Kristína Bobeková

spolupracovníčka

Kontaktné informácie

e-mail

kristina.bobekova @ korpus.sk

e-mail

kristina.bobekova @ korpus.juls.savba.sk

miestnosť

50

tel. číslo

+421 (2) 5441 0307

tel. číslo

+421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 137

Profil pracovníka

Titul

Mgr.

Štúdium

  • 2010 – 2012: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava; slovenský jazyk a literatúra → Mgr.
  • 2007 – 2010: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava; učiteľstvo akademických predmetov → Bc.

Pracoviská

  • 2012 – súčasnosť: Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava

Oblasť výskumu

  • etnolingvistika
  • kolokácie
  • korpusová lingvistika

Zameranie v SNK

  • kolokácie

Záľuby

umenie, literatúra, cestovanie, šport

Personálna bibliografia

Monografie, slovníky, zborníky, štúdie, články, recenzie, správy z oblasti počítačovej a korpusovej lingvistiky, terminológie a iných oblastí lingvistiky

2020

2019

2018

GARABÍK, Radovan — KMEŤOVÁ, Beáta — KARČOVÁ, Agáta — BOBEKOVÁ, Kristína — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela — CHLPÍKOVÁ, Katarína: Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny – slovné tvary na báze Slovenského národného korpusu. Ed. R. Garabík. Bratislava: Veda 2018. 848 s. ISBN 978-80-224-1699-3.

2017

MAJCHRÁKOVÁ, Daniela — CHLPÍKOVÁ, Katarína — BOBEKOVÁ, Kristína: Slovník kolokácií prídavných mien v slovenčine. Bratislava: Veda 2017. 344 s. ISBN 978-80-224-1633-7.

2016

2015

BOBEKOVÁ, Kristína: Ako odpovedali návštevníci podujatia Noc výskumníkov 2015 na otázky v kvíze Slovenčina včera, dnes a zajtra. 2015.7 s. PDF

MAGDOLEN, Mária — BOBEKOVÁ, Kristína: Štúr mal v Bratislave žúr. In: Slovenská reč, 2015, roč. 80, č. 3 – 4, s. 245 – 247. (správa). ISSN 0037-6981. PDF

2014

BOBEKOVÁ, Kristína: Polytextia kompozít. In: Varia XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra 5. – 7. 12. 2012). Ed. Katarína Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre 2014, s. 31 – 37. PDF

BOBEKOVÁ, Kristína: Polytextia kompozít. In: VARIA XXII. Zborník abstraktov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra 5. – 7. 12. 2012). Ed. Katarína Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre 2014, s. 9. PDF

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

↑ Hore na stránku