Korpusy SNK

Hlavný korpus písaných textov SNK

Aktuálna verzia korpusu prim-10.0 bola vytvorená 28. 4. 2022 a sprístupnená 15. 6. 2022 v rozsahu vyše 1,68 mld. tokenov. Využitie na vedecko-výskumné ciele je bezplatné, prístup na vyhľadávanie dostane používateľ po zaregistrovaní.

Používateľom ostáva k dispozícii aj predchádzajúca verzia korpusu prim-9.0 v rozsahu vyše 1,65 mld. tokenov. Jej využitie na vedecko-výskumné ciele je bezplatné. Na požiadanie je možné povoliť prístup aj k starším verziám.

Ručne morfologicky anotovaný korpus SNK

Ďalšie korpusy súčasných písaných textov SNK

Časovo vymedzené korpusy

Akvizičné korpusy

Hovorené korpusy SNK

Korpus nárečí SNK

Historický korpus slovenčiny

Korpus krymskotatárskeho jazyka