dr.sc. Siniša Habijanec, PhD.

lingvista

Kontaktné údaje

E: sinisa.habijanec@juls.savba.sk
T: +421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 129
Miestnosť: 29

Medzinárodné projekty

 • Nové slová – nové médiá – nové tendencie v jazyku a spoločnosti v Srbsku a na Slovensku
  Doba trvania: 1.1.2021 - 30.12.2022

Národné projekty

 • Jazykovokomunikačné aspekty dezinformácií
  Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
 • Historická fonológia slovenčiny
  Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
 • Fonologický vývin slovenčiny vo svetle súčasného stavu historickej jazykovedy
  Doba trvania: 1.4.2015 - 31.12.2018

Profily pracovníka na iných stránkach