Terminologický portál

Terminologický portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i. ponúka odbornej i laickej verejnosti dostupné terminologické zdroje a informácie na jednom mieste. Okrem teoreticky zameraných textov tu možno nájsť informácie o koordinácii terminologickej práce na Slovensku, ako aj o relevantných terminologických fórach.

Terminologický portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i. bol sprístupnený v roku 2016 a podporený Vedeckou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR v rámci projektu č. 2/0114/15. Ďalší rozvoj portálu zabezpečuje oddelenie Slovenského národného korpusu JÚĽŠ SAV, v. v. i. v rámci Zmluvy o združení prostriedkov na tvorbu a rozvoj Slovenského národného korpusu č. 0123/2022, podporenú aj zo zdrojov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva kultúry SR.

Stránku projektu Terminologický portál nájdete tu.