Tabuľka nahrávok

kód nahrávkyposkytovateľtyp poskytovateľanázov nahrávkymiesto nahrávanianázov obce k r. 2016okreszačiatok nahrávaniakoniec nahrávaniamakroareáldialektsubdialektkvalita nahrávkypočet zvukových súborovdĺžka nahrávkymédiumsúvisiaca prácatyp transkripcierozsah transkripcie
 

KovVie-002

Viera Kováčová

dialektológ

O pozývaní na svadbu

Belá nad Cirochou

Belá nad Cirochou

Snina

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

podvihorlatský

nízka

1

00:01:28

CD

dizertačná

odborný

00:00:15 – 00:01:28

 

KovVie-003

Viera Kováčová

dialektológ

Dlhé nad Cirochou

Dlhé nad Cirochou

Snina

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

podvihorlatský

nízka

1

00:02:30

CD

dizertačná

 

KovVie-004

Viera Kováčová

dialektológ

Zranenie nohy

Hankovce

Hankovce

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

polaborecký

dobrá

1

00:00:51

CD

dizertačná

odborný

00:00:06 – 00:00:50

 

KovVie-005

Viera Kováčová

dialektológ

Hažín nad Cirochou

Hažín nad Cirochou

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

nízka

1

00:03:03

CD

dizertačná

 

KovVie-006

Viera Kováčová

dialektológ

Hrabovec nad Laborcom

Hrabovec nad Laborcom

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

polaborecký

dobrá

1

00:03:19

CD

dizertačná

 

KovVie-007

Viera Kováčová

dialektológ

Chlmec

Chlmec

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:00:52

CD

dizertačná

 

KovVie-008

Viera Kováčová

dialektológ

Cesta do Ameriky

Jabloň

Jabloň

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

polaborecký

dobrá

1

00:03:47

CD

dizertačná

odborný

00:00:00 až 00:03:37

 

KovVie-009

Viera Kováčová

dialektológ

Jasenov

Jasenov

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:02:13

CD

dizertačná

 

KovVie-010

Viera Kováčová

dialektológ

Kamenica nad Cirochou

Kamenica nad Cirochou

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:02:15

CD

dizertačná

 

KovVie-011

Viera Kováčová

dialektológ

Kamienka

Kamienka

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:02:47

CD

dizertačná

 

KovVie-012

Viera Kováčová

dialektológ

Kochanovce

Kochanovce

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:02:46

CD

dizertačná

 

KovVie-013

Viera Kováčová

dialektológ

Koškovce

Koškovce

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:01:29

CD

dizertačná

 

KovVie-014

Viera Kováčová

dialektológ

Lackovce

Lackovce

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

nízka

1

00:01:48

CD

dizertačná

 

KovVie-015

Viera Kováčová

dialektológ

Ľubiša

Ľubiša

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

polaborecký

dobrá

1

00:01:18

CD

dizertačná

 

KovVie-016

Viera Kováčová

dialektológ

O komunizme

Modra nad Cirochou

Modra nad Cirochou

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

podvihorlatský

dobrá

1

00:02:28

CD

dizertačná

odborný

00:00:15 až 00:02:28

 

KovVie-017

Viera Kováčová

dialektológ

Nižné Ladičkovce

Nižné Ladičkovce

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:02:07

CD

dizertačná

 

KovVie-018

Viera Kováčová

dialektológ

Príbehy zo života

Papín

Papín

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

polaborecký

dobrá

1

00:02:43

CD

dizertačná

odborný

00:02:12 – 00:02:43

 

KovVie-019

Viera Kováčová

dialektológ

Porúbka

Porúbka

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:01:50

CD

dizertačná

 

KovVie-020

Viera Kováčová

dialektológ

Ptičie

Ptičie

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:02:02

CD

dizertačná

 

KovVie-021

Viera Kováčová

dialektológ

Rovné

Rovné

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:01:54

CD

dizertačná

 

KovVie-022

Viera Kováčová

dialektológ

Slovenské Krivé

Slovenské Krivé

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:02:05

CD

dizertačná

 

KovVie-023

Viera Kováčová

dialektológ

Udavské

Udavské

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:01:37

CD

dizertačná

 

KovVie-024

Viera Kováčová

dialektológ

Veľopolie

Veľopolie

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

polaborecký

dobrá

1

00:03:57

CD

dizertačná

 

KovVie-025

Viera Kováčová

dialektológ

Vyšné Ladičkovce

Vyšné Ladičkovce

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:03:58

CD

dizertačná

 

KovVie-026

Viera Kováčová

dialektológ

Vyšný Hrušov

Vyšný Hrušov

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

podvihorlatský

nízka

1

00:03:37

CD

dizertačná

 

KovVie-027

Viera Kováčová

dialektológ

Zbudské Dlhé

Zbudské Dlhé

Humenné

1999-00-00

2003-00-00

východoslovenský

sotácky

dobrá

1

00:01:22

CD

dizertačná

 

ZavAnd-001

Andrej Závodný

dialektológ

Rodinné zvykoslovie a kalendárne obyčaje v Smrdákoch

Smrdáky

Smrdáky

Senica

2011-00-00

2011-00-00

západoslovenský

záhorský

vlastné záhorské nárečie

výborná

1

00:48:22

CD

príspevok v monografii

 

ZavAnd-002

Andrej Závodný

dialektológ

Rodinné zvykoslovie a kalendárne obyčaje v Smrdákoch

Smrdáky

Smrdáky

Senica

2011-00-00

2011-00-00

západoslovenský

záhorský

vlastné záhorské nárečie

výborná

1

01:35:31

CD

príspevok v monografii

 

ZavAnd-003

Andrej Závodný

dialektológ

Chotárne časti obce Smrdáky

Smrdáky

Smrdáky

Senica

2011-00-00

2011-00-00

západoslovenský

záhorský

vlastné záhorské nárečie

výborná

1

00:47:05

CD

príspevok v monografii

 

ZavAnd-004

Andrej Závodný

dialektológ

Rodinné zvykoslovie a kalendárne obyčaje v Smrdákoch

Smrdáky

Smrdáky

Senica

2011-00-00

2011-00-00

západoslovenský

záhorský

vlastné záhorské nárečie

výborná

1

01:41:07

CD

príspevok v monografii

 

ZavAnd-005

Andrej Závodný

dialektológ

Rodinné zvykoslovie a kalendárne obyčaje v Smrdákoch

Smrdáky

Smrdáky

Senica

2011-00-00

2011-00-00

západoslovenský

záhorský

vlastné záhorské nárečie

výborná

1

01:10:36

CD

príspevok v monografii

 

ZavAnd-006

Andrej Závodný

dialektológ

Rodinné zvykoslovie a kalendárne obyčaje v Smrdákoch

Smrdáky

Smrdáky

Senica

2011-00-00

2011-00-00

západoslovenský

záhorský

vlastné záhorské nárečie

výborná

1

01:03:10

CD

príspevok v monografii

kombinovaný

0:00 až 18:30 (výberovo, iba prehovory respondentky)

 

BilJoz-001

Jozef Bilský

dialektológ

Bili kohut

Dlhá Lúka

Bardejov

Bardejov

2013-12-07

2013-12-07

východoslovenský

šarišský

severošarišský

dobrá

1

00:09:56

CD

diplomová; príspevok v časopise

kombinovaný

00:00:00 až 00:09:56

 

BilJoz-002

Jozef Bilský

dialektológ

Čaj

Dlhá Lúka

Bardejov

Bardejov

2013-12-12

2013-12-12

východoslovenský

šarišský

severošarišský

dobrá

1

00:02:26

CD

diplomová; príspevok v časopise

kombinovaný

00:00:00 až 00:02:26 (približný prepis s vynechaním viacerých častí)

 

BilJoz-003

Jozef Bilský

dialektológ

Viľija

Dlhá Lúka

Bardejov

Bardejov

2013-12-28

2013-12-28

východoslovenský

šarišský

severošarišský

dobrá

1

00:12:17

CD

diplomová; príspevok v časopise

kombinovaný

00:00:00 až 00:12:17

 

BilJoz-004

Jozef Bilský

dialektológ

Zabijačka

Dlhá Lúka

Bardejov

Bardejov

2013-12-28

2013-12-28

východoslovenský

šarišský

severošarišský

dobrá

1

00:24:26

CD

diplomová; príspevok v časopise

kombinovaný

00:00:00 až 00:24:26

 

KazMir-001

Miroslav Kazík

onomastik

O krajčírskom remesle

Ducové

Ducové

Piešťany

2008-08-00

2008-08-00

západoslovenský

nárečie Ducového

výborná

1

00:17:18

CD

 

KazMir-002

Miroslav Kazík

onomastik

Dedkova príhoda s dievčaťom; Dorábanie konopí a o pradení; Ľan; Vreteno a iné

Podolie

Podolie

Nové Mesto nad Váhom

2010-00-00

2010-00-00

západoslovenský

nárečie Dolného Lopašova

výborná, výborná, výborná, výborná

4

00:00:51; 00:08:32; 00:00:30; 00:09:45

CD

 

KazMir-003

Miroslav Kazík

onomastik

Zážitky vodiča autobusu

Omastiná

Omastiná

Bánovce nad Bebravou

2012-00-00

2012-00-00

západoslovenský

nárečie Omastinej

výborná

1

00:14:48

CD

 

KazMir-004

Miroslav Kazík

onomastik

O živote

Veľká Chocholná

Chocholná-Velčice

Trenčín

2012-06-07

2012-06-07

západoslovenský

nárečie Veľkej Chocholnej

výborná

1

00:30:56

CD

 

KazMir-005

Miroslav Kazík

onomastik

Včelárstvo, rybárstvo, intarzie

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

2010-07-08

2010-07-08

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

výborná

1

01:03:04

CD

kombinovaný

00:00:00 až 00:11:20

 

KazMir-006

Miroslav Kazík

onomastik

Zo života

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

2010-06-00

2010-08-00

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

výborná

1

00:25:44

CD

 

KazMir-007

Miroslav Kazík

onomastik

O sebe

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

2010-06-00

2010-08-00

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

dobrá

1

00:05:21

CD

 

KazMir-008

Miroslav Kazík

onomastik

Osobné spomienky, prevádzkovanie krčmy-hostinca v Moravanoch nad Váhom; Príbeh o otcovej zrušenej ceste do Argentíny, ako sa stal žandárom a dostal sa do Moravian; Vojenčina za Slovenského štátu; Pokus o odfotenie prezidenta Tisa pri návšteve Moravian; Príbeh o Moravianskej venuši

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

2010-06-00

2010-08-00

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

dobrá; dobrá

2

00:30:07; 00:13:01

CD

 

KazMir-009

Miroslav Kazík

onomastik

Zážitky murára

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

2012-08-20

2012-08-20

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

výborná

1

00:14:45

CD

 

KazMir-010

Miroslav Kazík

onomastik

Autá, riasy, rybičky; Bulhari; Doprava; Drápačky peria; Hry na vode; Hry na vojakov, teplomery; Počasie a príbeh so zbraňou

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

2009-01-00

2009-03-00

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

výborná; výborná; výborná; výborná; výborná; výborná; výborná

7

00:02:46; 00:05:10; 00:07:08; 00:05:07; 00:07:28; 00:04:23; 00:13:11

CD

 

KazMir-011

Miroslav Kazík

onomastik

Obchody, remeselníci, hudobníci, fajčenie, kalendárové, cirkevné a rodinné obyčaje

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

2009-00-00

2009-00-00

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

výborná

1

00:35:44

CD

kombinovaný

00:00:00 až 00:35:44

 

KazMir-012

Miroslav Kazík

onomastik

Hody, máj, Lucia, púte

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

2009-00-00

2010-03-00

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

výborná

1

00:06:52

CD

kombinovaný

00:00:00 až 00:06:52

 

KazMir-013

Miroslav Kazík

onomastik

Lekári, choroby

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

2010-01-00

2010-03-00

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

výborná

1

00:07:09

CD

kombinovaný

00:00:00 až 00:03:05

 

KazMir-014

Miroslav Kazík

onomastik

Včelárstvo

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

2010-02-24

2010-02-24

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

výborná

1

00:39:04

CD

kombinovaný

00:00:00 až 00:04:13

 

KazMir-015

Miroslav Kazík

onomastik

Ľudové liečenie, špiritizmus, baptisti; Všetkých svätých; O požiaroch a nešťastiach, Ako stavali školu, Kostol, Ako zakladali družstvo, Školské roky, Utopenci, Vraždy, Tragické úmrtia, Púšťanie šarkanov, Hry pri pasení, Zlodeji, Dychovka

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

2010-00-00

2010-00-00

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

výborná; výborná; výborná

3

00:07:35; 00:11:10; 00:13:59

CD

00:00:00 až 00:07:35; 00:00:00 až 00:11:10; 00:00:00 až 00:13:59

 

