Časopis: SLOVENSKÁ REČ

Aký je aktuálny stav vo výskume slovenského jazyka? Čomu všetkému sa slovenská jazykoveda momentálne venuje? Aké sú perspektívy ďalšieho výskumu?

Odpovede aj na tieto otázky nájdete v časopise Slovenská reč (2023, roč. 88, č. 3). Tematické číslo časopisu prináša prehľad vedeckého výskumu v oblasti jazykovednej slovakistiky v súčasnom období na domácich i zahraničných pracoviskách.

Všetky články a mnoho ďalších nájdete tu.