Zoznam článkov

Nová verzia slovensko-francúzskeho paralelného korpusu SNK sprístupnená

Slovensko-francúzsky paralelný korpus je v najnovšej štvrtej verzii obohatený o ďalších 19 knižných titulov, čo znamená výsledných takmer 452 miliónov tokenov (v slovenskej časti sa nachádza 217,8 miliónov tokenov a vo francúzskej časti 233,9 miliónov tokenov). Viac informácií o korpuse, jeho zložení a anotáciách nájdete tu. Veríme, že naše paralelné korpusy môžu prispieť k ďalším…

»
INŠTRUKTÁŽNE VIDEO: Vyhľadávanie najčastejších slov pomenúvajúcich fóbie v SNK

Veríme, že z vyhľadávania v našich korpusoch nemáte strach a už vôbec nie fóbiu. Ak vás zaujímajú slová obsahujúce komponent „-fóbia“ alebo „-fóbny“, pozrite si krátke inštruktážne video o vyhľadávaní podstatných a prídavných mien pomenúvajúcich fóbie v SNK. Video je dostupné na našom YouTube kanáli, príp. na Facebookovej stránke Slovenského národného korpusu. Link na inštruktážne…

»