KazMir-016

Miroslav Kazík

onomastik

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

2009-00-00

2009-00-00

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

nízka

1

00:23:05

MG kazeta

kombinovaný

00:00:00 až 00:23:05

 

KazMir-017

Miroslav Kazík

onomastik

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

2001-09-00

2001-11-00

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

dobrá

1

00:54:29

MG kazeta

kombinovaný

00:00:00 až 00:54:29

 

KazMir-018

Miroslav Kazík

onomastik

Obchody, remeselníci, hudobníci, fajčenie, kalendárové, cirkevné a rodinné obyčaje

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

2001-09-00

2001-11-00

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

dobrá

1

01:25:46

MG kazeta

kombinovaný

00:00:00 až 1:25:46

 

KazMir-019

Miroslav Kazík

onomastik

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

Piešťany

2001-09-00

2001-11-00

západoslovenský

nárečie Moravian nad Váhom

dobrá

1

00:24:49

MG kazeta

kombinovaný

00:00:00 až 00:24:49

 

HarMir-001

Miroslav Harmanský

laik

Krátky rozhovor o hubách a práci

Snina

Snina

Snina

2015-08-10

2015-08-10

východoslovenský

sotácky (?)

sninský (?)

dobrá

1

00:01:12

CD

 

HarMir-002

Miroslav Harmanský

laik

Chotárne názvy v Snine

Snina

Snina

Snina

2015-08-16

2015-08-16

východoslovenský

sotácky (?)

sninský (?)

dobrá

1

00:07:38

CD

 

HarMir-003

Miroslav Harmanský

laik

Chotárne názvy v Snine

Snina

Snina

Snina

2015-08-10

2015-08-10

východoslovenský

sotácky (?)

sninský (?)

dobrá; dobrá

2

00:14:57; 00:14:46

CD

 

HarMir-004

Miroslav Harmanský

laik

Spomienky na život

Snina

Snina

Snina

1997-02-23

1997-02-23

východoslovenský

sotácky (?)

sninský (?)

dobrá; dobrá

2

00:49:09; 00:47:42

CD

 

MacMar-001

Martin Macejka

historik

Zohor

Zohor

Malacky

2012-08-08; 2013-05-30

2012-08-08; 2013-05-30

západoslovenský

záhorský

vlastný záhorský

dobrá; dobrá

2

01:10:03; 02:49:22

USB

príspevok v monografii

 

KomMic-001

Michal Komžík

novinár

Život v Šuranoch v povojnovom období

Šurany

Šurany

Nové Zámky

2015-02-23

2015-02-23

západoslovenský

stredonitriansky (?)

šuriansky (?)

výborná

1

00:45:35

CD

 

KnaZuz-001

Zuzana Knapeková

laik

Svadba a svadobné zvyky a piesne

Modra – Kráľová

Modra

Pezinok

1992-00-00

1992-00-00

západoslovenský

prejav v nárečí Modry-Kráľovej s prenikajúcimi prvkami spisovnej slovenčiny, popretkávaný ustálenými formulami v archaickej forme češtiny, miestami slovakizovanej

dobrá

1

00:40:21

MG kazeta

čitateľský; transkripcia v rkp nie je doslovná, ale súvisí s hovoreným slovom

00:00:00 až 00:40:21

 

PraDia-001

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

1984-10-19

1984-10-19

západoslovenský

záhorský

skalický

výborná

1

00:07:09

CD

monografia

odborný

00:00:00 až 00:06:20

 

PraDia-002

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

1977-09-30

1977-09-30

západoslovenský

záhorský

vlastný záhorský

výborná

1

00:11:21

CD

monografia

odborný

00:00:00 až 00:08:03

 

PraDia-003

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

1978-05-19

1978-05-19

západoslovenský

trnavský

modranský

výborná

1

00:09:22

CD

monografia

odborný

00:00:00 až 00:07:25

 

PraDia-004

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

1978-06-05

1978-06-05

západoslovenský

trnavský

vlastný trnavský

výborná

1

00:13:45

CD

monografia

odborný

00:00:00 až 00:07:31

 

PraDia-005

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

1978-07-13

1978-07-13

západoslovenský

považský

myjavský

výborná

1

00:13:32

CD

monografia

odborný

00:00:00 až 00:07:51

 

PraDia-006

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

1979-05-31

1979-05-31

západoslovenský

stredonitriansky

hlohovský

výborná

1

00:10:08

CD

monografia

odborný

00:00:00 až 00:05:54

 

PraDia-007

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

1979-06-07

1979-06-07

západoslovenský

stredonitriansky

vlastný stredonitriansky

výborná

1

00:11:16

CD

monografia

odborný

00:00:00 až 00:06:17

 

PraDia-008

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

1979-05-02

1979-05-02

západoslovenský

stredonitriansky

topoľčiansky

výborná

1

00:10:38

CD

monografia

odborný

00:00:00 až 00:05:45

 

PraDia-009

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

1983-12-05

1983-12-05

západoslovenský

považský

vlastný považský

výborná

1

00:13:16

CD

monografia

odborný

00:00:00 až 00:08:53

 

PraDia-010

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

1978-08-31

1978-08-31

západoslovenský

dolnotrenčiansky

výborná

1

00:12:55

CD

monografia

odborný

00:00:00 až 00:08:24

 

PraDia-011

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

1978-10-27

1978-10-27

západoslovenský

hornotrenčiansky

vlastný hornotrenčiansky

výborná

1

00:12:38

CD

monografia

odborný

00:00:00 až 00:06:14

 

PraDia-012

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Žilina

Žilina

Žilina

1981-04-28

1981-04-28

západoslovenský

hornotrenčiansky

kysucký

výborná

1

00:11:33

CD

monografia

odborný

00:00:00 až 00:06:13

 

PraDia-013

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

1980-05-20

1980-05-20

stredoslovenský

oravský

dolnooravský

výborná

1

00:10:49

CD

monografia

odborný

00:00:00 až 00:07:07

 

PraDia-014

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Žilina

Žilina

Žilina

1981-04-30

1981-04-30

stredoslovenský

liptovský

západoliptovský

výborná

1

00:09:50

CD

monografia

odborný

00:00:00 až 00:05:53

 

PraDia-015

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

1979-10-16

1979-10-16

stredoslovenský

turčiansky

výborná

1

00:13:22

CD

monografia

odborný

00:00:00 až 00:06:40

 

PraDia-016

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

1983-10-04

1983-10-04

stredoslovenský

hornonitriansky

prievidzský

výborná

1

00:11:15

CD

monografia

odborný

00:00:00 až 00:06:53

 

PraDia-017

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

1979-10-17

1979-10-17

stredoslovenský

zvolenský

nárečia zvolenského Pohronia

výborná

1

00:12:14

CD

monografia

odborný

00:00:00 až 00:08:08

 

PraDia-018

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

1980-04-15

1980-04-15

stredoslovenský

zvolenský

detviansky

výborná

1

00:14:59

CD

monografia

odborný

00:00:00 až 00:07:19

 

PraDia-019

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

1987-06-07

1987-06-07

stredoslovenský

tekovský

nárečia tekovského Pohronia

výborná

1

00:09:02

CD

monografia

odborný

00:00:00 až 00:07:02

 

PraDia-020

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

1980-08-20

1980-08-20

stredoslovenský

novohradský

modrokamenský

výborná

1

00:11:00

CD

monografia

odborný

00:00:00 až 00:07:03

 

PraDia-021

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

1980-09-09

1980-09-09

stredoslovenský

novohradský

ipeľský

výborná

1

00:11:57

CD

monografia

odborný

00:00:00 až 00:07:05

 

PraDia-022

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Bratislava

Bratislava

Bratislava

1980-11-12

1980-11-12

stredoslovenský

gemerský

stredogemerský, nárečie Ratkovskej doliny

výborná

1

00:10:01

CD

monografia

odborný

00:00:00 až 00:07:07

 

PraDia-023

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Košice

Košice

Košice

1981-06-18

1981-06-18

východoslovenský

spišský

nárečia stredného Spiša

výborná

1

00:11:21

CD

monografia

odborný

00:00:00 až 00:06:33

 

PraDia-024

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Košice (?)

Košice

Košice

1982-06-10

1982-06-10

východoslovenský

šarišský

severošarišský

výborná

1

00:09:44

CD

monografia

odborný

00:00:00 až 00:05:55

 

PraDia-025

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Košice

Košice

Košice

1982-03-09

1982-03-09

východoslovenský

abovský

západoabovský

výborná

1

00:10:11

CD

monografia

odborný

00:00:00 až 00:06:08

 

PraDia-026

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Košice (?)

Košice

Košice

1984-07-24

1984-07-24

východoslovenský

zemplínsky

výborná

1

00:14:01

CD

monografia

odborný

00:00:00 až 00:06:34

 

PraDia-027

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Košice (?)

Košice

Košice

1983-04-13

1983-04-13

východoslovenský

užský

výborná

1

00:13:13

CD

monografia

odborný

00:00:00 až 00:07:55

 

PraDia-028

Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach

dialektológovia

Košice (?)

Košice

Košice

1983-08-03

1983-08-03

východoslovenský

sotácky

výborná

1

00:13:02

CD

monografia

odborný

00:00:00 až 00:10:05

 

BA-001

FF UK v Bratislave

študent

Spomienky na detstvo a školu

Hronovce

Hronovce

Levice

2016-10-08

2016-10-08

s možným vplyvom maďarčiny

výborná

1

00:14:46

CD

 

BA-002

FF UK v Bratislave

študent

Transport zajatcov počas 2. svetovej vojny

Trnava

Trnava

Trnava

2016-03-28

2016-03-28

západoslovenský

trnavský (?)

vlastný trnavský (?)

výborná

1

00:11:33

CD

 

BA-003

FF UK v Bratislave

študent

Brodské

Brodské

Skalica

2016-04-23

2016-04-23

západoslovenský

záhorský (?)

výborná

1

00:42:30

CD

 

BA-004

FF UK v Bratislave

študent

Rozprávanie o rozvoze chleba a iné

Kozelec

Hromoš

Stará Ľubovňa

2016-11-01

2016-11-01

východoslovenský

šarišský (?)

výborná

1

00:19:44

CD

 

KE-001

FF UPJŠ v Košiciach

študent

O manželstve a živote po smrti manžela

Košice – mestská časť Košická Nová Ves

Košice

Košice

2014-04-20

2014-04-20

východoslovenský

abovský (?)

dobrá

1

00:16:46

CD

seminárna

kombinovaný

00:02:17 až 00:12:40

 

KE-002

FF UPJŠ v Košiciach

študent

Papín

Papín

Humenné

2010-00-00

2010-00-00

východoslovenský

sotácky (?)

dobrá

1

00:14:01

CD

seminárna

kombinovaný

00:02:09 až 00:10:46

 

KE-003

FF UPJŠ v Košiciach

študent

Stretnutie kamarátok

Košice

Košice

Košice

2014-04-25

2014-04-25

východoslovenský

spišský (?), zemplínsky (?)

výborná

1

00:10:19

CD

seminárna

kombinovaný

00:00:00 až 00:05:45

 

KE-004

FF UPJŠ v Košiciach

študent

Autobiografický profil

Košice

Košice

Košice

2014-04-10

2014-04-10

východoslovenský

zemplínsky (?)

dobrá

1

00:05:00

CD

kombinovaný

00:00:00 až 00:05:00

 

KE-005

FF UPJŠ v Košiciach

študent

O živote

Valaliky

Valaliky

Košice

2014-04-10

2014-04-10

východoslovenský

abovský (?)

dobrá

1

00:15:50

CD

seminárna

kombinovaný

00:00:00 až 00:05:52

 

PO-001

FF PU v Prešove

študent

Kochanovce

Kochanovce

Humenné

2013-09-00

2013-12-00

východoslovenský

sotácky (?)

dobrá

1

00:08:36

CD

 

PO-002

FF PU v Prešove

študent

Spomienky na detstvo a ťažký život po svadbe

Ľubotín

Ľubotín

Stará Ľubovňa

2013-12-04

2013-12-04

východoslovenský

šarišský (?)

výborná

1

00:29:04

CD

 

PO-003

FF PU v Prešove

študent

Torysa

Torysa

Sabinov

2013-10-27

2013-10-27

východoslovenský

šarišský (?)

výborná; výborná

2

00:02:06; 00:04:20

CD

 

PO-004

FF PU v Prešove

študent

Spomienky na detstvo a mladosť

Okružná

Okružná

Prešov

2013-09-00

2013-12-00

východoslovenský

šarišský (?)

výborná; výborná; výborná; výborná

4

00:01:26; 00:01:52; 00:01:15; 00:00:28

CD

 

PO-005

FF PU v Prešove

študent

Rozprávanie o vlastnom detstve na dedine

Giraltovce

Giraltovce

Svidník

2013-09-00

2013-12-00

východoslovenský

šarišský (?)

výborná

1

00:07:57

CD

 

PO-006

FF PU v Prešove

študent

Detstvo a zvyky na dedine

Žakarovce

Žakarovce

Gelnica

2013-09-00

2013-12-00

východoslovenský

spišský (?)

