Википедия парасыз ве контент туткъан интернет энециклопедия деп сайыла. Лингвистик малюматны ишлер чыкъармакъ ичюн, бильги чокърагъы сайылгъан Википедиягъа мураджаат этелер, чюнки анда онъайтлы ве уйгъун шараителер бар. Онынъ мундереджеси изин лицензиясна ляйыкъ. Википедия чокъ тиллерде къулланыла, энъ беллеси, эльбетте, Инглиз тилинде. Ерли википедиягъа кучюк тиллер ичюн чалышмакъ пек сайгъылы (престиж) ве келеджекте бу тиллердеки он-лайн метинлерге келишкен бир буюк малюматлы къайнакъ оладжакъ.

Корпус ичине араштырмакъ ичюн басынъыз мында.