→English

Ďakujeme všetkým prednášajúcim a účastníkom konferencie za participáciu na podujatí. Prednesené príspevky budú publikované v zborníku Jazykovedné štúdie XXXI.

Správa z podujatia publikovaná v časopise Správy SAV 09/2012

Medzinárodná konferencia pod záštitou predsedu Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Jaromíra Pastoreka, DrSc.

Rozvoj jazykových technológií a zdrojov na Slovensku a vo svete (10 rokov Slovenského národného korpusu)

7. – 8. jún 2012, Bratislava, hotel Park Inn Danube

Medzinárodné vedecko-informačné podujatie sa uskutočnilo v rámci prezentačných dní členov projektu CESAR. Bolo zamerané na prezentáciu všeobecných národných korpusov, špecializovaných korpusov, výsledkov počítačovej lexikografie, vývoja nástrojov na budovanie a využívanie korpusov a na počítačové spracovanie prirodzeného jazyka. Vystúpenia popredných odborníkov z týchto oblastí boli určené predstaviteľom decíznej i podnikateľskej sféry, ako aj všetkým záujemcom zo širokej vedeckej obce a z vysokých škôl.

Správa z podujatia.

Vybrané prezentácie

Hlavní prednášatelia

DÔLEŽITÉ DÁTUMY

PROGRAM KONFERENCIE

KONFERENČNÝ POPLATOK
Výška konferenčného poplatku je 30 € pre publikujúcich účastníkov, pre publikujúcich študentov vrátane doktorandov 15 €. Zahŕňa iba náklady na prípravu a vydanie zborníka.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Inštrukcie pre autorov príspevkov

Odporúčaný formát je LaTeX, trieda dokumentu llncs. Bližšie informácie sú na stránke vydavateľstva Springer. Pri sádzaní budeme používať XeLaTeX.

Alternatívne môžete poslať svoje články vo formáte OpenDocument Text (t. j. napísané v LibreOffice alebo OpenOffice.org).

Ak použijete v článku neštandardný font, uistite sa, že ide o TrueType font so správnym unikódovým kódovaním, aby výsledný vytlačený text zodpovedal pôvodnému. V každom prípade nám pošlite s článkom aj použitý font.

K zdrojovému súboru priložte aj verziu v PDF alebo PostScript-e, s embedovanými všetkými fontami.

Pri písaní môžete použiť nasledujúce šablóny: article-template.tar.gz. Linka na GNU FreeFont fonty.

Konečný termín odovzdania príspevkov: 10. september 2012