Frekvenčné štatistiky korpusu

Top 1000 korpusu s-hovor-4.0

Úplné frekvencie lem, slovných tvarov a frekvencie podľa slovných druhov v jednotlivých podkorpusoch si môžete stiahnuť tu. Textové súbory sú v UTF-8 kódovaní a sú skomprimované programom gzip.