Bez registrácie

Jednoduché vyhľadávanie je možné aj bez registrácie prostredníctvom webového rozhrania, ale s veľmi obmedzeným prístupom ku korpusom (prim-6.0-public-all, r-mak-3.0 a iné), bez možnosti vytvárania podkorpusov.

Pred začatím používania webového rozhrania si treba prečítať a odsúhlasiť nasledujúce podmienky:

  • Texty sa do Slovenského národného korpusu (SNK) získavajú priamo od autorov alebo vlastníkov autorských či distribučných práv na základe zmluvy o inom, t. j. nekomerčnom použití v súlade so zákonom o autorských právach. Ako používateľ sa zaväzujem, že texty budem používať len na vedecké, výskumné, učebné alebo iné nekomerčné ciele.
  • Budem citovať všetky údaje získané zo Slovenského národného korpusu (kontexty, frekvencie a iné údaje zo všetkých alebo z vybraných textov) podľa príslušnej verzie a časti SNK. Pri citovaní konkrétneho diela (novín, časopisu, knihy, článku atď.) uvediem SNK ako hlavný zdroj, takisto uvediem citáciu daného textu podľa bibliografickej normy. Návod na citovanie je v hlavnej ponuke v položke Ako citovať korpusy.
  • Citácia nepresiahne 100 slov súvislého textu.
  • Nebudem sa pokúšať úmyselne narušiť počítačový systém SNK a ani získať nepovolený prístup k informáciám SNK mimo ponúkaných možností.