V prípade záujmu o spoluprácu pri poskytnutí prepisov nárečových textov nás neváhajte kontaktovať. Vítaná je aj dobrovoľnícka spolupráca pri tvorbe nárečového korpusu.

Radi odpovieme na vaše otázky týkajúce sa Korpusu nárečí Slovenského národného korpusu a jeho používania.

e-mail

katarinag @ korpus.sk

jabber

katarinag @ jabber.juls.savba.sk

telefón

+421 (2) 5441 0307, +421 (2) 5441 0304