výborná

1

00:06:50

CD

 

PO-007

FF PU v Prešove

študent

Honce

Honce

Rožňava

2013-09-00

2013-12-00

stredoslovenský

strednogemerský (?)

dobrá

1

00:20:32

CD

 

PO-008

FF PU v Prešove

študent

O rusínčine, Vianoce na dedine

Čirč

Čirč

Stará Ľubovňa

2013-09-00

2013-12-00

iný

rusínsky (?)

výborná

1

00:03:30

CD

 

PO-009

FF PU v Prešove

študent

Aktuálne novinky zo života dediny, vlastné zdravotné ťažkosti

Čaklov

Čaklov

Vranov nad Topľou

2014-02-01

2014-02-01

východoslovenský

zemplínsky (?)

výborná

1

00:02:54

CD

 

PO-010

FF PU v Prešove

študent

Život voľakedy a dnes

Prešov

Prešov

Prešov

2013-09-00

2013-11-00

východoslovenský

šarišský (?)

výborná

1

00:03:28

CD

 

PO-011

FF PU v Prešove

študent

Abranovce

Abranovce

Prešov

2013-11-24

2013-11-24

východoslovenský

šarišský (?)

výborná

1

00:10:31

CD

 

PO-012

FF PU v Prešove

študent

Dievoctvo, ako sa mladí po večeroch zabávali, ťažký život na dedine

Sedlice

Sedlice

Prešov

2013-10-20

2013-10-20

východoslovenský

šarišský (?)

dobrá

1

00:03:56

CD

 

PO-013

FF PU v Prešove

študent

Život na dedine voľakedy – bežný deň, svadba

Hažlín

Hažlín

Bardejov

2013-09-00

2013-12-00

východoslovenský

šarišský (?)

severošarišský (?)

výborná

1

00:06:04

CD

 

PO-014

FF PU v Prešove

študent

Ďapalovce

Ďapalovce

Vranov nad Topľou

2013-09-00

2013-12-00

východoslovenský

zemplínsky (?)

dobrá

1

00:11:20

CD

 

PO-015

FF PU v Prešove

študent

Moravany

Moravany

Michalovce

2013-11-23

2013-11-23

východoslovenský

zemplínsky (?)

dobrá; nízka

2

00:14:48; 00:14:12

CD

 

PO-016

FF PU v Prešove

študent

Vianočné zvyky a jedlá

Bartošovce

Bartošovce

Bardejov

2013-09-00

2013-12-00

východoslovenský

šarišský (?)

severošarišský (?)

výborná

1

00:07:37

CD

 

PO-017

FF PU v Prešove

študent

Torysky

Torysky

Levoča

2013-11-20

2013-11-20

iný

rusínsky (?)

výborná

1

00:19:11

CD

 

PO-018

FF PU v Prešove

študent

Detstvo, škola, vojnové časy, práca v závodoch, rodina

Krivany

Krivany

Sabinov

2013-10-28

2013-10-28

východoslovenský

šarišský (?)

dobrá

1

00:06:55

CD

 

PO-019

FF PU v Prešove

študent

Ľutina

Ľutina

Sabinov

2013-09-00

2013-12-00

východoslovenský

šarišský (?)

výborná; výborná

2

00:10:41; 00:14:54

CD

 

PO-020

FF PU v Prešove

študent

Spomienky na udalosti z druhej svetovej vojny, Sviatky (Vianoce a Veľká noc), Spomienky na mladosť; Svadba; Spomienky na udalosti z druhej svetovej vojny, Sviatky (Vianoce a Veľká noc), Spomienky na mladosť; Spomienky na udalosti z druhej svetovej vojny, Sviatky (Vianoce a Veľká noc), Spomienky na mladosť

Giglovce, okr. Vranov nad Topľou; Jasenovce, okr. Vranov nad Topľou (?); Čaklov, okr. Vranov nad Topľou (?)

Giglovce; Jasenovce; Čaklov

Vranov nad Topľou

2013-11-15

2013-11-15

východoslovenský

zemplínsky

výborná

8

00:02:39, 00:13:58, 00:19:06, 00:07:32, 00:06:22, 00:03:28, 00:02:41, 00:03:26

CD

odborný

00:00:00 až 00:02:39, 00:00:00 až 00:13:58, 00:00:00 až 00:19:06, 00:00:00 až 00:07:32, 00:00:00 až 00:06:22, 00:00:00 až 00:03:28, 00:00:00 až 00:02:41, 00:00:00 až 00:03:26

 

PO-021

FF PU v Prešove

študent

Ako sa voľakedy pracovalo na poli

Papín

Papín

Humenné

2013-09-00

2013-12-00

východoslovenský

sotácky (?)

výborná

1

00:02:52

CD

 

PO-022

FF PU v Prešove

študent

Raslavice

Raslavice

Bardejov

2013-09-00

2013-12-00

východoslovenský

šarišský (?)

severošarišský (?)

výborná

1

00:31:16

CD

 

PO-023

FF PU v Prešove

študent

Vojnový stav zažitý v detstve, spomienky na základnú školu

Belá nad Cirochou

Belá nad Cirochou

Snina

2012-12-16

2012-12-16

východoslovenský

sotácky (?)

1

00:50:26

CD

 

PO-024

FF PU v Prešove

študent

Detstvo, životné podmienky a priestor, v ktorom žila

Čižatice

Čižatice

Košice-okolie

2015-11-09

2015-11-09

východoslovenský

abovský (?)

1

00:07:58

CD

 

PO-025

FF PU v Prešove

študent

Zvyky v Lendaku

Poprad

Poprad

Poprad

2016-11-04

2016-11-04

východoslovenský

spišský goralský (?)

1

00:25:44

CD

 

PO-026

FF PU v Prešove

študent

2016-00-00

2016-00-00

východoslovenský

šarišský, hornošarišský (?)

5

00:01:40; 00:03:29; 00:07:54; 00:01:04; 00:03:56

CD

 

PO-027

FF PU v Prešove

študent

Spomínanie na minulosť a zvyky

Nacina Ves

Nacina Ves

Michalovce

2016-11-20

2016-11-20

východoslovenský

východoslovenský, zemplínsky (?)

1

00:13:17

CD

 

PO-028

FF PU v Prešove

študent

Spomienky na detstvo

Sečovská Polianka

Sečovská Polianka

Vranov nad Topľou

2016-11-13

2016-11-13

východoslovenský

abovský (?)

1

00:31:49

CD

 

PO-029

FF PU v Prešove

študent

Ako sme žili

Blažice

Blažice

Košice-okolie

2015-12-00

2015-12-00

východoslovenský

abovský (?)

1

00:04:56

CD

 

PO-030

FF PU v Prešove

študent

1

00:39:49

CD

 

PO-031

FF PU v Prešove

študent

Ako sa žilo v minulosti, tradície a vlastná svadba, deti

Prešov

Prešov

Prešov

2015-10-21

2015-10-21

východoslovenský

šarišský (?)

1

00:05:35

CD

 

PO-032

FF PU v Prešove

študent

O zvykoch na svadbe

Kazimír

Kazimír

Trebišov

2015-10-16

2015-10-16

východoslovenský

zemplínsky (?)

1

00:19:30

CD

 

PO-033

FF PU v Prešove

študent

Príhoda s vlakom a vtip

Poprad

Poprad

Poprad

2014-10-17

2014-10-17

východoslovenský

zemplínsky (?)

1

00:02:49

CD

 

PO-034

FF PU v Prešove

študent

Ako vyzerali svadby v dobe našich starých rodičov

Široké

Široké

Prešov

2016-11-01

2016-11-01

východoslovenský

šarišský (?)

1

00:05:17

CD

 

PO-035

FF PU v Prešove

študent

Veľká noc

Mlynárovce

Mlynárovce

Svidník

2016-11-20

2016-11-20

východoslovenský

západný karpatský rusínsky (?)

1

00:13:41

CD

 

PO-036

FF PU v Prešove

študent

O rodnej dedine

Zákamenné

Zákamenné

Námestovo

2011-10-16

2011-10-16

oravský goralský (?)

1

00:06:31

CD

 

PO-037

FF PU v Prešove

študent

Zážitky z ciest, výstup na horu Sinaj

2014-11-20

2014-11-20

1

00:03:53

CD

 

PO-038

FF PU v Prešove

študent

Používanie nárečia v našej rodine

Bardejov

Bardejov

Bardejov

2011-11-18

2011-11-18

východoslovenský

šarišský (?)

4

00:01:08; 00:01:04; 00:00:55; 00:00:44

CD

 

PO-039

FF PU v Prešove

študent

Detstvo, mladosť, o vianočných zvykoch

Drienov

Drienov

Prešov

2015-10-23

2015-10-23

východoslovenský

šarišský (?)

1

00:04:14

CD

 

PO-040

FF PU v Prešove

študent

Spomienky na svadbu a na smrť rodičov

Hažlín

Hažlín

Bardejov

2014-12-08

2014-12-08

východoslovenský

šarišský (?)

1

00:05:43

CD

 

PO-041

FF PU v Prešove

študent

O druhej svetovej vojne

východoslovenský

rusínsky (?)

1

00:08:05

CD

 

PO-042

FF PU v Prešove

študent

Zvyky Veľkej noci v obci Nová Ľubovňa

Nová Ľubovňa

Nová Ľubovňa

Stará Ľubovňa

2015-11-14

2015-11-14

goralský (?)

1

00:07:55

CD

 

PO-043

FF PU v Prešove

študent

Zážitky z mladosti a života

Giraltovce

Giraltovce

Svidník

2015-11-14

2015-11-14

východoslovenský

šarišský (?)

2

00:07:20; 00:01:19

CD

 

PO-044

FF PU v Prešove

študent

O bežnom dni respondentky

2014-12-14

2014-12-14

východoslovenský

šarišský (?)

2

00:03:04; 00:02:21

CD

 

PO-045

FF PU v Prešove

študent

Strava, doprava a život kedysi

Prešov

Prešov

Prešov

2015-11-01

2015-11-01

východoslovenský

šarišský (?)

1

00:04:02

CD

 

PO-046

FF PU v Prešove

študent

8

00:02:58; 00:02:28; 00:02:58; 00:02:58; 00:02:58; 00:16:41; 01:00:00; 00:12:00

CD

 

PO-047

FF PU v Prešove

študent

Život na dedine v minulosti, výroba a pranie odevov

Košice

Košice

Košice

2015-10-11

2015-10-11

hornotrenčiansky (?)

1

00:03:51

CD

 

PO-048

FF PU v Prešove

študent

O mladosti a o dnešnej dobe

Snina

Snina

Snina

2014-10-11

2014-10-11

východoslovenský

sotácky (?)

1

00:03:36

CD

 

PO-049

FF PU v Prešove

študent

O chove oviec, o práci okolo statku, o zmenách oproti detstvu

Kolinovce

Kolinovce

Spišská Nová Ves

2014-12-05

2014-12-05

východoslovenský

spišský (?)

2

00:01:51; 00:03:08

CD

 

PO-050

FF PU v Prešove

študent

Spomínanie na mladosť a porovnávanie s dneškom

Kamenica

Kamenica

Sabinov

2011-12-16

2011-12-16

východoslovenský

šarišský (?)

1

00:04:59

CD

 

PO-051

FF PU v Prešove

študent

Čaňa

Čaňa

Košice-okolie

2014-11-24

2014-11-24

východoslovenský

abovský (?)

4

00:06:59; 00:07:44; 00:07:19; 00:09:53

CD

 

PO-052

FF PU v Prešove

študent

Vianočné zvyky

Snina

Snina

Snina

2016-11-06

2016-11-06

východoslovenský

sotácky (?)

2

00:04:49; 00:00:50

CD

 

PO-053

FF PU v Prešove

študent

O zvykoch na svadbe

Vyšné Ružbachy

Vyšné Ružbachy

Stará Ľubovňa

2014-10-24

2014-10-24

goralský (?)

1

00:13:50

CD

 

PO-054

FF PU v Prešove

študent

Zvyky a obyčaje počas vianočných sviatkov

2014-11-23

2014-11-23

rusínsky (?)

1

00:06:01

CD

 

NR-001

FF UKF v Nitre

študent

Lošonec, okr. Trnava; Trstín, okr. Trnava

Trnava

trnavský (?)

nízka

1

00:06:08

MG kazeta

seminárna práca a prepis

 

NR-002

FF UKF v Nitre

študent

stredná

2

00:46:29; 00:46:09

MG kazeta

 

NR-003

FF UKF v Nitre

študent

Radobica, okr. Partizánske

Partizánske

nízka

2

00:30:53; 00:17:30

MG kazeta

 

NR-004

FF UKF v Nitre

študent

nízka

1

00:01:30

MG kazeta

 

NR-005

FF UKF v Nitre

študent

Plavecký Peter, okr. Senica

Senica

záhorské nárečie (?)

nízka

1

00:07:34

MG kazeta

 

NR-006

FF UKF v Nitre

študent

nitrianske nárečie (?)

nízka

1

00:17:04

MG kazeta

 

NR-007

FF UKF v Nitre

študent

Abrahám, okr. Galanta

Galanta

trnavské nárečie (?)

nízka

1

00:15:13

MG kazeta

 

NR-008

FF UKF v Nitre

študent

nitrianske nárečie (?)

vysoká

1

00:02:02

MG kazeta

 

NR-009

FF UKF v Nitre

študent

Horné Považie, Bytča-Hričov (?)

