kód nahrávky

poskytovateľ

typ poskytovateľa

názov nahrávky

miesto nahrávania

názov obce k r. 2016

okres

začiatok nahrávania

koniec nahrávania

makroareál

dialekt

subdialekt

kvalita nahrávky

počet zvukových súborov

dĺžka nahrávky

médium

explorátor

respondent

súvisiaca práca

typ transkripcie

rozsah transkripcie

KovVie-004

Viera Kováčová

dialektológ

Zranenie nohy

Hankovce

Hankovce

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

polaborecký

dobrá

1

00:00:51

CD

Viera Kováčová

Mária Kačmárová

dizertačná

odborný

00:00:06 - 00:00:50

KovVie-006

Viera Kováčová

dialektológ

Hrabovec nad Laborcom

Hrabovec nad Laborcom

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

polaborecký

dobrá

1

00:03:19

CD

Viera Kováčová

Anna Gužiková, Mária Demčáková, Anna Pekalová

dizertačná

KovVie-007

Viera Kováčová

dialektológ

Chlmec

Chlmec

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:00:52

CD

Viera Kováčová

Mária Grígerová, Margita Sninčaková

dizertačná

KovVie-008

Viera Kováčová

dialektológ

Cesta do Ameriky

Jabloň

Jabloň

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

polaborecký

dobrá

1

00:03:47

CD

Viera Kováčová

Helena Dušáková

dizertačná

odborný

00:00:00 až 00:03:37

KovVie-009

Viera Kováčová

dialektológ

Jasenov

Jasenov

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:02:13

CD

Viera Kováčová

Anna Barlašová

dizertačná

KovVie-010

Viera Kováčová

dialektológ

Kamenica nad Cirochou

Kamenica nad Cirochou

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:02:15

CD

Viera Kováčová

Veronika Petercová

dizertačná

KovVie-011

Viera Kováčová

dialektológ

Kamienka

Kamienka

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:02:47

CD

Viera Kováčová

Zuzana Griščaková

dizertačná

KovVie-012

Viera Kováčová

dialektológ

Kochanovce

Kochanovce

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:02:46

CD

Viera Kováčová

Mária Lodová

dizertačná

KovVie-013

Viera Kováčová

dialektológ

Koškovce

Koškovce

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:01:29

CD

Viera Kováčová

Anna Danková

dizertačná

KovVie-015

Viera Kováčová

dialektológ

Ľubiša

Ľubiša

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

polaborecký

dobrá

1

00:01:18

CD

Viera Kováčová

Anna Černegová

dizertačná

KovVie-016

Viera Kováčová

dialektológ

O komunizme

Modra nad Cirochou

Modra nad Cirochou

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

podvihorlatský

dobrá

1

00:02:28

CD

Viera Kováčová

Anna Harviliková

dizertačná

odborný

00:00:15 až 00:02:28

KovVie-017

Viera Kováčová

dialektológ

Nižné Ladičkovce

Nižné Ladičkovce

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:02:07

CD

Viera Kováčová

Mária Marcinová

dizertačná

KovVie-018

Viera Kováčová

dialektológ

Príbehy zo života

Papín

Papín

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

polaborecký

dobrá

1

00:02:43

CD

Viera Kováčová

Mária Hančariková

dizertačná

odborný

00:02:12 - 00:02:43

KovVie-019

Viera Kováčová

dialektológ

Porúbka

Porúbka

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:01:50

CD

Viera Kováčová

Mária Čorná

dizertačná

KovVie-020

Viera Kováčová

dialektológ

Ptičie

Ptičie

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:02:02

CD

Viera Kováčová

Ján Marušiak, Ján Behún

dizertačná

KovVie-021

Viera Kováčová

dialektológ

Rovné

Rovné

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:01:54

CD

Viera Kováčová

Anna Rindzáková

dizertačná

KovVie-022

Viera Kováčová

dialektológ

Slovenské Krivé

Slovenské Krivé

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:02:05

CD

Viera Kováčová

Mária Čopanová

dizertačná

KovVie-023

Viera Kováčová

dialektológ

Udavské

Udavské

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:01:37

CD

Viera Kováčová

Mária Šalátová

dizertačná

KovVie-024

Viera Kováčová

dialektológ

Veľopolie

Veľopolie

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

polaborecký

dobrá

1

00:03:57

CD

Viera Kováčová

Mária Voroňáková

dizertačná

KovVie-025

Viera Kováčová

dialektológ

Vyšné Ladičkovce

Vyšné Ladičkovce

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:03:58

CD

Viera Kováčová

Alžbeta Žigová, Mária Barňáková

dizertačná

KovVie-027

Viera Kováčová

dialektológ

Zbudské Dlhé

Zbudské Dlhé

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:01:22

CD

Viera Kováčová

Helena Kocejová

dizertačná

ZavAnd-001

Andrej Závodný

dialektológ

Rodinné zvykoslovie a kalendárne obyčaje v Smrdákoch

Smrdáky

Smrdáky

Senica

2011-00-00

2011-00-00

západoslovenský

záhorský

vlastné záhorské nárečie

výborná

1

00:48:22

CD

Róbert Svíba

Anna Jureňová, žena

príspevok v monografii

ZavAnd-002

Andrej Závodný

dialektológ

Rodinné zvykoslovie a kalendárne obyčaje v Smrdákoch

Smrdáky

Smrdáky

Senica

2011-00-00

2011-00-00

západoslovenský

záhorský

vlastné záhorské nárečie

výborná

1

01:35:31

CD

Róbert Svíba

Jozefína Vrablecová

príspevok v monografii

ZavAnd-003

Andrej Závodný

dialektológ

Chotárne časti obce Smrdáky

Smrdáky

Smrdáky

Senica

2011-00-00

2011-00-00

západoslovenský

záhorský

vlastné záhorské nárečie

výborná

1

00:47:05

CD

Róbert Svíba

Marián Bernát

príspevok v monografii

ZavAnd-004

Andrej Závodný

dialektológ

Rodinné zvykoslovie a kalendárne obyčaje v Smrdákoch

Smrdáky

Smrdáky

Senica

2011-00-00

2011-00-00

západoslovenský

záhorský

vlastné záhorské nárečie

výborná

1

01:41:07

CD

Róbert Svíba

Mária Vaculová, Štefánia Bernátová

príspevok v monografii

ZavAnd-005

Andrej Závodný

dialektológ

Rodinné zvykoslovie a kalendárne obyčaje v Smrdákoch

Smrdáky

Smrdáky

Senica

2011-00-00

2011-00-00

západoslovenský

záhorský

vlastné záhorské nárečie

výborná

1

01:10:36

CD

Róbert Svíba

Pavol Bakiča, žena

príspevok v monografii

ZavAnd-006

Andrej Závodný

dialektológ

Rodinné zvykoslovie a kalendárne obyčaje v Smrdákoch

Smrdáky

Smrdáky

Senica

2011-00-00

2011-00-00

západoslovenský

záhorský

vlastné záhorské nárečie

výborná

1

01:03:10

CD

Róbert Svíba

Anna Dobiášová

príspevok v monografii

kombinovaný

0:00 až 18:30 (výberovo, iba prehovory respondentky)

BilJoz-001

Jozef Bilský

dialektológ

Bili kohut

Dlhá Lúka

Bardejov

Bardejov

2013-12-07

2013-12-07

východoslovenský

šarišský

severošarišský

dobrá

1

00:09:56

CD

Jozef Bilský

Monika Vaksmundská, Ľudovít Šimco, Mária Šimcová, Jozef Šimco, Marián Šimco, Stanislav Šimco

diplomová; príspevok v časopise

kombinovaný

00:00:00 až 00:09:56

BilJoz-002

Jozef Bilský

dialektológ

Čaj

Dlhá Lúka

Bardejov

Bardejov

2013-12-12

2013-12-12

východoslovenský

šarišský

severošarišský

dobrá

1

00:02:26

CD

Jozef Bilský

Monika Vaksmundská, Mária Šimcová, Jozef Šimco, Marián Šimco, Stanislav Šimco

diplomová; príspevok v časopise

kombinovaný

00:00:00 až 00:02:26 (približný prepis s vynechaním viacerých častí)

