spolupracovníci

Bývalí pracovníci

Bývalí spolupracovníci