Laura Klimová

lingvistka

Kontaktné informácie

e-mail

laura.klimova @ korpus.juls.savba.sk

miestnosť

39

tel. číslo

+421 (2) 5441 0307

tel. číslo

+421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 107

Profil pracovníka

Titul

Mgr.

Štúdium

2013 - 2019: Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, slovenský jazyk a história → Mgr.

Pracoviská

2019 – súčasnosť: Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava

Oblasť výskumu

korpusová lingvistika

Zameranie v SNK

pomenované entity

Záľuby

literatúra, šport, cestovanie

Personálna bibliografia

Monografie, slovníky, zborníky, štúdie, články, recenzie, správy z oblasti počítačovej a korpusovej lingvistiky, terminológie a iných oblastí lingvistiky

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

↑ Hore na stránku