Aktuality

nové

Knižné novinky

13. 9. 2022
Časovanie slovies v slovenčine – Práca Časovanie slovies v slovenčine nadväzuje na publikáciu Skloňovanie podstatných mien v slovenčine s korpusovými príkladmi a zameriava sa na zložitý systém konjugácie slovenských...
2024
8
apr

Časopis: SLOVENSKÁ REČ

Aký je aktuálny stav vo výskume slovenského jazyka? Čomu všetkému sa slovenská jazykoveda momentálne venuje? Aké sú perspektívy ďalšieho výskumu? Odpovede...
2024
27
mar

Časopis TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin

Časopis TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin je interdisciplinárny recenzovaný odborný časopis zameraný na oblasť prenosu technológií a inovácií do praxe. Autormi odborných článkov...

Poskytovatelia textov

„Pri spojení sila slova ako keby sme vchádzali do podstaty jazyka a slova, ale aj do podstaty ľudskej existencie, ktorá sa aj z biblického hľadiska začína pri známom, na počiatku bolo slovo.“
~ PhDr. Mária Šimková, Ph.D.

Sociálne siete

Kalendár

Apríl 2024

Najbližšie podujatia

Momentálne nie je zverejnená žiadna udalosť.