BilJoz-003

Jozef Bilský

dialektológ

Viľija

Dlhá Lúka

Bardejov

Bardejov

2013-12-28

2013-12-28

východoslovenský

šarišský

severošarišský

dobrá

1

00:12:17

CD

Jozef Bilský

Anna Bosáková, Ferdinand Bosák, Stanislav Šimco

diplomová; príspevok v časopise

kombinovaný

00:00:00 až 00:12:17

BilJoz-004

Jozef Bilský

dialektológ

Zabijačka

Dlhá Lúka

Bardejov

Bardejov

2013-12-28

2013-12-28

východoslovenský

šarišský

severošarišský

dobrá

1

00:24:26

CD

Jozef Bilský

Anna Bosáková, Ferdinand Bosák, Stanislav Šimco

diplomová; príspevok v časopise

kombinovaný

00:00:00 až 00:24:26

KazMir-001

Miroslav Kazík

onomastik

O krajčírskom remesle

Ducové

Ducové

Piešťany

2008-08-00

2008-08-00

západoslovenský

nárečie Ducového

výborná

1

00:17:18

CD

Miroslav Kazík

Izidor Benka

KazMir-002

Miroslav Kazík

onomastik

Dedkova príhoda s dievčaťom; Dorábanie konopí a o pradení; Ľan; Vreteno a iné

Podolie

Podolie

Nové Mesto nad Váhom

2010-00-00

2010-00-00

západoslovenský

nárečie Dolného Lopašova

výborná, výborná, výborná, výborná

4

00:00:51; 00:08:32; 00:00:30; 00:09:45

CD

Miroslav Kazík

Johana Klčová

KazMir-003

Miroslav Kazík

onomastik

Zážitky vodiča autobusu

Omastiná

Omastiná

Bánovce nad Bebravou

2012-00-00

2012-00-00

západoslovenský

nárečie Omastinej

výborná

1

00:14:48

CD

Miroslav Kazík

Viliam Hrebíček

KazMir-004

Miroslav Kazík

onomastik

O živote

Veľká Chocholná

Chocholná-Velčice

Trenčín

2012-06-07

2012-06-07

západoslovenský

nárečie Veľkej Chocholnej

výborná

1

00:30:56

CD

Miroslav Kazík

Anna Mikušaťová

KazMir-005

Miroslav Kazík

onomastik

Včelárstvo, rybárstvo, intarzie

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

2010-07-08

2010-07-08

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

výborná

1

01:03:04

CD

Miroslav Kazík

Ľudovít Bačka

kombinovaný

00:00:00 až 00:11:20

KazMir-006

Miroslav Kazík

onomastik

Zo života

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

2010-06-00

2010-08-00

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

výborná

1

00:25:44

CD

Miroslav Kazík

Anna Bolješiková

KazMir-007

Miroslav Kazík

onomastik

O sebe

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

2010-06-00

2010-08-00

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

dobrá

1

00:05:21

CD

Miroslav Kazík

Anna Vatrtová

KazMir-008

Miroslav Kazík

onomastik

Osobné spomienky, prevádzkovanie krčmy-hostinca v Moravanoch nad Váhom; Príbeh o otcovej zrušenej ceste do Argentíny, ako sa stal žandárom a dostal sa do Moravian; Vojenčina za Slovenského štátu; Pokus o odfotenie prezidenta Tisa pri návšteve Moravian; Príbeh o Moravianskej venuši

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

2010-06-00

2010-08-00

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

dobrá; dobrá

2

00:30:07; 00:13:01

CD

Miroslav Kazík

Karol Topolčanský

KazMir-009

Miroslav Kazík

onomastik

Zážitky murára

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

2012-08-20

2012-08-20

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

výborná

1

00:14:45

CD

Miroslav Kazík

Anton Markovič

KazMir-010

Miroslav Kazík

onomastik

Autá, riasy, rybičky; Bulhari; Doprava; Drápačky peria; Hry na vode; Hry na vojakov, teplomery; Počasie a príbeh so zbraňou

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

2009-01-00

2009-03-00

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

výborná; výborná; výborná; výborná; výborná; výborná; výborná

7

00:02:46; 00:05:10; 00:07:08; 00:05:07; 00:07:28; 00:04:23; 00:13:11

CD

Miroslav Kazík

Jozef Hulman

KazMir-011

Miroslav Kazík

onomastik

Obchody, remeselníci, hudobníci, fajčenie, kalendárové, cirkevné a rodinné obyčaje

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

2009-00-00

2009-00-00

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

výborná

1

00:35:44

CD

Miroslav Kazík

Jozef Hulman

kombinovaný

00:00:00 až 00:35:44

KazMir-012

Miroslav Kazík

onomastik

Hody, máj, Lucia, púte

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

2009-00-00

2010-03-00

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

výborná

1

00:06:52

CD

Miroslav Kazík

Jozef Hulman

kombinovaný

00:00:00 až 00:06:52

KazMir-013

Miroslav Kazík

onomastik

Lekári, choroby

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

2010-01-00

2010-03-00

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

výborná

1

00:07:09

CD

Miroslav Kazík

Jozef Hulman

kombinovaný

00:00:00 až 00:03:05

KazMir-014

Miroslav Kazík

onomastik

Včelárstvo

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

2010-02-24

2010-02-24

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

výborná

1

00:39:04

CD

Miroslav Kazík

Jozef Hulman

kombinovaný

00:00:00 až 00:04:13

KazMir-015

Miroslav Kazík

onomastik

Ľudové liečenie, špiritizmus, baptisti; Všetkých svätých; O požiaroch a nešťastiach, Ako stavali školu, Kostol, Ako zakladali družstvo, Školské roky, Utopenci, Vraždy, Tragické úmrtia, Púšťanie šarkanov, Hry pri pasení, Zlodeji, Dychovka

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

2010-00-00

2010-00-00

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

výborná; výborná; výborná

3

00:07:35; 00:11:10; 00:13:59

CD

Miroslav Kazík

Jozef Hulman

00:00:00 až 00:07:35; 00:00:00 až 00:11:10; 00:00:00 až 00:13:59

KazMir-017

Miroslav Kazík

onomastik

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

2001-09-00

2001-11-00

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

dobrá

1

00:54:29

MG kazeta

Miroslav Kazík

Júlia Kňažíková, muž

kombinovaný

00:00:00 až 00:54:29

KazMir-018

Miroslav Kazík

onomastik

Obchody, remeselníci, hudobníci, fajčenie, kalendárové, cirkevné a rodinné obyčaje

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

2001-09-00

2001-11-00

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

dobrá

1

01:25:46

MG kazeta

Miroslav Kazík

Anna Lehutová

kombinovaný

00:00:00 až 1:01:11

KazMir-019

Miroslav Kazík

onomastik

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

2001-09-00

2001-11-00

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

dobrá

1

00:24:49

MG kazeta

Miroslav Kazík

Jozefína Rusnáková, Rudolf Rusnák

HarMir-001

Miroslav Harmanský

laik

Krátky rozhovor o hubách a práci

Snina

Snina

Snina

2015-08-10

2015-08-10

východoslovenský

sotácky (?)

sninský (?)

dobrá

1

00:01:12

CD

Miroslav Harmanský

Jozef Savka

HarMir-002

Miroslav Harmanský

laik

Chotárne názvy v Snine

Snina

Snina

Snina

2015-08-16

2015-08-16

východoslovenský

sotácky (?)