Bytča (?)

dobrá

1

00:11:14

MG kazeta

 

NR-010

FF UKF v Nitre

študent

Dražovce

Nitra

Nitra

2006-00-00

2006-00-00

dobrá

1

00:31:30

MG kazeta

 

NR-011

FF UKF v Nitre

študent

dobrá

1

00:05:00

MG kazeta

 

NR-012

FF UKF v Nitre

študent

Nová Bošáca, okr. Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

nízka

1

00:05:28

MG kazeta

 

NR-013

FF UKF v Nitre

študent

nízka

1

00:46:20

MG kazeta

 

NR-014

FF UKF v Nitre

študent

Oravská Polhora, okr. Námestovo

Námestovo

goralské nárečie (?)

nízka

1

00:00:58

MG kazeta

 

NR-015

FF UKF v Nitre

študent

Trstená, okr. Tvrdošín

Tvrdošín

výborná

1

00:22:54

MG kazeta

 

NR-016

FF UKF v Nitre

študent

Hliník nad Hronom, okr. Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom

nízka

2

00:05:27; 00:05:25

MG kazeta

 

NR-017

FF UKF v Nitre

študent

2006-00-00

2007-00-00

výborná

1

00:07:19

CD

seminárna práca a prepis

 

NR-018

FF UKF v Nitre

študent

hornotrenčianske nárečie (?)

výborná

2

00:04:38; 00:05:51

CD

seminárna práca a prepis

 

NR-019

FF UKF v Nitre

študent

spišské nárečie (?)

výborná

4

00:00:49; 00:01:07; 00:00:27; 00:00:32

CD

seminárna práca a prepis

 

NR-020

FF UKF v Nitre

študent

Veľký Ďur, okr. Levice

Levice

tekovské, vrábeľské nárečie (?)

je tu 30 nahrávok, kvality sú rôzne: nízka, dobrá, výborná

30

00:00:22; 00:00:15; 00:00:13; 00:00:21; 00:00:17; 00:00:09; 00:00:24; 00:00:26; 00:00:23; 00:00:22; 00:00:18; 00:00:11; 00:00:09; 00:00:09; 00:00:18; 00:00:21; 00:00:12; 00:00:04; 00:00:16; 00:00:08; 00:00:02; 00:00:33; 00:00:15; 00:00:05; 00:00:09; 00:00:47; 00:00:35; 00:01:14; 00:00:04; 00:00:10

CD

seminárna práca a prepis

 

NR-021

FF UKF v Nitre

študent

Mýtne Ludany, okr. Levice

Levice

tirpácke nárečie (?)

dobrá

1

00:19:45

CD

seminárna práca

 

NR-022

FF UKF v Nitre

študent

Horná Kráľová

Horná Kráľová

Šaľa

2006-00-00

2007-00-00

západoslovenský

strednonitriansky (?)

dobrá

1

00:04:03

CD

seminárna

 

NR-023

FF UKF v Nitre

študent

Lesenice

Lesenice

Veľký Krtíš

2014-02-14

2014-02-14

dobrá

1

00:10:00

CD

 

NR-024

FF UKF v Nitre

študent

Dobrá Voda, okr. Trnava

Trnava

trnavské (dobrovodské) nárečie (?)

dobrá

1

00:05:00

CD

 

NR-025

FF UKF v Nitre

študent

Oravská Lesná, okr. Námestovo

Námestovo

goralské nárečie (?)

dobrá

1

00:03:50

CD

 

NR-026

FF UKF v Nitre

študent

O priadkach, zábavách, nápadníkoch

Lučkovce

Moravany

Michalovce

2014-10-00

2014-10-00

dobrá

1

00:08:11

CD

 

NR-027

FF UKF v Nitre

študent

Krásna Lúka

Krásna Lúka

Sabinov

2014-12-01

2014-12-01

výborná

1

00:02:08

CD

 

NR-028

FF UKF v Nitre

študent

dobrá

2

00:04:32; 00:03:05

CD

 

NR-029

FF UKF v Nitre

študent

Oravské Veselé

Oravské Veselé

Námestovo

2014-11-25

2014-11-25

iný

goralský (?)

dobrá

1

00:08:16

CD

 

NR-030

FF UKF v Nitre

študent

Vitanová

Vitanová

Tvrdošín

2014-11-23

2014-11-23

dobrá

1

00:03:49

CD

 

NR-031

FF UKF v Nitre

študent

Čierny Balog, okr. Brezno

Brezno

zvolenské nárečie (?)

dobrá

2

00:01:51; 00:03:43

CD

 

TT-001

PdF TU v Trnave

študent

Hrabové

Bytča

Bytča

2013-00-00

2014-00-00

západoslovenský

hornotrenčiansky (?)

výborná; výborná; dobrá

3

00:01:22; 00:00:22; 00:00:19

USB

seminárna

 

TT-002

PdF TU v Trnave

študent

Zo spomienok Márie Bírešovej (74); Tohtoročná oberačka očami Ľubice Ižoldovej

Čajkov

Čajkov

Levice

2013-00-00

2014-00-00

čilejkársky (?)

dobrá; výborná

2

00:04:34; 00:02:12

CD

seminárna práca a prepis

 

TT-003

PdF TU v Trnave

študent

Kocky cukru; Synagóga; Mikuláš

Nemšová, mestská časť Ľuborča

Nemšová

Trenčín

2013-00-00

2014-00-00

západoslovenský

nárečie obce Nemšová, mestskej časti Ľuborča (?)

dobrá; dobrá; dobrá

3

00:02:27; 00:01:14; 00:02:29

USB

seminárna

 

TT-004

PdF TU v Trnave

študent

Zvuková nahrávka Márie Paulíniovej, narodenej roku 1940 v Šuji (žijúcej v Rajci); Zvuková nahrávka Vincent Galko a Anna Galková, narodení roku 1936 a 1939 Malé Lednice

Šuja; Malé Lednice

Šuja; Malé Lednice

Žilina; Považská Bystrica

2013-00-00

2014-00-00

rajecký (?)

výborná

3

00:01:03; 00:04:01; 00:01:05

USB

seminárna práca a prepis

 

TT-005

PdF TU v Trnave

študent

Príloha č. l

Šelpice

Šelpice

Trnava

2013-00-00

2014-00-00

západoslovenský

trnavský (?)

dobrá

1

00:05:56

USB

seminárna práca a prepis

 

TT-006

PdF TU v Trnave

študent

1. nahrávka; 2. nahrávka

Lúka

Lúka

Nové Mesto nad Váhom

2013-00-00

2014-00-00

západoslovenský

dialekt obce Lúka (?)

výborná

2

00:03:59; 00:03:11

USB

seminárna práca a prepis

 

TT-007

PdF TU v Trnave

študent

Lutiše

Lutiše

Žilina

2013-00-00

2014-00-00

západoslovenský

hornotrenčiansky (?)

kysucký – nárečie obce Lutiše (?)

dobrá; dobrá

2

00:02:56; 00:01:55

USB

seminárna

 

TT-008

PdF TU v Trnave

študent

Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom

2013-00-00

2014-00-00

stredoslovenský

tekovský (?)

dialekt mesta Žiar nad Hronom (?)

výborná

1

00:00:57

USB

seminárna

 

TT-009

PdF TU v Trnave

študent

Močenok

Močenok

Šaľa

2013-00-00

2014-00-00

západoslovenský

dolnonitriansky (?)

dialekt obce Močenok

výborná

1

00:04:12

USB

seminárna práca

 

TT-010

PdF TU v Trnave

študent

Príhody zo života

Trenčianske Jastrabie

Trenčianske Jastrabie

Trenčín

2013-00-00

2014-00-00

západoslovenský

dialekt obce Trenčianske Jastrabie (?)

výborná; výborná; výborná; výborná; výborná; výborná

6

00:01:16; 00:00:59; 00:02:06; 00:07:49; 00:01:31; 00:01:53

USB

seminárna

 

TT-011

PdF TU v Trnave

študent

Raková

Raková

Čadca

2013-00-00

2014-00-00

západoslovenský

hornotrenčiansky (?)

hornokysucký – dialekt obce Raková (?)

dobrá; výborná; dobrá

3

00:02:45; 00:00:43; 00:03:03

USB

seminárna

 

TT-012

PdF TU v Trnave

študent

Vianoce

Poproč

Poproč

Rimavská Sobota

2013-00-00

2014-00-00

stredoslovenský

západogemerský (?)

dialekt obce Poproč (?)

dobrá

1

00:04:10

USB

seminárna

 

TT-013

PdF TU v Trnave

študent

Dubnica nad Váhom

Dubnica nad Váhom

Ilava

2013-00-00

2014-00-00

západoslovenský

dialekt mesta Dubnica nad Váhom

nevhodné

46

0:00:02; 0:00:02; 0:00:03; 0:00:01; 0:00:02; 0:00:03; 0:00:03; 0:00:06; 0:00:03; 0:00:02; 0:00:01; 0:00:02; 0:00:02; 0:00:01; 0:00:03; 0:00:02; 0:00:01; 0:00:11; 0:00:08; 0:00:04; 0:00:04; 0:00:03; 0:00:06; 0:00:01; 0:00:03; 0:00:01; 0:00:01; 0:00:02; 0:00:02; 0:00:01; 0:00:05; 0:00:02; 0:00:02; 0:00:03; 0:00:01; 0:00:06; 0:00:02; 0:00:02; 0:00:02; 0:00:02; 0:00:02; 0:00:04; 0:00:01; 0:00:01; 0:00:03; 0:00:02

USB

seminárna práca a prepis

 

TT-014

PdF TU v Trnave

študent

Štefanov

Štefanov

Senica

2013-00-00

2014-00-00

západoslovenský

záhorský (?)

dialekt obce Štefanov (?)

výborná; výborná

2

00:03:06; 00:03:26

USB

seminárna

 

TT-015

PdF TU v Trnave

študent

Príloha č. 1; Príloha č. 2

Pezinok, časť Grinava

Pezinok

Pezinok

2013-00-00

2014-00-00

západoslovenský

modranský (?)

dialekt mesta Pezinok, časti Grinava

výborná

2

0:01:14; 0:01:33

USB

seminárna práca a prepis

 

TT-016

PdF TU v Trnave

študent

Komjatice

Komjatice

Nové Zámky

2013-00-00

2014-00-00

západoslovenský

dialekt obce Komjatice (?)

výborná

1

00:11:46

USB

seminárna

 

TT-017

PdF TU v Trnave

študent

Dolné Dubové

Dolné Dubové

Trnava

2013-00-00

2014-00-00

západoslovenský

trnavský (?)

dialekt obce Dolné Dubové (?)

výborná

1

00:06:25

USB

seminárna

 

TT-018

PdF TU v Trnave

študent

Rybačka; Poklad pod Jánošíkovými skalkami

Malé Lednice

Malé Lednice

Považská Bystrica

2013-00-00

2014-00-00

západoslovenský

dialekt obce Malé Lednice (?)

dobrá; dobrá

2

00:05:04; 00:05:00

USB

seminárna

 

TT-019

PdF TU v Trnave

študent

Nahrávka

Dubnica nad Váhom

Dubnica nad Váhom

Ilava

2013-00-00

2014-00-00

západoslovenský

dialekt mesta Dubnica nad Váhom

nízka

1

00:00:40

USB

seminárna práca a prepis

 

TT-020

PdF TU v Trnave

študent

goralský (?)

výborná

2

00:03:32; 00:02:02

USB

 

TT-021

PdF TU v Trnave

študent

Veľké Chlievany

Veľké Chlievany

Bánovce nad Bebravou

západoslovenský

dialekt obce Veľké Chlievany

dobrá; výborná

2

00:21:46; 00:16:57

USB

 

TT-022

PdF TU v Trnave

študent

Nahrávka č. 1: Štefánia Mahútová (1926); Nahrávka č. 2: Štefánia Trubanová (1935) – Vianoce

Krásno nad Kysucou

Krásno nad Kysucou

Čadca

2013-00-00

2014-00-00

západoslovenský

dialekt mesta Krásno nad Kysucou

výborná

2

00:15:43; 00:04:19

USB

seminárna práca, prepis je jej súčasťou

 

TT-023

PdF TU v Trnave

študent

Kaľamenová

Kaľamenová

Turčianske Teplice

stredoslovenský

dialekt obce Kaľamenová

výborná

3

00:01:56; 00:11:02; 00:09:06

CD

 

TT-024

PdF TU v Trnave

študent

Rajecká Lesná

Rajecká Lesná

Žilina

západoslovenský

dialekt obce Rajecká Lesná

výborná

2

00:02:04; 00:01:25

USB

 

TT-025

PdF TU v Trnave

študent

západoslovenský

záhorský (?)

výborná

6

00:01:09; 00:03:55; 00:05:54; 00:01:03; 00:01:26; 00:02:09

USB

 

TT-026

PdF TU v Trnave

študent

Mlynica

Mlynica

Poprad

východoslovenská

dialekt obce Mlynica

výborná

3

00:00:51; 00:00:32; 00:00:46

USB

prepis

 

TT-027

PdF TU v Trnave

študent

Nižná

dialekt v obci Nižná

dialekt obce Nižná

dobrá

1

00:10:20

USB

 

TT-028

PdF TU v Trnave

študent

(Horná/Dolná?) Mariková

Považská Bystrica

západoslovenský

dialekt obce (Horná/Dolná?) Mariková

výborná

1

00:01:57

USB

 

TT-029

PdF TU v Trnave

študent

Povera; V ľeše studženecka; Za gurami

goralský (?)

výborná

3

00:00:37; 00:00:35; 00:00:33

USB

prepis

 

TT-030

PdF TU v Trnave

študent

Senica

Senica

Senica

západoslovenský

dialekt mesta Senica

výborná

1

00:01:25

USB

 

TT-031

PdF TU v Trnave

študent

Borová, okr. Trnava (?)

