Časopis: JAZYKOVEDNÝ ČASOPIS

Prečítajte si najnovšie číslo Jazykovedného časopisu (2023, roč. 73, č. 3), v ktorom sa dozviete o konštruovaní jazykov z pohľadu interlingvistiky, o analýze jazyka v rámci tzv. usage-based konštrukčnej gramatiky, o lexikografickom spracovaní proprií a deproprií v Akademickom slovníku současné češtiny, o tvorivej činnosti prekladateľa aj z právneho pohľadu či o detskom analogizme pri osvojovaní si morfológie ako prejave zrkadlenia jazykového myslenia.

Všetky štúdie a mnoho ďalších nájdete tu.