Ing. Mária Beňušková

spolupracovníčka

Kontaktné údaje

E: maria.benuskova@korpus.juls.savba.sk, maria.benuskova@korpus.sk
T: +421 (2) 5441 0307, +421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 137
Miestnosť: 50

Profil pracovníčky

Štúdium

1979 – 1983
Fakulta riadenia, Vysoká školy ekonomická, Bratislava, automatizované systémy riadenia → Ing.

Pracoviská

2018 – súčasnosť
Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i., Bratislava

Zameranie

  • rozpoznávanie pomenovaných entít
  • databáza poskytovateľov textov
  • komunikácia s poskytovateľmi textov