sninský (?)

dobrá

1

00:07:38

CD

Miroslav Harmanský

Jozef Karla

HarMir-003

Miroslav Harmanský

laik

Chotárne názvy v Snine

Snina

Snina

Snina

2015-08-10

2015-08-10

východoslovenský

sotácky (?)

sninský (?)

dobrá; dobrá

2

00:14:57; 00:14:46

CD

Miroslav Harmanský

Jozef Čopik, Ján Hudák

HarMir-004

Miroslav Harmanský

laik

Spomienky na život

Snina

Snina

Snina

1997-02-23

1997-02-23

východoslovenský

sotácky (?)

sninský (?)

dobrá; dobrá

2

00:49:09; 00:47:42

CD

Pavol Ondik

Anna Ondiková

MacMar-001

Martin Macejka

historik

Zohor

Zohor

Malacky

2012-08-08; 2013-05-30

2012-08-08; 2013-05-30

západoslovenský

záhorský

vlastný záhorský

dobrá; dobrá

2

01:10:03; 02:49:22

USB

Martin Macejka

Anna Havlíková

príspevok v monografii

KomMic-001

Michal Komžík

novinár

Život v Šuranoch v povojnovom období

Šurany

Šurany

Nové Zámky

2015-02-23

2015-02-23

západoslovenský

stredonitriansky (?)

šuriansky (?)

výborná

1

00:45:35

CD

Michal Komžík

Marta Majtánová

KnaZuz-001

Zuzana Knapeková

laik

Svadba a svadobné zvyky a piesne

Modra – Kráľová

Modra

Pezinok

1992-00-00

1992-00-00

západoslovenský

prejav v nárečí Modry-Kráľovej s prenikajúcimi prvkami spisovnej slovenčiny, popretkávaný ustálenými formulami v archaickej forme češtiny, miestami slovakizovanej

dobrá

1

00:40:21

MG kazeta

Zuzana Knapeková

Zuzana Knapeková

čitateľský; transkripcia v rkp nie je doslovná, ale súvisí s hovoreným slovom

00:00:00 až 00:40:21

PraDia-001

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

1984-10-19

1984-10-19

západoslovenský

záhorský

skalický

výborná

1

00:07:09

CD

Elena Tomajková

Rozália S., Angela K.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:06:20

PraDia-002

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

1977-09-30

1977-09-30

západoslovenský

záhorský

vlastný záhorský

výborná

1

00:11:21

CD

Elena Tomajková

Terézia K.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:08:03

PraDia-003

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

1978-05-19

1978-05-19

západoslovenský

trnavský

modranský

výborná

1

00:09:22

CD

Elena Tomajková, Jozef Nižnanský

Michal Z.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:07:25

PraDia-004

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

1978-06-05

1978-06-05

západoslovenský

trnavský

vlastný trnavský

výborná

1

00:13:45

CD

Elena Tomajková

Júlia J.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:07:31

PraDia-005

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

1978-07-13

1978-07-13

západoslovenský

považský

myjavský

výborná

1

00:13:32

CD

Elena Tomajková

Alžbeta H., Anna Č.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:07:51

PraDia-006

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

1979-05-31

1979-05-31

západoslovenský

stredonitriansky

hlohovský

výborná

1

00:10:08

CD

Elena Tomajková

Rozália C., Františka I.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:05:54

PraDia-007

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

1979-06-07

1979-06-07

západoslovenský

stredonitriansky

vlastný stredonitriansky

výborná

1

00:11:16

CD

Elena Tomajková

Michal D., Martin P.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:06:17

PraDia-008

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

1979-05-02

1979-05-02

západoslovenský

stredonitriansky

topoľčiansky

výborná

1

00:10:38

CD

Elena Tomajková, Jozef Nižnanský

Mária J.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:05:45

PraDia-009

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

1983-12-05

1983-12-05

západoslovenský

považský

vlastný považský

výborná

1

00:13:16

CD

Elena Tomajková

Jakub L.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:08:53

PraDia-010

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

1978-08-31

1978-08-31

západoslovenský

dolnotrenčiansky

výborná

1

00:12:55

CD

Elena Tomajková

Anna V.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:08:24

PraDia-011

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

1978-10-27

1978-10-27

západoslovenský

hornotrenčiansky

vlastný hornotrenčiansky

výborná

1

00:12:38

CD

Elena Tomajková

Eva P., Zuzana Š.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:06:14

PraDia-012

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Žilina

Žilina

Žilina

1981-04-28

1981-04-28

západoslovenský

hornotrenčiansky

kysucký

výborná

1

00:11:33

CD

Elena Tomajková

Júlia K., Sidónia T.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:06:13

PraDia-013

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

1980-05-20

1980-05-20

stredoslovenský

oravský

dolnooravský

výborná

1

00:10:49

CD

Elena Tomajková

Zuzana L.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:07:07

PraDia-014

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Žilina

Žilina

Žilina

1981-04-30

1981-04-30

stredoslovenský

liptovský

západoliptovský

výborná

1

00:09:50

CD

Elena Tomajková

Anna P.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:05:53

PraDia-015

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

1979-10-16

1979-10-16

stredoslovenský

turčiansky

výborná

1

00:13:22

CD

Elena Tomajková

Anna K., Anna M., Margita Š.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:06:40

PraDia-016

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

1983-10-04

1983-10-04

stredoslovenský

hornonitriansky

prievidzský

výborná

1

00:11:15

CD

Elena Tomajková

Mária F.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:06:53

PraDia-017

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

1979-10-17

1979-10-17

stredoslovenský

zvolenský

nárečia zvolenského Pohronia

výborná

1

00:12:14

CD

Elena Tomajková

Jozef M., Katarína Š.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:08:08

PraDia-018

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

1980-04-15

1980-04-15

stredoslovenský

zvolenský

detviansky

výborná

1

00:14:59

CD

Elena Tomajková

Katarína Š.2, Mária P.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:07:19

PraDia-019

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

1987-06-07

1987-06-07

stredoslovenský

tekovský

nárečia tekovského Pohronia

výborná

1

00:09:02

CD

Elena Tomajková

Mária K.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:07:02

PraDia-020

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

1980-08-20

1980-08-20

stredoslovenský

novohradský

modrokamenský

výborná

1

00:11:00

CD

Elena Tomajková

Ján Š.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:07:03

PraDia-021

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

1980-09-09

1980-09-09

stredoslovenský

novohradský

ipeľský

výborná

1

00:11:57

CD

Elena Tomajková

Zuzana M.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:07:05

PraDia-022

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

1980-11-12

1980-11-12

stredoslovenský

gemerský

stredogemerský, nárečie Ratkovskej doliny

výborná

1

00:10:01

CD

Elena Tomajková

Emília G.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:07:07

PraDia-023

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Košice

Košice

Košice

1981-06-18

1981-06-18

východoslovenský

spišský

nárečia stredného Spiša

výborná

1

00:11:21

CD

Elena Tomajková

Mária T.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:06:33

PraDia-024

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Košice (?)

Košice

Košice

1982-06-10

1982-06-10

východoslovenský

šarišský

severošarišský

výborná

1

00:09:44

CD

Elena Tomajková

Ľudmila B.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:05:55

PraDia-025

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Košice

Košice

Košice

1982-03-09

1982-03-09

východoslovenský

abovský

západoabovský

výborná

1

00:10:11

CD

Elena Tomajková

Mária T.2, Katarína F.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:06:08

PraDia-026

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Košice (?)

Košice

Košice

1984-07-24

1984-07-24

východoslovenský

zemplínsky

výborná

1

00:14:01

CD

Elena Tomajková

Anna R., Ján Ď., Alžbeta K.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:06:34

PraDia-027

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Košice (?)

