Vyhľadávanie v písaných korpusoch – začiatočníci

6. 11. 2018, 09.00 hod. – 16.00 hod., zasadačka SNK, Panská ul. 26, Bratislava

Počet účastníkov sa naplnil. Registrácia na podujatie bola uzatvorená.