Spolupráca

s občianskym združením Infoblind

  • Získavanie osobitných súhlasov na poskytnutie elektronických verzií vybraných textov pre potreby Občianskeho združenia INFOBLIND podľa § 29 zákona č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (autorský zákon).
  • Občianske združenie INFOBLIND sa zaoberá sprístupňovaním informácií nevidiacim.