Košice

Košice

1983-04-13

1983-04-13

východoslovenský

užský

výborná

1

00:13:13

CD

Elena Tomajková

Mária B.

monografia

odborný

00:00:00 až 00:07:55

PraDia-028

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Košice (?)

Košice

Košice

1983-08-03

1983-08-03

východoslovenský

sotácky

výborná

1

00:13:02

CD

Elena Tomajková

Mária F.2

monografia

odborný

00:00:00 až 00:10:05

BA-001

FF UK v Bratislave

študent

Spomienky na detstvo a školu

Hronovce

Hronovce

Levice

2016-10-08

2016-10-08

s možným vplyvom maďarčiny

výborná

1

00:14:46

CD

Adriana Ducháčková

Mária Čonková

BA-002

FF UK v Bratislave

študent

Transport zajatcov počas 2. svetovej vojny

Trnava

Trnava

Trnava

2016-03-28

2016-03-28

západoslovenský

trnavský (?)

vlastný trnavský (?)

výborná

1

00:11:33

CD

Iveta Chmurová

V. Ch.

BA-003

FF UK v Bratislave

študent

Brodské

Brodské

Skalica

2016-04-23

2016-04-23

západoslovenský

záhorský (?)

výborná

1

00:42:30

CD

Mária Palkovičová

A. P., V. P.

BA-004

FF UK v Bratislave

študent

Rozprávanie o rozvoze chleba a iné

Kozelec

Hromoš

Stará Ľubovňa

2016-11-01

2016-11-01

východoslovenský

šarišský (?)

výborná

1

00:19:44

CD

Mária Štupáková

Margita Ženčuchová, Vincent Ženčuch, Viera Pružinská, Vladimír Pružinský, Margita Štupáková, Vlastimil Štupák

KE-001

FF UPJŠ v Košiciach

študent

O manželstve a živote po smrti manžela

Košice – mestská časť Košická Nová Ves

Košice

Košice

2014-04-20

2014-04-20

východoslovenský

abovský (?)

dobrá

1

00:16:46

CD

Tatiana Girmanová

Aurélia Nagyová

seminárna

kombinovaný

00:02:17 až 00:12:40

KE-002

FF UPJŠ v Košiciach

študent

Papín

Papín

Humenné

2010-00-00

2010-00-00

východoslovenský

sotácky (?)

dobrá

1

00:14:01

CD

Mária Jarošová

žena

seminárna

kombinovaný

00:02:09 až 00:10:46

KE-003

FF UPJŠ v Košiciach

študent

Stretnutie kamarátok

Košice

Košice

Košice

2014-04-25

2014-04-25

východoslovenský

spišský (?), zemplínsky (?)

výborná

1

00:10:19

CD

Katarína Semková

Katarína Malejčíková

seminárna

kombinovaný

00:00:00 až 00:05:45

KE-004

FF UPJŠ v Košiciach

študent

Autobiografický profil

Košice

Košice

Košice

2014-04-10

2014-04-10

východoslovenský

zemplínsky (?)

dobrá

1

00:05:00

CD

Zuzana Sobotková

Tomáš Čačko

kombinovaný

00:00:00 až 00:05:00

KE-005

FF UPJŠ v Košiciach

študent

O živote

Valaliky

Valaliky

Košice

2014-04-10

2014-04-10

východoslovenský

abovský (?)

dobrá

1

00:15:50

CD

Jana Sopková

Anna Eliášová

seminárna

kombinovaný

00:00:00 až 00:05:52

PO-001

FF PU v Prešove

študent

Kochanovce

Kochanovce

Humenné

2013-09-00

2013-12-00

východoslovenský

sotácky (?)

dobrá

1

00:08:36

CD

Veronika Bendová

Lívia

PO-002

FF PU v Prešove

študent

Spomienky na detstvo a ťažký život po svadbe

Ľubotín

Ľubotín

Stará Ľubovňa

2013-12-04

2013-12-04

východoslovenský

šarišský (?)

výborná

1

00:29:04

CD

Jana Buchalová

Ľudmila Diňová

PO-003

FF PU v Prešove

študent

Torysa

Torysa

Sabinov

2013-10-27

2013-10-27

východoslovenský

šarišský (?)

výborná; výborná

2

00:02:06; 00:04:20

CD

Pavla Bujňáková

Veronika Hudymáčová

PO-004

FF PU v Prešove

študent

Spomienky na detstvo a mladosť

Okružná

Okružná

Prešov

2013-09-00

2013-12-00

východoslovenský

šarišský (?)

výborná; výborná; výborná; výborná

4

00:01:26; 00:01:52; 00:01:15; 00:00:28

CD

Patrícia Fedorová

Jolka

PO-005

FF PU v Prešove

študent

Rozprávanie o vlastnom detstve na dedine

Giraltovce

Giraltovce

Svidník

2013-09-00

2013-12-00

východoslovenský

šarišský (?)

výborná

1

00:07:57

CD

Katarína Gajdošová

žena

PO-006

FF PU v Prešove

študent

Detstvo a zvyky na dedine

Žakarovce

Žakarovce

Gelnica

2013-09-00

2013-12-00

východoslovenský

spišský (?)

výborná

1

00:06:50

CD

Monika Glodžáková

Emília Bujňáková

PO-007

FF PU v Prešove

študent

Honce

Honce

Rožňava

2013-09-00

2013-12-00

stredoslovenský

strednogemerský (?)

dobrá

1

00:20:32

CD

Petra Ivanová

Helena Zimanová

PO-008

FF PU v Prešove

študent

O rusínčine, Vianoce na dedine

Čirč

Čirč

Stará Ľubovňa

2013-09-00

2013-12-00

iný

rusínsky (?)

výborná

1

00:03:30

CD

Lea Jurková

Ľudmila Varcholová

PO-009

FF PU v Prešove

študent

Aktuálne novinky zo života dediny, vlastné zdravotné ťažkosti

Čaklov

Čaklov

Vranov nad Topľou

2014-02-01

2014-02-01

východoslovenský

zemplínsky (?)

výborná

1

00:02:54

CD

Silvia Kokindová

Mária Hromuľáková

PO-010

FF PU v Prešove

študent

Život voľakedy a dnes

Prešov

Prešov

Prešov

2013-09-00

2013-11-00

východoslovenský

šarišský (?)

výborná

1

00:03:28

CD

Miroslava Lipovská

Mária Lipovská

PO-011

FF PU v Prešove

študent

Abranovce

Abranovce

Prešov

2013-11-24

2013-11-24

východoslovenský

šarišský (?)

výborná

1

00:10:31

CD

Adrián Lörinc

Katarína Petrušková

PO-012

FF PU v Prešove

študent

Dievoctvo, ako sa mladí po večeroch zabávali, ťažký život na dedine

Sedlice

Sedlice

Prešov

2013-10-20

2013-10-20

východoslovenský

šarišský (?)

dobrá

1

00:03:56

CD

Jozef Maďar

Božena Vargová

PO-013

FF PU v Prešove

študent

Život na dedine voľakedy - bežný deň, svadba

Hažlín

Hažlín

Bardejov

2013-09-00

2013-12-00

východoslovenský

šarišský (?)

severošarišský (?)

výborná

1

00:06:04

CD

Lenka Mikulecová

Mária

PO-014

FF PU v Prešove

študent

Ďapalovce

Ďapalovce

Vranov nad Topľou

2013-09-00

2013-12-00

východoslovenský

zemplínsky (?)

dobrá

1

00:11:20

CD

Miroslava Nábožná

Ján Majerník

PO-016

FF PU v Prešove

študent

Vianočné zvyky a jedlá

Bartošovce

Bartošovce

Bardejov

2013-09-00

2013-12-00

východoslovenský

šarišský (?)

