Vyhľadávanie v písaných korpusoch – začiatočníci

6. 10. 2021, 09.00 hod. – 15.00 hod., zasadačka SNK, Panská ul. 26, Bratislava

Prihlasovanie bolo uzatvorené.