Archív nárečí Slovenského národného korpusu

Archív nárečí Slovenského národného korpusu (AN SNK) je rozsiahly elektronický súbor zvukových záznamov nárečových prehovorov a súvisiacich zdrojov. Archív sa buduje v oddelení SNK JÚĽŠ SAV od r. 2013 vďaka spolupráci s viacerými slovenskými univerzitami a individuálnymi poskytovateľmi. Zdroje AN SNK sú určené predovšetkým na dialektologický výskum, ale môžu poslúžiť aj historikom, etnológom, kulturológom a širokej odbornej verejnosti.

Záujemcom o prácu s AN SNK je od 18. decembra 2017 k dispozícii 2. verzia interaktívnej databázy, ktorá obsahuje údaje o 280 nárečových nahrávkach v celkovej dĺžke trvania viac ako 66 hodín od 11 individuálnych a 7 inštitucionálnych poskytovateľov. V r. 2018 sa databáza rozšírila o ďalšie spracované zdroje, pribudli informácie o 53 nových spracovaných nahrávkach (PO-23 až PO-54). Prvá verzia databázy AN SNK bola prístupná od augusta 2017 a obsahovala informácie o 100 nárečových nahrávkach od 11 individuálnych poskytovateľov.

Údaje v databáze zahŕňajú podstatné informácie o explorátoroch, respondentoch a o zvukových záznamoch (typ nárečia, miesto nahrávania, vek respondenta a pod.), na základe ktorých sa dá v databáze vyhľadávať. Časť informácií je verejne dostupná v tabuľkovom prehľade. S celou databázou je možné pracovať po zaregistrovaní sa. Konkrétne nahrávky sú dostupné prezenčne v priestoroch oddelenia SNK JÚĽŠ SAV po dohode s pracovníkmi zodpovednými za tento projekt.

Mapa nárečí na území SR

STREDOSLOVENSKÉ NÁREČIA

Severná skupina

Južná skupina

ZÁPADOSLOVENSKÉ NÁREČIA

Severná skupina

Juhovýchodná skupina

Juhozápadná skupina

VÝCHODOSLOVENSKÉ NÁREČIA

Juhozápadná skupina

Stredná skupina

Východná skupina

SPOLOČNÉ SKUPINY