dr.sc. Siniša Habijanec, PhD.

lingvista

Kontaktné údaje

E: sinisa.habijanec@juls.savba.sk
T: +421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 129
Miestnosť: 29

Medzinárodné projekty

  • Nové slová – nové médiá – nové tendencie v jazyku a spoločnosti v Srbsku a na Slovensku
    Doba trvania: 1.1.2021 - 30.12.2022

Národné projekty

  • Historická fonológia slovenčiny
    Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
  • Fonologický vývin slovenčiny vo svetle súčasného stavu historickej jazykovedy
    Doba trvania: 1.4.2015 - 31.12.2018

Profily pracovníka na iných stránkach