Trnava

dialekt v obci Borová, okr. Trnava (?)

dobrá

1

00:09:20

USB

 

TT-032

PdF TU v Trnave

študent

Častá okr. Pezinok (?)

Pezinok

dialekt v obci Častá okr. Pezinok (?)

dobrá; dobrá

2

00:05:34; 00:12:34

USB

 

TT-033

PdF TU v Trnave

študent

Anna Klinovská, 1943; Ján Krivánik, 1923; Viktória Večerková, 1946; Anna Červeňová, 1941

Klin, okr. Námestovo (?)

Námestovo

dialekt obce Klin, okr. Námestovo (?)

výborná; výborná; výborná; dobrá

4

00:02:31; 00:19:35; 00:03:46; 00:06:48

USB

seminárna práca a prepis

 

TT-034

PdF TU v Trnave

študent

Veľké Kostoľany, okr. Piešťany (?)

Piešťany

dialekt v obci Veľké Kostoľany, okr. Piešťany (?)

výborná

2

00:02:46; 00:03:13

CD

 

TT-035

PdF TU v Trnave

študent

Chtelnica, okr. Piešťany (?)

Piešťany

dialekt obce Chtelnica, okr. Piešťany (?)

výborná

3

00:04:55; 00:01:02; 00:01:46

CD

seminárna práca

 

TT-036

PdF TU v Trnave

študent

Kolárovice, okr. Bytča (?)

Bytča

dialekt v obci Kolárovice, okr. Bytča (?)

výborná; výborná; výborná; výborná; dobrá; výborná

6

00:01:20; 00:02:52; 00:01:51; 00:01:11; 00:00:54; 00:00:38

CD

 

TT-037

PdF TU v Trnave

študent

Zákopčie, okr. Čadca (?)

Čadca

dialekt v obci Zákopčie, okr. Čadca (?)

výborná

4

00:00:38; 00:01:24; 00:00:21; 00:00:26

CD

 

TT-038

PdF TU v Trnave

študent

Ružindol, okr. Trnava (?)

Trnava

dialekt v obci Ružindol, okr. Trnava (?)

dobrá

1

00:24:20

CD

 

TT-039

PdF TU v Trnave

študent

Zohor, okr. Malacky (?)

Malacky

dialekt v obci Zohor, okr. Malacky (?)

dobrá; dobrá

2

01:10:03; 02:49:22

CD

 

TT-040

PdF TU v Trnave

študent

Čo robím cez deň; Svadba za starých čias v Dolnej Súči

Dolná Súča, okr. Trenčín (?)

Trenčín

dialekt v obci Dolná Súča, okr. Trenčín (?)

výborná

2

00:01:18; 00:04:29

CD

 

TT-041

PdF TU v Trnave

študent

Trnava (?)

Trnava

trnavský (?)

výborná

9

00:00:17; 00:00:13; 00:00:30; 00:00:29; 00:00:16; 00:00:16; 00:00:22; 00:00:10; 00:02:19

CD

 

TT-042

PdF TU v Trnave

študent

Recept pre vaše zdraví

Nitra (?)

Nitra

dolnonitriansky (?)

výborná

1

00:01:46

CD

 

TT-043

PdF TU v Trnave

študent

Cintorín; O chorobe; O práci v družstve; O vojne

Jablonica, okr. Senica (?)

Senica

dialekt v obci Jablonica, okr. Senica (?)

výborná

4

00:00:39; 00:00:23; 00:04:30; 00:05:21

CD

 

TT-045

PdF TU v Trnave

študent

Prípravy na Vianoce; Názvy rastlín; Vianočné nákupy

Bratislava

Bratislava

Bratislava

2014-11-20

2014-11-20

západoslovenský

záhorský (?)

dobrá; dobrá; dobrá

3

00:03:12; 00:01:14; 00:06:29

CD

seminárna

 

TT-046

PdF TU v Trnave

študent

O dedinských zvykoch; Vtedy a dnes; O kroji; O práci v lese; Chotárne názvy

Harichovce

Harichovce

Spišská Nová Ves

2014-00-00

2015-00-00

východoslovenský

spišský (?)

výborná; výborná; výborná; výborná; výborná; výborná; dobrá; dobrá

8

00:05:31; 00:01:44; 00:04:29; 00:04:04; 00:52:15; 00:55:58; 00:31:18; 00:53:13

CD

seminárna

 

TT-047

PdF TU v Trnave

študent

O živote v pomocnom technickom prápore

Kátlovce

Kátlovce

Trnava

2014-00-00

2015-00-00

západoslovenský

nárečie obce Kátlovce (?)

výborná

1

00:02:10

CD

seminárna

 

TT-048

PdF TU v Trnave

študent

O živote obyvateľov obce Závada pod Čiernym vrchom

Kšinná, Závada pod Čiernym vrchom

Kšinná

Bánovce nad Bebravou

2014-11-15

2014-11-15

západoslovenský

dialekt obce Kšinná (?)

výborná; výborná; výborná

3

00:26:57; 00:22:48; 00:24:10

CD

seminárna

 

TT-049

PdF TU v Trnave

študent

Dialóg o televíznych seriáloch

Oščadnica

Oščadnica

Čadca

2014-00-00

2015-00-00

nárečie obce Oščadnica (?)

výborná; výborná

2

00:01:39; 00:01:16

CD

seminárna

 

TT-050

PdF TU v Trnave

študent

Zvyk – varenie lekvárov

Prietrž

Prietrž

Senica

2014-12-07

2014-12-07

západoslovenský

záhorský (?)

výborná

1

00:01:25

CD

seminárna

 

TT-051

PdF TU v Trnave

študent

2014-00-00

2015-00-00

výborná

3

00:06:43; 00:01:11; 00:00:54

 

TT-052

PdF TU v Trnave

študent

Turniansky kroj; Zvyky na Starej Turej; Povery zo Starej Turej

Stará Turá

Stará Turá

Nové Mesto nad Váhom

2014-11-15

2014-11-24

západoslovenský

nárečie mesta Stará Turá (?)

výborná; výborná; výborná

3

00:01:47; 00:01:08; 00:02:04

CD

seminárna

 

TT-053

PdF TU v Trnave

študent

Zvyky a tradície vo vianočnom období

Lošonec

Lošonec

Trnava

2014-00-00

2014-00-00

západoslovenský

trnavský (?)

výborná

1

00:08:14

CD

seminárna

 

TT-054

PdF TU v Trnave

študent

Čo sa udialo v posledných dňoch; Lacnejšie energie, Čo bolo na obed; Život kedysi a dnes

Sobotište

Sobotište

Senica

2014-00-00

2015-00-00

západoslovenský

záhorský (?)

výborná; výborná; výborná

3

01:47:23; 00:28:26; 01:41:58

CD

seminárna

 

TT-055

PdF TU v Trnave

študent

Chtelnica

Chtelnica

Piešťany

2014-00-00

2015-00-00

západoslovenský

nárečie obce Chtelnica (?)

výborná; výborná

2

01:02:12

CD

seminárna

 

TT-056

PdF TU v Trnave

študent

Kopačka – rozprávanie o krave, ktorá kopala; Svadobný koláč; Zvyky – Viľija

Oščadnica

Oščadnica

Čadca

2014-10-16

2014-11-16

iný

goralský (?)

nárečie obce Oščadnica (?)

výborná; výborná; dobrá

3

00:06:18; 00:05:43; 00:09:58

CD

seminárna

 

TT-057

PdF TU v Trnave

študent

Belá-Dulice

Belá-Dulice

Martin

2014-00-00

2015-00-00

stredoslovenský

nárečie obce Belá-Dulice (?)

výborná; výborná; výborná; výborná; výborná; výborná

6

00:03:09; 00:02:55; 00:05:22; 00:04:30; 00:06:34; 00:05:48

CD

seminárna

 

TT-058

PdF TU v Trnave

študent

Istebné

Istebné

Dolný Kubín

2014-00-00

2015-00-00

stredoslovenský

dolnooravský (?)

výborná

2

00:03:37; 00:04:34

CD

seminárna

 

TT-059

PdF TU v Trnave

študent

Detstvo; Obdobie štúdia; Narukovanie na vojnu

Lipník

Lipník

Prievidza

2014-11-28

2014-11-28

stredoslovenský

hornonitriansky (?)

výborná; výborná; výborná

3

00:05:26; 00:05:26; 00:05:10

CD

seminárna

 

TT-060

PdF TU v Trnave

študent

Prietrž; Senica; Čáčov

Prietrž; Senica; Senica

Senica

2014-00-00

2015-00-00

západoslovenský

záhorský (?)

nárečie obce Prietrž (?); nárečie mesta Senica (senická mestská reč) (?)

výborná; výborná; výborná

3

00:07:53; 00:03:26; 00:07:33

CD

seminárna

 

TT-061

PdF TU v Trnave

študent

Vianoce; Vinohradníctvo, oberačka

Modra

Modra

Pezinok

2014-12-14

2014-12-14

západoslovenský

trnavský (?)

modranský (?)

výborná; výborná

2

00:05:53; 00:03:49

CD

seminárna

 

TT-062

PdF TU v Trnave

študent

Nahrávka č. 1 a 2 (Otília Lorencová); Nahrávka č. 3 (Dana Staňková, Miroslav Stanek, Jana Schwarzová)

2014-00-00

2015-00-00

dialekt obce Kuklov

výborná

3

00:01:01; 00:01:01; 00:05:07

CD

seminárna práca, prepis je jej súčasťou

 

TT-063

PdF TU v Trnave

študent

Zážitky z detstva; Spomienky zo života; Spomienky na stavbu domu

Alekšince; Alekšince; Trnava

Alekšince; Alekšince; Trnava

Nitra; Nitra; Trnava

2014-00-00

2015-00-00

západoslovenský

trnavský (?)

dobrá; výborná; dobrá

3

00:04:16; 00:05:52; 00:06:19

CD

seminárna

 

TT-064

PdF TU v Trnave

študent

Práce na poli a v záhrade; Ako nám lekvár a mäso ukradli; Ako stará mama piekla poďumníky

Slovenská Ľupča

Slovenská Ľupča

Banská Bystrica

2014-00-00

2015-00-00

stredoslovenský

zvolenský (?)

výborná; výborná; výborná; výborná

4

00:01:37; 00:03:47; 00:01:57; 00:01:49

CD

seminárna

 

BB-001

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

nárečie obce Ľubietová, okr. Banská Bystrica (?)

dobrá

1

00:06:08

MG kazeta

 

BB-002

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

Čadca

nárečie obcí Osčadnica, Raková, Skalité, okr. Čadca (?)

dobrá

1

00:06:12

MG kazeta

 

BB-003

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

hornotrenčiansky (?)

dobrá

1

00:03:20

MG kazeta

 

BB-004

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

dobrá

1

00:02:36

MG kazeta

 

BB-005

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

Levice

nárečie obce Starý Tekov, okr. Levice (?)

dobrá

1

00:31:55

MG kazeta

 

BB-006

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

tekovský (?)

dobrá

1

00:25:17

MG kazeta

 

BB-007

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

nárečie obce Priechod, okr. Banská Bystrica (?)

výborná

1

00:14:49

MG kazeta

 

BB-008

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

nárečie obce Petrovec (?)

dobrá

1

00:13:44

MG kazeta

 

BB-009

FF UMB v Banskej Bystrici

študent

Breznička

Breznička

Poltár

2004-00-00

2004-00-00

stredoslovenský

novohradský (?)