severošarišský (?)

výborná

1

00:07:37

CD

Michaela Pizurová

muž

PO-017

FF PU v Prešove

študent

Torysky

Torysky

Levoča

2013-11-20

2013-11-20

iný

rusínsky (?)

výborná

1

00:19:11

CD

Tamara Stanislavová

Katreničová

PO-018

FF PU v Prešove

študent

Detstvo, škola, vojnové časy, práca v závodoch, rodina

Krivany

Krivany

Sabinov

2013-10-28

2013-10-28

východoslovenský

šarišský (?)

dobrá

1

00:06:55

CD

Katarína Šimová

Janka Šimová

PO-019

FF PU v Prešove

študent

Ľutina

Ľutina

Sabinov

2013-09-00

2013-12-00

východoslovenský

šarišský (?)

výborná; výborná

2

00:10:41; 00:14:54

CD

Miroslava Šoltýsová

Paulína Šoltýsová

PO-020

FF PU v Prešove

študent

Spomienky na udalosti z druhej svetovej vojny, Sviatky (Vianoce a Veľká noc), Spomienky na mladosť; Svadba; Spomienky na udalosti z druhej svetovej vojny, Sviatky (Vianoce a Veľká noc), Spomienky na mladosť; Spomienky na udalosti z druhej svetovej vojny, Sviatky (Vianoce a Veľká noc), Spomienky na mladosť

Giglovce, okr. Vranov nad Topľou; Jasenovce, okr. Vranov nad Topľou (?); Čaklov, okr. Vranov nad Topľou (?)

Giglovce; Jasenovce; Čaklov

Vranov nad Topľou

2013-11-15

2013-11-15

východoslovenský

zemplínsky

výborná

8

00:02:39, 00:13:58, 00:19:06, 00:07:32, 00:06:22, 00:03:28, 00:02:41, 00:03:26

CD

Andrea Velková

Anna Nazadová, Mária Kopcová, Helena Demčáková

odborný

00:00:00 až 00:02:39, 00:00:00 až 00:13:58, 00:00:00 až 00:19:06, 00:00:00 až 00:07:32, 00:00:00 až 00:06:22, 00:00:00 až 00:03:28, 00:00:00 až 00:02:41, 00:00:00 až 00:03:26

PO-021

FF PU v Prešove

študent

Ako sa voľakedy pracovalo na poli

Papín

Papín

Humenné

2013-09-00

2013-12-00

východoslovenský

sotácky (?)

výborná

1

00:02:52

CD

Jana Vinická

Ján Vinický

PO-022

FF PU v Prešove

študent

Raslavice

Raslavice

Bardejov

2013-09-00

2013-12-00

východoslovenský

šarišský (?)

severošarišský (?)

výborná

1

00:31:16

CD

Ľubica Birošová

Helena Belůnková

NR-022

FF UKF v Nitre

študent

Horná Kráľová

Horná Kráľová

Šaľa

2006-00-00

2007-00-00

západoslovenský

strednonitriansky (?)

dobrá

1

00:04:03

CD

Tatiana Tóthová

Barbora Tóthová

seminárna

NR-023

FF UKF v Nitre

študent

Lesenice

Lesenice

Veľký Krtíš

2014-02-14

2014-02-14

dobrá

1

00:10:00

CD

Diana Balážová

žena

NR-026

FF UKF v Nitre

študent

O priadkach, zábavách, nápadníkoch

Lučkovce

Moravany

Michalovce

2014-10-00

2014-10-00

dobrá

1

00:08:11

CD

Lucia Kožárová

žena

NR-027

FF UKF v Nitre

študent

Krásna Lúka

Krásna Lúka

Sabinov

2014-12-01

2014-12-01

výborná

1

00:02:08

CD

Mária Mišenková

muž

NR-029

FF UKF v Nitre

študent

Oravské Veselé

Oravské Veselé

Námestovo

2014-11-25

2014-11-25

iný

goralský (?)

dobrá

1

00:08:16

CD

Adriana Parížeková

žena

NR-030

FF UKF v Nitre

študent

Vitanová

Vitanová

Tvrdošín

2014-11-23

2014-11-23

dobrá

1

00:03:49

CD

Veronika Poláčiková

Bôžeková

TT-001

PdF TU v Trnave

študent

Hrabové

Bytča

Bytča

2013-00-00

2014-00-00

západoslovenský

hornotrenčiansky (?)

výborná; výborná; dobrá

3

00:01:22; 00:00:22; 00:00:19

USB

Gabriela Belejová

Irena Belejová; Ján Frývald; Božena Gaňová

seminárna

TT-003

PdF TU v Trnave

študent

Kocky cukru; Synagóga; Mikuláš

Nemšová, mestská časť Ľuborča

Nemšová

Trenčín

2013-00-00

2014-00-00

západoslovenský

nárečie obce Nemšová, mestskej časti Ľuborča (?)

dobrá; dobrá; dobrá

3

00:02:27; 00:01:14; 00:02:29

USB

Dominika Forgáčová

Terézia Motolová; Anton Forgáč

seminárna

TT-007

PdF TU v Trnave

študent

Lutiše

Lutiše

Žilina

2013-00-00

2014-00-00

západoslovenský

hornotrenčiansky (?)

kysucký – nárečie obce Lutiše (?)

dobrá; dobrá

2

00:02:56; 00:01:55

USB

Eva Kupčuljaková

Anton Adamus; Štefánia Adamusová; Jozef Kupčuljak; Jozef Kupčuljak2; Helena Kupčuljaková; Viktória Kupčuljaková

seminárna

TT-008

PdF TU v Trnave

študent

Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom

2013-00-00

2014-00-00

stredoslovenský

tekovský (?)

dialekt mesta Žiar nad Hronom (?)

výborná

1

00:00:57

USB

Silvia Melišová

Štefánia Kicková

seminárna

TT-010

PdF TU v Trnave

študent

Príhody zo života

Trenčianske Jastrabie

Trenčianske Jastrabie

Trenčín

2013-00-00

2014-00-00

západoslovenský

dialekt obce Trenčianske Jastrabie (?)

výborná; výborná; výborná; výborná; výborná; výborná

6

00:01:16; 00:00:59; 00:02:06; 00:07:49; 00:01:31; 00:01:53

USB

Veronika Piláthyová

žena; muž; žena; žena; muž

seminárna

TT-011

PdF TU v Trnave

študent

Raková

Raková

Čadca

2013-00-00

2014-00-00

západoslovenský

hornotrenčiansky (?)

hornokysucký – dialekt obce Raková (?)

dobrá; výborná; dobrá

3

00:02:45; 00:00:43; 00:03:03

USB

Dominika Račková

Mária Bukovanová; Viera Hajduková; Anna Šotkovská

seminárna

TT-012

PdF TU v Trnave

študent

Vianoce

Poproč

Poproč

Rimavská Sobota

2013-00-00

2014-00-00

stredoslovenský

západogemerský (?)

dialekt obce Poproč (?)

dobrá

1

00:04:10

USB

Zuzana Repková

Oľga Trochová; Milka Pavlová

seminárna

TT-014

PdF TU v Trnave

študent

Štefanov

Štefanov

Senica

2013-00-00

2014-00-00

západoslovenský

záhorský (?)

dialekt obce Štefanov (?)

výborná; výborná

2

00:03:06; 00:03:26

USB

Soňa Skalová

Jozef Polák; Jozefína Poláková

seminárna

TT-016

PdF TU v Trnave

študent

Komjatice

Komjatice

Nové Zámky

2013-00-00

2014-00-00

západoslovenský

dialekt obce Komjatice (?)

