Základné kontakty

Adresa

Slovenský národný korpus
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i.
Panská 26
811 01 Bratislava 1
Slovenská republika

Web

https://korpus.sk

E-mail

korpus@korpus.sk

Telefón

T: +421 2 5441 0307
M: +421 911 232 005

Sociálne siete

Základní pracovníci