dobrá

1

00:04:46

MG kazeta

 

BB-010

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

dobrá

1

00:05:31

MG kazeta

 

BB-011

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

gemerský (?)

dobrá

1

00:04:51

MG kazeta

 

BB-012

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

nízka

1

00:28:09

MG kazeta

 

BB-013

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

hornotrenčiansky (?)

dobrá

1

00:01:25

MG kazeta

 

BB-014

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

Prezývky obcí; príhody z Nemiec; zvyky;

zvolenský (?)

dobrá

1

00:09:14

MG kazeta

 

BB-015

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

Králiky, okr. Banská Bystrica

Banská Bystrica

dobrá

1

00:03:52

MG kazeta

 

BB-016

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

Olešná

Olešná

Čadca

1999-04-21

1999-04-21

hornokysucký (?)

nízka

1

00:02:42

MG kazeta

 

BB-017

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

2002-00-00

2002-00-00

výborná

1

00:20:56

MG kazeta

 

BB-018

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

šarišský (?)

dobrá

1

00:10:20

MG kazeta

 

BB-019

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

prievidzský (?)

nízka

1

00:22:05

MG kazeta

 

BB-020

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

Kúty, okr. Senica

Senica

dobrá

1

00:14:06

MG kazeta

 

BB-021

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

hontiansky (?)

dobrá

1

00:06:10

MG kazeta

 

BB-022

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

šarišský (?)

nízka

1

00:04:52

MG kazeta

 

BB-023

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

dobrá

1

00:07:01

MG kazeta

 

BB-024

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

nízka

1

00:01:39

MG kazeta

 

BB-025

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

dobrá

1

00:05:22

MG kazeta

 

BB-026

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

nárečie obce Ihráč, okr. Žiar nad Hronom (?)

dobrá

1

00:11:31

MG kazeta

 

BB-027

FF UMB v Banskej Bystrici

študent

Pôvod názvov, miest a obcí na rozhraní spišského a šarišského regiónu

Plavnica

Plavnica

Stará Ľubovňa

2002-05-19

2002-05-19

východoslovenský

nárečie obce Plavnica (?)

dobrá

1

00:04:34

MG kazeta

 

BB-028

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

Poltár

Poltár

novohradský (?)

dobrá

1

00:07:08

MG kazeta

 

BB-029

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

východonovohradský ipeľský (?)

výborná

1

00:05:27

MG kazeta

 

BB-030

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

Žakarovce, okr. Gelnica

Gelnica

nárečie obce Žakarovce, okr. Gelnica (?)

výborná

1

00:06:38

MG kazeta

 

BB-031

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

Bojnice, okr. Prievidza (?)

Prievidza

hornonitrianske nárečie (?)

výborná

1

00:31:11

MC kazeta

 

BB-032

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

výborná

1

00:14:28

MC kazeta

 

BB-033

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

výborná

1

00:04:13

MC kazeta

 

BB-034

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

dobrá

1

00:05:06

MC kazeta

 

BB-035

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

nízka

1

00:08:08

MC kazeta

 

BB-036

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

nárečie obce Očová, okr. Zvolen (?)

výborná

1

00:15:45

MC kazeta

 

BB-037

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

dobrá

1

00:17:38

MC kazeta

 

BB-038

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

nárečie v obci Kokava nad Rimavicou, okr. Poltár (?)

dobrá

1

00:12:01

MC kazeta

 

BB-039

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

dobrá

1

00:03:45

MG kazeta

 

BB-040

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

dobrá

1

00:04:17

MG kazeta

 

BB-041

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

dobrá

1

00:08:38

MG kazeta

 

BB-042

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

Žakarovce, okr. Gelnica

Gelnica

nárečie obce Tajov, okr. Banská Bystrica (?)

dobrá

1

00:04:26

MG kazeta

 

BB-043

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

2013-00-00

2013-00-00

hornotrenčianske nárečie (?)

výborná

1

00:03:08

CD

 

BB-044

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

2013-00-00

2013-00-00

hornotrenčianske nárečie (?)

výborná

1

00:01:43

CD

 

BB-045

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

2013-00-00

2013-00-00

hornotrenčianske nárečie (?)

výborná

3

0:00:41; 0:00:20; 0:00:24; 0:00:17

CD

 

BB-046

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

nárečie obce Liptovská Teplička, okr. Poprad (?)

1-4: výborná; 5: nízka; 6-7: výborná

7

00:00:30; 00:00:14; 00:00:26; 00:00:52; 00:00:08; 00:00:08; 00:04:04

CD

seminárna

 

BB-047

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

nárečie obce Čajkov, okr. Levice (?)

výborná

3

00:04:06; 00:01:00; 00:01:05

CD

 

BB-048

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

Bajerov, okr. Prešov

Prešov

šarišské nárečie (?)

1-3: výborná; 4-5: dobrá; 6-10: výborná

10

00:00:16; 00:00:14; 00:00:11; 00:00:08; 00:00:09; 00:00:14; 00:00:16; 00:00:09; 00:00:08; 00:00:13

CD

 

BB-049

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

2013-00-00

2013-00-00

goralské nárečie (Spiš) (?)

výborná

1

00:04:57

CD

 

BB-050

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

nárečie obce Čajkov, okr. Levice (?)

1-2: dobrá; 3: nízka; 4: dobrá; 5: nízka

5

00:02:00; 00:02:00; 00:01:40; 00:01:59; 00:00:24

CD

 

BB-051

FF UMB v Banskej Bystrici

študent

Závažná Poruba

Závažná Poruba

Liptovský Mikuláš

2002-04-27

2002-04-27

stredoslovenský

liptovský (?)

stredoliptovský – nárečie obce Závažná Poruba (?)

dobrá; dobrá; dobrá

3

00:13:33; 00:00:09; 00:00:03

CD

 

BB-052

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

2013-00-00

2013-00-00

nárečie Podpoľania (?)

výborná

2

0:00:16; 0:00:56

CD

 

BB-053

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

zvolenské nárečie (?)

zatiaľ neurčená

4

00:01:36; 00:01:01; 00:00:27; 00:00:39

CD

 

BB-054

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

spišské nárečie (?)

výborná

10

00:00:36; 00:00:19; 00:00:19; 00:00:22; 00:00:12; 00:00:23; 00:00:23; 00:00:23; 00:00:14; 00:00:15

CD

 

BB-055

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

dobrá

2

00:29:52; 00:17:15

MG kazeta

 

BB-056

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

dolnooravské nárečie (?)

dobrá

1

00:03:45

MG kazeta

 

BB-057

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

nárečie obce Vyšné Ružbachy, okr. Stará Ľubovňa (?)

dobrá

2

00:04:35; 00:03:00

MG kazeta

 

BB-058

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

nárečie obce Slovany, okr. Martin (?)

dobrá

1

00:42:22

MG kazeta

 

BB-059

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

nárečie v obci Petrovec, Srbsko (?)

dobrá

1

00:06:11

MG kazeta

 

BB-060

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

zemplínske nárečie (?)

výborná

1

00:03:54

MG kazeta

 

BB-061

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

výborná

1

00:02:19

MG kazeta

 

BB-062

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

dolnokysucké nárečie (?)

dobrá

1

00:09:41

MG kazeta

 

BB-063

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

dobrá

1

00:06:47

MG kazeta

 

BB-064

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

nízka

1

00:01:41

MG kazeta

 

BB-065

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

nízka

1

00:02:03

MG kazeta

 

BB-066

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

výborná

1

00:05:36

MG kazeta

 

BB-067

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

nárečie obce Trnové (v súčasnosti mestská časť Žiliny) (?)

výborná

1

00:07:00

MG kazeta

 

BB-068

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

pohorelské nárečie (?)

dobrá

1

00:07:19

MG kazeta

 

BB-069

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

nárečie obce Vyhne, okr. Žiar nad Hronom (?)

dobrá

1

00:14:08

MG kazeta

 

BB-070

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

nárečie obce Selce, okr. Banská Bystrica

výborná

1

00:04:48

MG kazeta

 

BB-071

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

výborná

1

00:04:07

MG kazeta

 

BB-072

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

goralské nárečie (?)

dobrá

1

00:11:22

MG kazeta

 

BB-073

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

Nárečový text z Polerieky

nárečie obce Polerieka (časť obce Abramová), okr. Turčianske Teplice (?)

dobrá

2

00:22:38; 00:10:23

MG kazeta

 

BB-074

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

Nahrávka goralského nárečia

goralské nárečie (?)

dobrá

1

00:02:50

MG kazeta

 

BB-075

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

nárečie obce Radimov, okr. Skalica (?)

výborná

1

00:05:25

MG kazeta

 

BB-076

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

Hornotrenčianske nárečie – nahrávka

hornotrenčianske nárečie (?)

dobrá

1

00:08:01

MG kazeta

 

BB-077

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

Nárečový text č. 1 – tetuška Strakoje; Nárečový text č. 2 – pani Šurinová

nárečie v obci v okrese Veľký Krtíš (?)

nízka

1

00:24:39

MG kazeta

 

BB-078

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

nárečie v obci Batizovce, okr. Poprad (?)

dobrá

1

00:06:33

MG kazeta

 

BB-079

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

nárečie v obci Hliník nad Hronom, okr. Žiar nad Hronom (?)

dobrá

1

00:06:39

MG kazeta

 

BB-080

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

nárečie obce Horná Tižina, okr. Žilina

dobrá

1

00:07:07

MG kazeta

 

BB-081

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

Nárečové texty z Gemera

gemerské nárečia (?)

dobrá

2

00:43:41; 00:35:24

MG kazeta

 

BB-082

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

šarišské nárečie (?)

dobrá

1

00:02:47

MG kazeta

 

BB-083

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

O Morčíne Jalovcú

goralské nárečie (?)

výborná

1

00:02:53

MG kazeta

 

BB-084

FiF UMB v Banskej Bystrici

študent

nárečie z oblasti Vojčice – Zemplín (?)

nízka

1

00:03:27

MG kazeta

 

RK-001

FF KU v Ružomberku

študent

Pšurnovice

Bytča

Bytča

2006-02-19

2006-02-19

dobrá

1

00:32:48

MG kazeta

 

RK-002

FF KU v Ružomberku

študent

Teplička nad Váhom

Teplička nad Váhom

Žilina

2002-04-20

2002-04-20

západoslovenský

nízka

1

00:31:17

MG kazeta

 

RK-003

FF KU v Ružomberku

študent

Predmier

Predmier

Bytča

2005-03-23

2005-03-23

západoslovenský

hornotrenčiansky (?)

dobrá

1

00:09:23

MG kazeta

 

RK-004

FF KU v Ružomberku

študent

Praznov

Považská Bystrica

Považská Bystrica

západoslovenský

nárečie bývalej obce Praznov (?)

dobrá

1

00:09:19

MG kazeta

 

RK-005

FF KU v Ružomberku

študent

Pravotice, okr. Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

dobrá

1

00:05:09

MG kazeta

 

RK-006

FF KU v Ružomberku

študent

Oravská Lesná

Námestovo

2000-04-00

2000-04-00

goralský (?)

nízka

1

00:30:52

MG kazeta

 

RK-007

FF KU v Ružomberku

študent

Rozprávanie o živote, zoznámení sa s manželom

Oravské Veselé, okr. Námestovo

Námestovo

goralský (?)

dobrá

1

00:23:15

MG kazeta

 

RK-008

FF KU v Ružomberku

študent

Oravská Lesná, okr. Námestovo

Námestovo

oravský, goralský (?)

nízka

1

00:22:48

MG kazeta

 

RK-009

FF KU v Ružomberku

študent

Oravské Veselé

Oravské Veselé

Námestovo

2002-00-00

2002-00-00

iný

goralský (?)

dobrá; dobrá

2

00:01:45; 00:31:35

MG kazeta

 

RK-010

FF KU v Ružomberku

študent

Mútne

Mútne

Námestovo

2002-04-21

2002-04-21

iný

goralský (?)

dobrá

1

00:16:08

MG kazeta

 

RK-011

FF KU v Ružomberku

študent

Brutovce, okr. Levoča

Levoča

spišský (?)

nízka

2

00:31:18; 00:27:53

MG kazeta

 

RK-012

FF KU v Ružomberku

študent

Stropkov

Stropkov

Stropkov

2006-04-13

2006-04-13

nízka

2

00:26:38; 00:15:57

MG kazeta

 

RK-013

FF KU v Ružomberku

študent

Spišská Teplica

Spišská Teplica

Poprad

2006-00-00

2006-00-00

východoslovenský

dobrá

1

00:09:04

MG kazeta

 

RK-014

FF KU v Ružomberku

študent

Kapušany pri Prešove, okr. Prešov

Prešov

šarišský (?)

dobrá

1

00:07:39

MG kazeta

 

RK-015

FF KU v Ružomberku

študent

O svadbe a spomienka na zoznámenie sa s manželom

Breza

Breza

Námestovo

2002-04-24

2002-04-24

stredoslovenský

bielooravsko-hruštínsky (?)

