Romana Krolčíková

lingvistka

Kontaktné informácie

e-mail

romana.krolcikova @ korpus.juls.savba.sk

miestnosť

38

tel. číslo

+421 (2) 5441 0307

tel. číslo

+421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 107

Profil pracovníka

Titul

Mgr.

Štúdium

2014 - 2019: Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, učiteľstvo slovenský jazyk a literatúra – občianska výchova → Mgr.

Pracoviská

2019 – súčasnosť: Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava

Oblasť výskumu

jazyk a štýl vybraných textov a autorov

Zameranie v SNK

bibliografická a štýlovo-žánrová anotácia textov

Záľuby

cestovanie, knihy, šport, divadlo

Personálna bibliografia

Monografie, slovníky, zborníky, štúdie, články, recenzie, správy z oblasti počítačovej a korpusovej lingvistiky, terminológie a iných oblastí lingvistiky

2019

2018

KROLČÍKOVÁ, Romana: Využitie zdrojov Slovenského národného korpusu pri výučbe slovenského jazyka (Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť). Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského 2018. 43 s. rukopis. PDF

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

↑ Hore na stránku