Zoznam článkov

1024
Knižné novinky

Slovenský národný korpus. Používanie, príklady, postupy – Cvičebnica nadväzuje na publikáciu Slovenský národný korpus. Texty, anotácie, vyhľadávania, je určená lingvistom, učiteľom slovenského jazyka a cudzích jazykov na všetkých stupňoch škôl, prekladateľom, študentom a všetkým záujemcom o korpusové a jazykové databázy. Rámcovým cieľom autoriek je predstavenie čo najviac spôsobov vyhľadávania v istej postupnosti aj podľa poznaných…

»