dobrá

1

00:05:14

MG kazeta

 

RK-016

FF KU v Ružomberku

študent

Likavka

Likavka

Ružomberok

2003-06-25

2003-06-25

stredoslovenský

liptovský (?)

západoliptovský (?)

výborná

1

00:15:54

MG kazeta

 

RK-017

FF KU v Ružomberku

študent

Šumiac, okr. Brezno

Brezno

stredoslovenský, horehronský (?)

nízka

1

00:14:01

MG kazeta

 

RK-018

FF KU v Ružomberku

študent

O poverách, osobné spomienky

Martin

Martin

Martin

2000-00-00

2000-00-00

stredoslovenský

turčiansky (?)

dobrá

1

00:30:43

MG kazeta

 

RK-019

FF KU v Ružomberku

študent

Zubrohlava

Zubrohlava

Námestovo

2005-04-04

2005-04-04

stredoslovenský

hornooravský (?)

nízka

1

00:14:25

MG kazeta

 

RK-020

FF KU v Ružomberku

študent

liptovský (?)

nízka

1

00:39:48

MG kazeta

 

RK-021

FF KU v Ružomberku

študent

Habovka

Habovka

Tvrdošín

2005-04-08

2005-04-08

stredoslovenský

oravský (?)

stredooravský (?)

dobrá

1

00:08:25

MG kazeta

 

RK-022

FF KU v Ružomberku

študent

Ružomberok, mestská časť Černová

Ružomberok

stredoslovenský, dolnoliptovský (?)

dobrá

1

00:20:06

MG kazeta

 

RK-023

FF KU v Ružomberku

študent

Oravská Lesná

Oravská Lesná

Námestovo

2006-03-10

2006-03-10

dobrá

1

00:17:48

MG kazeta

 

RK-024

FF KU v Ružomberku

študent

Likavka, okr. Ružomberok

Ružomberok

západoliptovský (?)

nízka

1

00:11:32

MG kazeta

 

RK-025

FF KU v Ružomberku

študent

Zvykoslovie a ľudová slovesnosť

Liptovské Sliače

Liptovské Sliače

Ružomberok

2005-04-03

2005-04-03

dobrá

1

00:11:17

MG kazeta

 

RK-026

FF KU v Ružomberku

študent

Svadba

Oravský Biely Potok – Liesek, okr. Tvrdošín

Tvrdošín

hornooravský (?)

nízka

1

00:13:08

MG kazeta

 

RK-027

FF KU v Ružomberku

študent

Malá Franková, okr. Kežmarok

Kežmarok

dobrá

2

00:22:17; 00:02:26

MG kazeta

 

RK-028

FF KU v Ružomberku

študent

Čierny Balog, okr. Brezno

Brezno

nizka

1

00:45:54

MG kazeta

 

RK-029

FF KU v Ružomberku

študent

Život na dedine, svadba, sviatky

Liptovská Teplička

Liptovská Teplička

Poprad

2006-03-26

2006-03-26

dobrá

1

00:10:56

MG kazeta

 

RK-030

FF KU v Ružomberku

študent

2000-00-00

2000-00-00

nárečie Nižnej – Zemianskej Dediny

dobrá

1

00:20:25

MG kazeta

 

RK-031

FF KU v Ružomberku

študent

O starých zvykoch

Liptovská Lužná, okr. Ružomberok

Ružomberok

liptovský s prvkami goralského nárečia (?)

nízka

1

00:22:58

MG kazeta

 

RK-032

FF KU v Ružomberku

študent

Ako to bolo za mojich mladých čias

Sihelné, okr. Námestovo

Námestovo

goralský (?)

dobrá

1

00:21:47

MG kazeta

 

RK-033

FF KU v Ružomberku

študent

Sihelné, okr. Námestovo

Námestovo

goralský (?)

nízka

1

00:17:19

MG kazeta

 

RK-034

FF KU v Ružomberku

študent

Osturňa

Osturňa

Kežmarok

2005-04-14

2005-04-14

východoslovenský

nárečie obce Osturňa (?)

dobrá

1

00:06:18

MG kazeta

 

RK-035

FF KU v Ružomberku

študent

Lisková, okr. Ružomberok

Ružomberok

liptovský (?)

nízka

1

00:15:40

MG kazeta

 

RK-036

FF KU v Ružomberku

študent

Likavka, okr. Ružomberok

Ružomberok

západoliptovský (?)

dobrá

1

00:24:16

MG kazeta

 

RK-037

FF KU v Ružomberku

študent

Likavka, okr. Ružomberok

Ružomberok

západoliptovský (?)

dobrá

1

00:18:04

MG kazeta

 

RK-038

FF KU v Ružomberku

študent

Tvrdošín

Tvrdošín

stredooravský, tvrdošínsky (?)

nízka

1

00:15:27

MG kazeta

 

RK-039

FF KU v Ružomberku

študent

Klin, okr. Námestovo

Námestovo

hornooravský (?)

dobrá

1

00:06:09

MG kazeta

 

RK-040

FF KU v Ružomberku

študent

Handlová

Handlová

Prievidza

2005-04-09

2005-04-09

stredoslovenský

hornonitriansky (?)

dobrá

1

00:21:48

MG kazeta

 

RK-041

FF KU v Ružomberku

študent

Čadca

Čadca

hornokysucký (?)

nízka

1

00:24:57

MG kazeta

 

RK-042

FF KU v Ružomberku

študent

hornokysucký (?)

nízka

1

00:31:35

MG kazeta

 

RK-043

FF KU v Ružomberku

študent

Turzovka – Na Vŕšku

Turzovka

Čadca

2004-03-27

2004-03-27

západoslovenský

hornotrenčiansky (?)

hornokysucký (?)

výborná

1

00:41:00

MG kazeta

 

RK-044

FF KU v Ružomberku

študent

Povina, okr. Kysucké Nové Mesto

Kysucké Nové Mesto

dolnokysucký (?)

výborná

1

00:38:24

MG kazeta

 

RK-045

FF KU v Ružomberku

študent

Čadca

Čadca

kysucký, čadčiansky (?)

výborná

1

00:15:11

MG kazeta

 

RK-046

FF KU v Ružomberku

študent

Tovarníky, okr. Topoľčany

Topoľčany

nárečie obce Tovarníky, okr. Topoľčany (?)

nízka

1

00:18:57

MG kazeta

 

RK-047

FF KU v Ružomberku

študent

Veľká Čierna

Veľká Čierna

Žilina

2006-03-10

2006-03-10

dobrá

1

00:21:09

MG kazeta

 

RK-048

FF KU v Ružomberku

študent

Rozprávanie o časoch mladosti

Lietava

Lietava

Žilina

2002-05-18

2002-05-18

výborná

1

00:27:49

MG kazeta

 

RK-049

FF KU v Ružomberku

študent

Rozprávanie o živote

Pružina, okr. Považská Bystrica

Považská Bystrica

hornotrenčiansky (?)

dobrá

1

00:27:00

MG kazeta

 

RK-050

FF KU v Ružomberku

študent

O výrobe plátna

Soblahov

Soblahov

Trenčín

2001-00-00

2001-00-00

západoslovenský

dolnotrenčiansky (?)

dobrá

1

00:08:03

MG kazeta

 

RK-051

FF KU v Ružomberku

študent

Žehra, okr. Spišská Nová Ves (?)

Spišská Nová Ves

nízka

1

00:08:22

MG kazeta

 

RK-052

FF KU v Ružomberku

študent

Matiašovce, okr. Kežmarok (?)

Kežmarok

goralský (?)

dobrá

1

00:04:26

MG kazeta

 

RK-053

FF KU v Ružomberku

študent

Veľká Lesná

Veľká Lesná

Stará Ľubovňa

2003-03-23

2003-03-23

iný

goralský (?)

dobrá

1

00:19:00

MG kazeta

 

RK-054

FF KU v Ružomberku

študent

Oravská Polhora

Oravská Polhora

Námestovo

2002-04-21

2002-04-21

iný

goralský (?)

dobrá

1

00:17:55

MG kazeta

 

RK-055

FF KU v Ružomberku

študent

Ždiar, okr. Poprad (?)

Poprad

goralský (?)

výborná

1

00:08:22

MG kazeta

 

RK-056

FF KU v Ružomberku

študent

Ľubica, okr. Poprad

Poprad

dialect z Osturni (?) (predtým bývala v Osturni, okr. Kežmarok)

dobrá

2

00:31:05; 00:12:19

MG kazeta

 

RK-057

FF KU v Ružomberku

študent

Spišské Bystré, okr. Poprad (?), (obec Spišské Bystré volajú obyvatelia Kubachy, jej obyvatelia si hovoria Kubašania)

Poprad

kubašský (?)

nízka

1

00:17:57

MG kazeta

 

RK-058

FF KU v Ružomberku

študent

Mníšek nad Popradom (časť Pilhov), okr. Stará Ľubovňa (?)

Popradom

goralský (?)

nízka

1

00:19:13

MG kazeta

 

RK-059

FF KU v Ružomberku

študent

Rabča

Rabča

Námestovo

2005-04-11

2005-04-11

goralský (?)

výborná

1

00:08:20

MG kazeta

 

RK-060

FF KU v Ružomberku

študent

Mútne, okr. Námestovo

Námestovo

goralský (?)

nízka

1

00:12:47

MG kazeta

 

RK-062

FF KU v Ružomberku

študent

Oravská Polhora, okr. Námestovo

Námestovo

goralský (?)

nízka

1

00:32:28

MG kazeta

 

RK-063

FF KU v Ružomberku

študent

Veľká Franková, okr. Kežmarok (?)

Kežmarok

goralský (?)

dobrá

1

00:12:19

MG kazeta

 

RK-064

FF KU v Ružomberku

študent

Prievidza, mestská časť Necpaly

Prievidza

Prievidza

2006-02-18

2006-02-18

stredoslovenský

hornonitriansky (?)

prievidzský (?)

výborná

1

00:27:50

MG kazeta

 

RK-065

FF KU v Ružomberku

študent

Piešťany (?)

Piešťany

piešťanský (?)

dobrá

1

00:25:54

MG kazeta

 

RK-066

FF KU v Ružomberku

študent

Petrovice-Setechov

Petrovice

Bytča

2005-00-00

2005-00-00

západoslovenský

hornotrenčiansky (?)

dobrá

1

00:11:45

MG kazeta

 

RK-067

FF KU v Ružomberku

študent

Malé Borové, okr. Liptovský Mikuláš (?)

Liptovský Mikuláš

maloborovský (?)

dobrá

1

00:41:03

MG kazeta

 

RK-068

FF KU v Ružomberku

študent

Liptovské Revúce, okr. Ružomberok (?)

Ružomberok

liptovský (?)

nízka

1

00:08:25

MG kazeta

 

RK-069

FF KU v Ružomberku

študent

Zo života

Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš

2005-04-15

2005-04-15

stredoslovenský

liptovský (?)

stredoliptovský – nárečie okolia obce Sokolče (dnes Vlachy) (?)

výborná

1

00:11:31

MG kazeta

 

RK-070

FF KU v Ružomberku

študent

Kláštor pod Znievom, okr. Martin (?)

Martin

turčiansky (?)

nízka

1

00:14:17

MG kazeta

 

RK-071

FF KU v Ružomberku

študent

Oravská Lesná

Oravská Lesná

Námestovo

2002-04-14

2002-04-14

iný

goralský (?)

dobrá

1

00:13:44

MG kazeta

 

RK-072

FF KU v Ružomberku

študent

Malá Franková, okr. Kežmarok (?)

Kežmarok

spišský, goralský zamagurský, malofrankovský (?)

dobrá

2

00:46:10; 00:41:41

MG kazeta

 

RK-073

FF KU v Ružomberku

študent

Mútne, okr. Námestovo (?)

Námestovo

goralský, mútňanský (?)

dobrá

1

00:06:05

MG kazeta

 

RK-074

FF KU v Ružomberku

študent

Oravská Lesná

Oravská Lesná

Námestovo

2005-00-00

2005-00-00

dobrá

1

00:08:56

MG kazeta

 

RK-075

FF KU v Ružomberku

študent

Rabča, okr. Námestovo (?)

Námestovo

nízka

1

00:18:30

MG kazeta

 

RK-076

FF KU v Ružomberku

študent

Liptovská Porúbka

Liptovská Porúbka

Liptovský Mikuláš

2003-04-05

2003-04-05

stredoslovenský

liptovský (?)

dobrá

1

00:22:39

MG kazeta

 

RK-077

FF KU v Ružomberku

študent

O svadobných zvykoch v Hubovej

Hubová

Hubová

Ružomberok

2002-00-00

2002-00-00

stredoslovenský

liptovský (?)

výborná

1

00:07:25

MG kazeta

 

RK-078

FF KU v Ružomberku

študent

Spomienky na mladosť

isková, okr. Ružomberok (?)