výborná

1

00:11:46

USB

Monika Špániková

Alžbeta Dojcsanová

seminárna

TT-017

PdF TU v Trnave

študent

Dolné Dubové

Dolné Dubové

Trnava

2013-00-00

2014-00-00

západoslovenský

trnavský (?)

dialekt obce Dolné Dubové (?)

výborná

1

00:06:25

USB

Ivan Študenc

žena

seminárna

TT-018

PdF TU v Trnave

študent

Rybačka; Poklad pod Jánošíkovými skalkami

Malé Lednice

Malé Lednice

Považská Bystrica

2013-00-00

2014-00-00

západoslovenský

dialekt obce Malé Lednice (?)

dobrá; dobrá

2

00:05:04; 00:05:00

USB

Natália Švecová

Emília Kardošová; Jaroslav Kardoš; Jaroslav Kardoš2

seminárna

TT-045

PdF TU v Trnave

študent

Prípravy na Vianoce; Názvy rastlín; Vianočné nákupy

Bratislava

Bratislava

Bratislava

2014-11-20

2014-11-20

západoslovenský

záhorský (?)

dobrá; dobrá; dobrá

3

00:03:12; 00:01:14; 00:06:29

CD

Katarína Babicová

Magdaléna Smútková; Planková

seminárna

TT-046

PdF TU v Trnave

študent

O dedinských zvykoch; Vtedy a dnes; O kroji; O práci v lese; Chotárne názvy

Harichovce

Harichovce

Spišská Nová Ves

2014-00-00

2015-00-00

východoslovenský

spišský (?)

výborná; výborná; výborná; výborná; výborná; výborná; dobrá; dobrá

8

00:05:31; 00:01:44; 00:04:29; 00:04:04; 00:52:15; 00:55:58; 00:31:18; 00:53:13

CD

Dominika Bašistová

Mária Dunčková, Štefan Dunčko, Anna Krompigelová, Mária Samseliová

seminárna

TT-047

PdF TU v Trnave

študent

O živote v pomocnom technickom prápore

Kátlovce

Kátlovce

Trnava

2014-00-00

2015-00-00

západoslovenský

nárečie obce Kátlovce (?)

výborná

1

00:02:10

CD

Jana Danišová

Viktor Ušák; Mária

seminárna

TT-048

PdF TU v Trnave

študent

O živote obyvateľov obce Závada pod Čiernym vrchom

Kšinná, Závada pod Čiernym vrchom

Kšinná

Bánovce nad Bebravou

2014-11-15

2014-11-15

západoslovenský

dialekt obce Kšinná (?)

výborná; výborná; výborná

3

00:26:57; 00:22:48; 00:24:10

CD

Miriama Danišová

Jozefína Šebeňová; Štefan Šebeň; Irena Šebeňová

seminárna

TT-049

PdF TU v Trnave

študent

Dialóg o televíznych seriáloch

Oščadnica

Oščadnica

Čadca

2014-00-00

2015-00-00

nárečie obce Oščadnica (?)

výborná; výborná

2

00:01:39; 00:01:16

CD

Dušan Gavlák

Anna Gavláková; M. Svetenková

seminárna

TT-050

PdF TU v Trnave

študent

Zvyk – varenie lekvárov

Prietrž

Prietrž

Senica

2014-12-07

2014-12-07

západoslovenský

záhorský (?)

výborná

1

00:01:25

CD

Petra Grimmová

Anna Jarábková, Pavol Jarábek

seminárna

TT-052

PdF TU v Trnave

študent

Turniansky kroj; Zvyky na Starej Turej; Povery zo Starej Turej

Stará Turá

Stará Turá

Nové Mesto nad Váhom

2014-11-15

2014-11-24

západoslovenský

nárečie mesta Stará Turá (?)

výborná; výborná; výborná

3

00:01:47; 00:01:08; 00:02:04

CD

Gabriela Hornáčková

I. S.; A. D.; S. H.

seminárna

TT-053

PdF TU v Trnave

študent

Zvyky a tradície vo vianočnom období

Lošonec

Lošonec

Trnava

2014-00-00

2014-00-00

západoslovenský

trnavský (?)

výborná

1

00:08:14

CD

Veronika Horváthová

Paulína Horváthová

seminárna

TT-054

PdF TU v Trnave

študent

Čo sa udialo v posledných dňoch; Lacnejšie energie, Čo bolo na obed; Život kedysi a dnes

Sobotište

Sobotište

Senica

2014-00-00

2015-00-00

západoslovenský

záhorský (?)

výborná; výborná; výborná

3

01:47:23; 00:28:26; 01:41:58

CD

Daša Jankovýchová

Anna Hanzlíčková; Zuzana Jankovýchová; Zuzana Mičová

seminárna

TT-055

PdF TU v Trnave

študent

Chtelnica

Chtelnica

Piešťany

2014-00-00

2015-00-00

západoslovenský

nárečie obce Chtelnica (?)

výborná; výborná

2

01:02:12

CD

Adriána Krajčovičová

Mária Krajčovičová; Jozef Krajčovič

seminárna

TT-056

PdF TU v Trnave

študent

Kopačka – rozprávanie o krave, ktorá kopala; Svadobný koláč; Zvyky – Viľija

Oščadnica

Oščadnica

Čadca

2014-10-16

2014-11-16

iný

goralský (?)

nárečie obce Oščadnica (?)

výborná; výborná; dobrá

3

00:06:18; 00:05:43; 00:09:58

CD

Lucia Kubulková

Agnesa Priehodová; Margita Stempinová; Anna Zagrapanová

seminárna

TT-057

PdF TU v Trnave

študent

Belá-Dulice

Belá-Dulice

Martin

2014-00-00

2015-00-00

stredoslovenský

nárečie obce Belá-Dulice (?)

výborná; výborná; výborná; výborná; výborná; výborná

6

00:03:09; 00:02:55; 00:05:22; 00:04:30; 00:06:34; 00:05:48

CD

Alexandra Lipková

Viera Rúfusová; Anna Vojtková

seminárna

TT-059

PdF TU v Trnave

študent

Detstvo; Obdobie štúdia; Narukovanie na vojnu

Lipník

Lipník

Prievidza

2014-11-28

2014-11-28

stredoslovenský

hornonitriansky (?)

výborná; výborná; výborná

3

00:05:26; 00:05:26; 00:05:10

CD

Michaela Masaryková

Mária Šovčíková; Anna Lenhartová; Ľudovít Lenhardt

seminárna

TT-060

PdF TU v Trnave

študent

Prietrž; Senica; Čáčov

Prietrž; Senica; Senica

Senica

2014-00-00

2015-00-00

západoslovenský

záhorský (?)

nárečie obce Prietrž (?); nárečie mesta Senica (senická mestská reč) (?)

výborná; výborná; výborná

3

00:07:53; 00:03:26; 00:07:33

CD

P. Miškovic

A. Krahulcová; E. Lachká; I. Šalíková

seminárna

TT-061

PdF TU v Trnave

študent

Vianoce; Vinohradníctvo, oberačka

Modra

Modra

Pezinok

2014-12-14

2014-12-14

západoslovenský

trnavský (?)

modranský (?)

výborná; výborná

2

00:05:53; 00:03:49

CD

Kristína Píšová

Jaroslav Lančarič; Svetozár Píš

seminárna

TT-063

PdF TU v Trnave

študent

Zážitky z detstva; Spomienky zo života; Spomienky na stavbu domu

Alekšince; Alekšince; Trnava

Alekšince; Alekšince; Trnava

Nitra; Nitra; Trnava

2014-00-00

2015-00-00

západoslovenský

trnavský (?)

dobrá; výborná; dobrá

3

00:04:16; 00:05:52; 00:06:19

CD

Monika Strnátová

Elena Kovaľová; Vít Jurík; Anna Strnátová

seminárna

TT-064

PdF TU v Trnave

študent

Práce na poli a v záhrade; Ako nám lekvár a mäso ukradli; Ako stará mama piekla poďumníky

