Zoznam článkov

Zo studnice rodnej reči (3. zväzok) – knižná novinka

Predstavujeme vám novú publikáciu Zo studnice rodnej reči (3. zväzok) od našich kolegov z dialektologického oddelenia. Publikácia predstavuje nový, nevyčerpateľný a rôznorodý materiál širokej vrstve záujemcov v čitateľsky atraktívnej podobe. Jednotlivé články reprezentujú aplikáciu teoretických poznatkov z oblasti výskumu bohato diferencovaných slovenských nárečí, ako aj aplikovanie poznatkov z dejín slovnej zásoby slovenčiny, čím zároveň sprítomňujú…

»
Digitalizácia nárečových nahrávok – Výskumný pobyt našej kolegyne S. Ondrejčikovej z dialektologického oddelenia JÚĽŠ SAV

V rámci dlhoročného projektu Slovník slovenských nárečí realizovaného v dialektologickom oddelení Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i., sa dialektológovia okrem slovníkového spracovania nárečovej lexiky podieľajú aj na postupnej elektronizácii a digitalizácii pramenných fondov deponovaných v archívoch ústavu. Doktorandka a spoluriešiteľka projektu Slovník slovenských nárečí (IV. zväzok) Stella Ondrejčiková využila grantovú ponuku Akademie věd…

»