Ružomberok

dobrá

1

00:21:31

MG kazeta

 

RK-079

FF KU v Ružomberku

študent

Tvrdošín, časť Medvedzie

Tvrdošín

Tvrdošín

2003-04-13

2003-04-13

stredoslovenský

oravský (?)

stredooravský (?)

dobrá

1

00:17:43

MG kazeta

 

RK-080

FF KU v Ružomberku

študent

Zuberec

Zuberec

Tvrdošín

2006-07-30

2006-07-30

stredoslovenský

Nárečie obce Zuberec (?)

dobrá

1

00:15:46

MG kazeta

 

RK-081

FF KU v Ružomberku

študent

Likavka

Likavka

Ružomberok

2003-04-26

2003-04-26

stredoslovenský

liptovský (?)

západoliptovský (?)

dobrá

1

00:13:22

MG kazeta

 

RK-082

FF KU v Ružomberku

študent

2006-02-16

2006-02-16

západoliptovský (?)

dobrá

1

00:26:51

MG kazeta

 

RK-083

FF KU v Ružomberku

študent

Ako to bolo za mojich mladých čias

Ružomberok, časť Černová (?)

Ružomberok

dobrá

1

00:11:04

MG kazeta

 

RK-084

FF KU v Ružomberku

študent

Liptovské Sliače

Liptovské Sliače

Ružomberok

2000-00-00

2000-00-00

stredoslovenský

liptovský (?)

dobrá; dobrá

2

00:23:10; 00:46:20

MG kazeta

 

RK-085

FF KU v Ružomberku

študent

Ludrová, okr. Ružomberok (?)

Ružomberok

nízka

1

00:03:25

MG kazeta

 

RK-086

FF KU v Ružomberku

študent

2001-03-24

2001-03-24

važecký (?)

dobrá

2

00:29:10; 00:05:59

MG kazeta

 

RK-087

FF KU v Ružomberku

študent

Komjatná

Komjatná

Ružomberok

2005-04-10

2005-04-10

stredoslovenský

nárečie obce Komjatná (?)

dobrá

1

00:10:01

MG kazeta

 

RK-088

FF KU v Ružomberku

študent

Likavka, okr. Ružomberok (?)

Ružomberok

nízka

1

00:07:35

MG kazeta

 

RK-089

FF KU v Ružomberku

študent

Kvačany

Kvačany

Liptovský Mikuláš

2000-00-00

2000-00-00

stredoslovenský

liptovský (?)

dobrá

1

00:15:06

MG kazeta

 

RK-090

FF KU v Ružomberku

študent

Ružomberok, časť Černová (?)

Ružomberok

liptovský (?)

nízka

1

00:28:40

MG kazeta

 

RK-091

FF KU v Ružomberku

študent

Ako sme dakedy dávno Vianoce oslavovali

Liptovské Sliače, okr. Ružomberok (?)

Ružomberok

liptovskosliačsky (?)

nízka

1

00:06:50

MG kazeta

 

RK-092

FF KU v Ružomberku

študent

Zázrivá

Zázrivá

Dolný Kubín

stredoslovenský

zázrivský(?)

dobrá

2

00:30:54; 00:30:56

MG kazeta

 

RK-093

FF KU v Ružomberku

študent

Ružomberok, časť Nová Černová

Ružomberok

liptovský (?)

nízka

1

00:30:45

MG kazeta

 

RK-094

FF KU v Ružomberku

študent

Lisková, okr. Ružomberok (?); Liptovské Sliače, okr. Ružomberok (?)

Ružomberok

nízka

1

00:46:26

MG kazeta

 

RK-095

FF KU v Ružomberku

študent

Malatiná

Malatiná

Dolný Kubín

2006-00-00

2006-00-00

stredoslovenský

oravský (?)

dolnooravský (?)

dobrá

1

00:34:00

MG kazeta

 

RK-096

FF KU v Ružomberku

študent

Žaškov

Žaškov

Dolný Kubín

2006-04-10

2006-04-10

stredoslovenský

nárečie obce Žaškov (?)

výborná

1

00:17:34

MG kazeta

 

RK-097

FF KU v Ružomberku

študent

Hruštín, okr. Námestovo (?)

Námestovo

hruštínsky (?)

výborná

1

00:15:39

MG kazeta

 

RK-098

FF KU v Ružomberku

študent

Liptovské Sliače

Liptovské Sliače

Ružomberok

2006-04-03

2006-04-03

dobrá; dobrá

2

00:31:54; 00:04:49

MG kazeta

 

RK-099

FF KU v Ružomberku

študent

Hruštín, okr. Námestovo (?)

Námestovo

oravský (?)

nízka

1

00:20:48

MG kazeta

 

RK-100

FF KU v Ružomberku

študent

Trstená

Trstená

Tvrdošín

2000-00-00

2000-00-00

dobrá

1

00:21:05

MG kazeta

 

RK-101

FF KU v Ružomberku

študent

Likavka, okr. Ružomberok (?)

Ružomberok

liptovský (?)

dobrá

1

00:30:31

MG kazeta

 

RK-102

FF KU v Ružomberku

študent

Ružomberok, časť Nová Černová

Ružomberok

Ružomberok

2001-00-00

2001-00-00

stredoslovenský

liptovský (?)

dobrá

1

00:09:34

MG kazeta

 

RK-103

FF KU v Ružomberku

študent

Liptovské Revúce

Liptovské Revúce

Ružomberok

2001-00-00

2001-00-00

stredoslovenský

liptovský (?)

dobrá

1

00:23:41

MG kazeta

 

RK-104

FF KU v Ružomberku

študent

Lisková, okr. Ružomberok (?)

Ružomberok

výborná

1

00:31:18

MG kazeta

 

RK-105

FF KU v Ružomberku

študent

Hubová, okr. Ružomberok (?)

Ružomberok

nízka

1

00:41:22

MG kazeta

 

RK-106

FF KU v Ružomberku

študent

Hruštín, okr. Námestovo (?)

Námestovo

2000-00-00

2000-00-00

oravský (?)

nízka

1

00:08:11

MG kazeta

 

RK-107

FF KU v Ružomberku

študent

Kvačany, okr. Liptovský Mikuláš (?)

Liptovský Mikuláš

liptovský (?)

nízka

1

00:25:40

MG kazeta

 

RK-108

FF KU v Ružomberku

študent

Liptovské Sliače

Liptovské Sliače

Ružomberok

2003-04-27

2003-04-27

stredoslovenský

liptovský (?)

nárečie obce Liptovské Sliače (?)

dobrá

1

00:10:50

MG kazeta

 

RK-109

FF KU v Ružomberku

študent

Liptovské Sliače, okr. Ružomberok (?)

Ružomberok

liptovský (?)

dobrá

1

00:12:52

MG kazeta

 

RK-110

FF KU v Ružomberku

študent

Liptovská Teplá, okr. Ružomberok (?)

Ružomberok

nízka

1

00:23:51

MG kazeta

 

RK-111

FF KU v Ružomberku

študent

Hybe, okr. Liptovský Mikuláš (?)

Liptovský Mikuláš

liptovský

dobrá

1

00:06:04

MG kazeta

 

RK-112

FF KU v Ružomberku

študent

Ružomberok, časť Černová

Ružomberok

Ružomberok

2002-00-00

2002-00-00

stredoslovenský

liptovský (?)

dobrá

1

00:15:19

MG kazeta

 

RK-113

FF KU v Ružomberku

študent

Oravská Lesná, okr. Námestovo (?)

Námestovo

goralský, hornooravský

dobrá

1

00:10:30

MG kazeta

 

RK-114

FF KU v Ružomberku

študent

Nová Ľubovňa, okr. Stará Ľubovňa (?)

Stará Ľubovňa

2003-00-00

2003-00-00

nízka

1

00:08:51

MG kazeta

 

RK-115

FF KU v Ružomberku

študent

Sihelné, okr. Námestovo (?)

Námestovo

goralský, oravský (?)

nízka

1

00:21:04

MG kazeta

 

RK-116

FF KU v Ružomberku

študent

2000-00-00

2000-00-00

liptovský, dedina Paludza (?)

nízka

1

00:23:39

MG kazeta

 

RK-117

FF KU v Ružomberku

študent

Lisková

Lisková

Ružomberok

2001-00-00

2001-00-00

stredoslovenský

liptovský (?)

dobrá

1

00:24:30

MG kazeta

 

RK-118

FF KU v Ružomberku

študent

Hubová

Hubová

Ružomberok

2003-04-26

2003-04-26

stredoslovenský

liptovský (?)

západoliptovský (?)

dobrá

1

00:21:04

MG kazeta

 

RK-119

FF KU v Ružomberku

študent

O likavskej svadbe

Likavka, okr. Ružomberok (?)

Ružomberok

likavský (?)

dobrá

1

00:11:56

MG kazeta

 

RK-120

FF KU v Ružomberku

študent

Potok

Potok

Ružomberok

2003-03-30

2003-03-30

stredoslovenský

liptovský (?)

západoliptovský (?)

dobrá

1

00:09:34

MG kazeta

 

RK-121

FF KU v Ružomberku

študent

Bohunice

2004-04-03

2004-04-03

trnavský (?)

dobrá

1

00:10:44

CD

 

RK-122

FF KU v Ružomberku

študent

Dúbrava (?), táto obec má viacero okresov – Liptovský Mikuláš, Snina, Levoča

?

dobrá

1

00:18:31

CD

 

RK-123

FF KU v Ružomberku

študent

Ako to bolo na dedine

Malý Slavkov, okr. Kežmarok (?)

Kežmarok

spišský (?)

dobrá

1

00:12:07

CD

 

RK-124

FF KU v Ružomberku

študent

Turany, okr. Martin (?)

Martin

turčiansky (?)

výborná

1

00:43:15

CD

 

RK-125

FF KU v Ružomberku

študent

Rabča

Rabča

Námestovo

2004-03-13

2004-03-13

iný

goralský (?)

výborná; výborná; výborná; výborná; výborná; výborná; výborná; výborná; výborná

9

00:01:23; 00:01:14; 00:00:56; 00:01:25; 00:01:11; 00:00:56; 00:00:33; 00:01:05; 00:01:08

CD

 

RK-126

FF KU v Ružomberku

študent

Kamenná Poruba

Kamenná Poruba

Žilina

2006-05-20

2006-05-20

západoslovenský

nárečie Kamennej Poruby

dobrá

2

00:17:00; 00:03:41

CD

 

RK-127

FF KU v Ružomberku

študent

Oravské Veselé, okr. Námestovo (?)

Námestovo

goralský (?)

výborná

1

00:15:04

CD

 

RK-128

FF KU v Ružomberku

študent

Spišské Bystré, okr. Poprad (?)

Poprad

2004-04-12

2004-04-12

spišský (?)

nízka

1

00:46:13

MC kazeta

 

RK-129

FF KU v Ružomberku

študent

Poprad

Poprad

Poprad

2001-04-30

2001-04-30

východoslovenský

nárečie obce Osturňa (?)

dobrá

1

00:04:45

MC kazeta

 

RK-130

FF KU v Ružomberku

študent

Brekov

Brekov

Humenné

2001-00-00

2001-00-00

východoslovenský

zemplínsky (?)

dobrá

1

00:18:21

MC kazeta

 

RK-131

FF KU v Ružomberku

študent

Horná Mariková, okr. Považská Bystrica (?)

Považská Bystrica

hornotrenčiansky (?)

dobrá

1

00:05:45

MC kazeta

 

RK-132

FF KU v Ružomberku

študent

Vyhne, okr. Žiar nad Hronom (?)

Žiar nad Hronom

hontiansky (?)

nízka

1

00:21:09

MC kazeta

 

RK-133

FF KU v Ružomberku

študent

Liptovský Ján

Liptovský Ján

Liptovský Mikuláš

2002-04-21

2002-04-21

stredoslovenský

liptovský (?)

východný stredoliptovský (?)

dobrá

1

00:31:53

MC kazeta

 

RK-134

FF KU v Ružomberku

študent

Valaská Dubová

Valaská Dubová

Ružomberok

2004-04-05

2004-04-05

stredoslovenský

liptovský (?)

dobrá

1

00:08:34

MC kazeta

 

RK-135

FF KU v Ružomberku

študent

Ako sa niekedy žilo

Východná, okr. Liptovský Mikuláš (?)

Liptovský Mikuláš

2002-04-19

2002-04-19

východniansky (?)

nízka

1

00:10:43

MC kazeta

 

RK-136

FF KU v Ružomberku

študent

Trnové, okr. Žilina (?)

Žilina

2004-04-10

2004-04-10

hornotrenčiansky (?)

nízka

2

00:44:51; 00:46:52

MC kazeta

 

RK-137

FF KU v Ružomberku

študent

Dlhé Klčovo

Dlhé Klčovo

Vranov nad Topľou

2005-03-19

2005-03-19

východoslovenský

zemplínsky (?)

dobrá

1

00:06:23

MC kazeta