Slovenská Ľupča

Slovenská Ľupča

Banská Bystrica

2014-00-00

2015-00-00

stredoslovenský

zvolenský (?)

výborná; výborná; výborná; výborná

4

00:01:37; 00:03:47; 00:01:57; 00:01:49

CD

Ema Sýkorová

Alena Sýkorová; Marta Sýkorová; Marta Bakaliarová; Martin Sýkora

seminárna

BB-009

FF UMB v Banskej Bystrici

študent

Breznička

Breznička

Poltár

2004-00-00

2004-00-00

stredoslovenský

novohradský (?)

dobrá

1

00:04:46

MG kazeta

M. Bence

žena

BB-027

FF UMB v Banskej Bystrici

študent

Pôvod názvov, miest a obcí na rozhraní spišského a šarišského regiónu

Plavnica

Plavnica

Stará Ľubovňa

2002-05-19

2002-05-19

východoslovenský

nárečie obce Plavnica (?)

dobrá

1

00:04:34

MG kazeta

Elena Dufalová

Mária Knapíková

BB-051

FF UMB v Banskej Bystrici

študent

Závažná Poruba

Závažná Poruba

Liptovský Mikuláš

2002-04-27

2002-04-27

stredoslovenský

liptovský (?)

stredoliptovský – nárečie obce Závažná Poruba (?)

dobrá; dobrá; dobrá

3

00:13:33; 00:00:09; 00:00:03

CD

Martina Žochňáková

žena

RK-001

FF KU v Ružomberku

študent

Pšurnovice

Bytča

Bytča

2006-02-19

2006-02-19

dobrá

1

00:32:48

MG kazeta

Anna Harciníková

Anna Michálková; Anna Harciníková

RK-003

FF KU v Ružomberku

študent

Predmier

Predmier

Bytča

2005-03-23

2005-03-23

západoslovenský

hornotrenčiansky (?)

dobrá

1

00:09:23

MG kazeta

Katarína Halamová

Jozef Halama

RK-009

FF KU v Ružomberku

študent

Oravské Veselé

Oravské Veselé

Námestovo

2002-00-00

2002-00-00

iný

goralský (?)

dobrá; dobrá

2

00:01:45; 00:31:35

MG kazeta

Jana Partlová

Ľudmila Sameliaková

RK-010

FF KU v Ružomberku

študent

Mútne

Mútne

Námestovo

2002-04-21

2002-04-21

iný

goralský (?)

dobrá

1

00:16:08

MG kazeta

Kristína Vaterková

Agneša Vaterková

RK-015

FF KU v Ružomberku

študent

O svadbe a spomienka na zoznámenie sa s manželom

Breza

Breza

Námestovo

2002-04-24

2002-04-24

stredoslovenský

bielooravsko-hruštínsky (?)

dobrá

1

00:05:14

MG kazeta

Erika Hrkľová

Helena Volčeková

RK-016

FF KU v Ružomberku

študent

Likavka

Likavka

Ružomberok

2003-06-25

2003-06-25

stredoslovenský

liptovský (?)

západoliptovský (?)

výborná

1

00:15:54

MG kazeta

Martina Šimkovičová

Ľudmila Jágerová

RK-018

FF KU v Ružomberku

študent

O poverách, osobné spomienky

Martin

Martin

Martin

2000-00-00

2000-00-00

stredoslovenský

turčiansky (?)

dobrá

1

00:30:43

MG kazeta

Stanislav Jandura

Magdaléna Kaňová

RK-021

FF KU v Ružomberku

študent

Habovka

Habovka

Tvrdošín

2005-04-08

2005-04-08

stredoslovenský

oravský (?)

stredooravský (?)

dobrá

1

00:08:25

MG kazeta

Ivana Laššáková

Mária Pilárová

RK-023

FF KU v Ružomberku

študent

Oravská Lesná

Oravská Lesná

Námestovo

2006-03-10

2006-03-10

dobrá

1

00:17:48

MG kazeta

Katarína Nemešová

Dana Nemešová

RK-025

FF KU v Ružomberku

študent

Zvykoslovie a ľudová slovesnosť

Liptovské Sliače

Liptovské Sliače

Ružomberok

2005-04-03

2005-04-03

dobrá

1

00:11:17

MG kazeta

Miroslava Jarottová

Anna Maslíková

RK-029

FF KU v Ružomberku

študent

Život na dedine, svadba, sviatky

Liptovská Teplička

Liptovská Teplička

Poprad

2006-03-26

2006-03-26

dobrá

1

00:10:56

MG kazeta

Miroslava Čujová

Mária Kondulová

RK-034

FF KU v Ružomberku

študent

Osturňa

Osturňa

Kežmarok

2005-04-14

2005-04-14

východoslovenský

nárečie obce Osturňa (?)

dobrá

1

00:06:18

MG kazeta

Stanka Poláková

Andrej Harabin; Ján Harabin

RK-040

FF KU v Ružomberku

študent

Handlová

Handlová

Prievidza

2005-04-09

2005-04-09

stredoslovenský

hornonitriansky (?)

dobrá

1

00:21:48

MG kazeta

Ľudovít Valuch

Jozef Križan

RK-043

FF KU v Ružomberku

študent

Turzovka – Na Vŕšku

Turzovka

Čadca

2004-03-27

2004-03-27

západoslovenský

hornotrenčiansky (?)

hornokysucký (?)

výborná

1

00:41:00

MG kazeta

Katarína Kralovičová

Štefánia Vítková

RK-047

FF KU v Ružomberku

študent

Veľká Čierna

Veľká Čierna

Žilina

2006-03-10

2006-03-10

dobrá

1

00:21:09

MG kazeta

Miroslava Domanická

Ján Kajčí; Mária Kajčíová

RK-048

FF KU v Ružomberku

študent

Rozprávanie o časoch mladosti

Lietava

Lietava

Žilina

2002-05-18

2002-05-18

výborná

1

00:27:49

MG kazeta

Karolína Tomaščíková

Eva Janošková

RK-050

FF KU v Ružomberku

študent

O výrobe plátna

Soblahov

Soblahov

Trenčín

2001-00-00

2001-00-00

západoslovenský

dolnotrenčiansky (?)

dobrá

1

00:08:03

MG kazeta

Janka Kohútová

Mária Izraelová

RK-053

FF KU v Ružomberku

študent

Veľká Lesná

Veľká Lesná

Stará Ľubovňa

2003-03-23

2003-03-23

iný

goralský (?)

dobrá

1

00:19:00

MG kazeta

Mária Jeleňová

Helena Kriššáková

RK-054

FF KU v Ružomberku

študent

Oravská Polhora

Oravská Polhora

Námestovo

2002-04-21

2002-04-21

iný

goralský (?)

dobrá

1

00:17:55

MG kazeta

Mária Rusnáková

Mária Štefaňaková

RK-064

FF KU v Ružomberku

študent

Prievidza, mestská časť Necpaly

Prievidza

Prievidza

2006-02-18

2006-02-18

stredoslovenský

hornonitriansky (?)

prievidzský (?)

výborná

1

00:27:50

MG kazeta

Petra Humajová

Peter Petráš

RK-066

FF KU v Ružomberku

študent

Petrovice-Setechov

Petrovice

Bytča

2005-00-00

2005-00-00

západoslovenský

hornotrenčiansky (?)

dobrá

1

00:11:45

MG kazeta

Tatiana Kalmanová

Ján Kalman

RK-069

FF KU v Ružomberku

študent

Zo života

Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš

2005-04-15

2005-04-15

stredoslovenský

liptovský (?)

stredoliptovský – nárečie okolia obce Sokolče (dnes Vlachy) (?)

