→English

Verzie Korpusu nárečí SNK

Verzia 2.0

Druhá verzia KN-SNK bola sprístupnená 3. 8. 2015 v rozsahu 328 907 textových jednotiek. Oproti prvej verzii bola doplnená o viaceré korpusovo spracované texty z monografií mapujúcich jednotlivé nárečové lokality na Slovensku.

Verzia 1.0

Pilotná verzia KN-SNK bola pripravená v marci 2014, verzia dialekt-1.0 bola zaradená do verejne prístupných zdrojov SNK 30. 9. 2014 v rozsahu 73 855 textových jednotiek. Časť textov dostupných v tejto verzii bola knižne publikovaná, časť bola poskytnutá do KN-SNK z archívu Dialektologického oddelenia JÚĽŠ SAV.