Korpusy SNK

Hlavný korpus písaných textov SNK

Aktuálna verzia korpusu prim-10.0 bola vytvorená 28. 4. 2022 a sprístupnená 15. 6. 2022 v rozsahu vyše 1,68 mld. tokenov. Využitie na vedecko-výskumné ciele je bezplatné, prístup na vyhľadávanie dostane používateľ po zaregistrovaní.

Používateľom ostáva k dispozícii aj predchádzajúca verzia korpusu prim-9.0 v rozsahu vyše 1,65 mld. tokenov. Jej využitie na vedecko-výskumné ciele je bezplatné. Na požiadanie je možné povoliť prístup aj k starším verziám.

Ručne morfologicky anotovaný korpus SNK

Ďalšie korpusy súčasných písaných textov SNK

Korpusy textov spred r. 1955

Akvizičné korpusy

Hovorené korpusy SNK

Korpus nárečí SNK

Historický korpus slovenčiny

Korpus krymskotatárskeho jazyka