výborná

1

00:11:31

MG kazeta

Jana Hurtajová

Jozef Hurtaj

RK-071

FF KU v Ružomberku

študent

Oravská Lesná

Oravská Lesná

Námestovo

2002-04-14

2002-04-14

iný

goralský (?)

dobrá

1

00:13:44

MG kazeta

Eva Stroková

Terézia Jurkuláková

RK-074

FF KU v Ružomberku

študent

Oravská Lesná

Oravská Lesná

Námestovo

2005-00-00

2005-00-00

dobrá

1

00:08:56

MG kazeta

Monika Kuhajdová

žena

RK-076

FF KU v Ružomberku

študent

Liptovská Porúbka

Liptovská Porúbka

Liptovský Mikuláš

2003-04-05

2003-04-05

stredoslovenský

liptovský (?)

dobrá

1

00:22:39

MG kazeta

Lenka Oriešková

Ján Kočtúch

RK-077

FF KU v Ružomberku

študent

O svadobných zvykoch v Hubovej

Hubová

Hubová

Ružomberok

2002-00-00

2002-00-00

stredoslovenský

liptovský (?)

výborná

1

00:07:25

MG kazeta

Petra Böhmová

Karol Okáľ

RK-079

FF KU v Ružomberku

študent

Tvrdošín, časť Medvedzie

Tvrdošín

Tvrdošín

2003-04-13

2003-04-13

stredoslovenský

oravský (?)

stredooravský (?)

dobrá

1

00:17:43

MG kazeta

Anna Chobotová

Jana Oravcová

RK-080

FF KU v Ružomberku

študent

Zuberec

Zuberec

Tvrdošín

2006-07-30

2006-07-30

stredoslovenský

Nárečie obce Zuberec (?)

dobrá

1

00:15:46

MG kazeta

Jana Valeková

Anna Šróbová

RK-081

FF KU v Ružomberku

študent

Likavka

Likavka

Ružomberok

2003-04-26

2003-04-26

stredoslovenský

liptovský (?)

západoliptovský (?)

dobrá

1

00:13:22

MG kazeta

Jana Kudličková

Otto Dudský

RK-084

FF KU v Ružomberku

študent

Liptovské Sliače

Liptovské Sliače

Ružomberok

2000-00-00

2000-00-00

stredoslovenský

liptovský (?)

dobrá; dobrá

2

00:23:10; 00:46:20

MG kazeta

Jarmila Ondrejková

Emília Bartíková; Ilona Kelčíková

RK-087

FF KU v Ružomberku

študent

Komjatná

Komjatná

Ružomberok

2005-04-10

2005-04-10

stredoslovenský

nárečie obce Komjatná (?)

dobrá

1

00:10:01

MG kazeta

Andrea Horváthová

Katarína Štrbová

RK-089

FF KU v Ružomberku

študent

Kvačany

Kvačany

Liptovský Mikuláš

2000-00-00

2000-00-00

stredoslovenský

liptovský (?)

dobrá

1

00:15:06

MG kazeta

Jaroslava Kériová

Žofia Štelinová

RK-095

FF KU v Ružomberku

študent

Malatiná

Malatiná

Dolný Kubín

2006-00-00

2006-00-00

stredoslovenský

oravský (?)

dolnooravský (?)

dobrá

1

00:34:00

MG kazeta

Zuzana Dutková

Anna Mužilová

RK-096

FF KU v Ružomberku

študent

Žaškov

Žaškov

Dolný Kubín

2006-04-10

2006-04-10

stredoslovenský

nárečie obce Žaškov (?)

výborná

1

00:17:34

MG kazeta

Zuzana Bačová

Zuzana Turačková

RK-098

FF KU v Ružomberku

študent

Liptovské Sliače

Liptovské Sliače

Ružomberok

2006-04-03

2006-04-03

dobrá; dobrá

2

00:31:54; 00:04:49

MG kazeta

Mariana Mojšová

Helena Šimčeková

RK-100

FF KU v Ružomberku

študent

Trstená

Trstená

Tvrdošín

2000-00-00

2000-00-00

dobrá

1

00:21:05

MG kazeta

Martina Šinálová

Emília Kováčiková

RK-102

FF KU v Ružomberku

študent

Ružomberok, časť Nová Černová

Ružomberok

Ružomberok

2001-00-00

2001-00-00

stredoslovenský

liptovský (?)

dobrá

1

00:09:34

MG kazeta

Katarína Krkošková

Helena Suchá

RK-103

FF KU v Ružomberku

študent

Liptovské Revúce

Liptovské Revúce

Ružomberok

2001-00-00

2001-00-00

stredoslovenský

liptovský (?)

dobrá

1

00:23:41

MG kazeta

Katarína Dobríková

Mária Saloňová

RK-108

FF KU v Ružomberku

študent

Liptovské Sliače

Liptovské Sliače

Ružomberok

2003-04-27

2003-04-27

stredoslovenský

liptovský (?)

nárečie obce Liptovské Sliače (?)

dobrá

1

00:10:50

MG kazeta

Edita Bočkoriková

Mária Fričová

RK-112

FF KU v Ružomberku

študent

Ružomberok, časť Černová

Ružomberok

Ružomberok

2002-00-00

2002-00-00

stredoslovenský

liptovský (?)

dobrá

1

00:15:19

MG kazeta

Monika Komová

Berta Fagová

RK-117

FF KU v Ružomberku

študent

Lisková

Lisková

Ružomberok

2001-00-00

2001-00-00

stredoslovenský

liptovský (?)

dobrá

1

00:24:30

MG kazeta

Andrea Hujsová

Otília Hujsová

RK-118

FF KU v Ružomberku

študent

Hubová

Hubová

Ružomberok

2003-04-26

2003-04-26

stredoslovenský

liptovský (?)

západoliptovský (?)

dobrá

1

00:21:04

MG kazeta

Vladimíra Šavolová

Karol Okáľ

RK-120

FF KU v Ružomberku

študent

Potok

Potok

Ružomberok

2003-03-30

2003-03-30

stredoslovenský

liptovský (?)

západoliptovský (?)

dobrá

1

00:09:34

MG kazeta

Beáta Šimová

Ladislav Bella

RK-125

FF KU v Ružomberku

študent

Rabča

Rabča

Námestovo

2004-03-13

2004-03-13

iný

goralský (?)

výborná; výborná; výborná; výborná; výborná; výborná; výborná; výborná; výborná

9

00:01:23; 00:01:14; 00:00:56; 00:01:25; 00:01:11; 00:00:56; 00:00:33; 00:01:05; 00:01:08

CD

Jana Jagnešáková

Johana Šurinová

RK-129

FF KU v Ružomberku

študent

Poprad

Poprad

Poprad

2001-04-30

2001-04-30

východoslovenský

nárečie obce Osturňa (?)

dobrá

1

00:04:45

MC kazeta

Lenka Horáková

Ján Vasičák

RK-130

FF KU v Ružomberku

študent

Brekov

Brekov

Humenné

2001-00-00

2001-00-00

východoslovenský

zemplínsky (?)

dobrá

1

00:18:21

MC kazeta

Jana Tušajová

Mária Jacinová

RK-134

FF KU v Ružomberku

študent

Valaská Dubová

Valaská Dubová

Ružomberok

2004-04-05

2004-04-05

stredoslovenský

liptovský (?)

dobrá

1

00:08:34

MC kazeta

Eva Lacová

Agnesa Holubčíková

RK-137

FF KU v Ružomberku

študent

Dlhé Klčovo

Dlhé Klčovo

Vranov nad Topľou

2005-03-19

2005-03-19

východoslovenský

zemplínsky (?)

dobrá

1

00:06:23

MC kazeta

A. Petríková

Š. Truchan