Ako citovať staršie verzie korpusov

Pri použití citácie z korpusových databáz alebo výsledkov hľadania z jednotlivých zdrojov SNK sa odkazuje na konkrétnu verziu a/alebo podkorpus SNK (prim-10.0-public-sane, s-hovor-7.0, r-mak-6.0, par-sken-all-4.0 a pod.). Všetky dostupné zdroje sú uvedené v časti Štruktúra korpusov, v ponuke korpusov vo vyhľadávacom programe NoSketchEngine, ako aj v osobitnom zozname verejne prístupných korpusov SNK.

Používanie a citovanie korpusových zdrojov má byť v súlade s ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon). Presné informácie o použitých korpusoch a podkorpusoch sú nevyhnutné aj preto, aby bolo vždy zrejmé, z akého druhu textov a z akého rozsahu dát pochádzajú získané údaje.

Zápisy odkazov na ďalšie korpusy a podkorpusy príslušných verzií sa dajú analogicky odvodiť.

Verzia prim-8.0 a jej podkorpusy

Slovenský národný korpus – prim-8.0-public-all. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2018. Dostupný z WWW: https://korpus.sk.
Slovenský národný korpus – prim-8.0-public-inf. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2018. Dostupný z WWW: https://korpus.sk.

Verzia prim-7.0 a jej podkorpusy

Slovenský národný korpus – prim-7.0-public-all. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2015. Dostupný z WWW: https://korpus.sk.
Slovenský národný korpus – prim-7.0-public-prf. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2015. Dostupný z WWW: https://korpus.sk.

Verzia prim-6.1 a jej podkorpusy

Slovenský národný korpus – prim-6.1-public-all. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2013. Dostupný z WWW: https://korpus.sk.
Slovenský národný korpus – prim-6.1-public-sk. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2013. Dostupný z WWW: https://korpus.sk.

Verzia prim-6.0 a jej podkorpusy

Slovenský národný korpus – prim-6.0-public-all. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2013. Dostupný z WWW: https://korpus.sk.
Slovenský národný korpus – prim-6.0-public-vyv. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2013. Dostupný z WWW: https://korpus.sk.

Verzia prim-5.0 a jej podkorpusy

Slovenský národný korpus – prim-5.0-public-all. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2011. Dostupný z WWW: https://korpus.sk.
Slovenský národný korpus – prim-5.0-public-inf. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2011. Dostupný z WWW: https://korpus.sk.

Verzia prim-4.0 a jej podkorpusy

Slovenský národný korpus – prim-4.0-public-all. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009. Dostupný z WWW: https://korpus.sk.
Slovenský národný korpus – prim-4.0-public-skimg. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009. Dostupný z WWW: https://korpus.sk.

Verzia prim-3.0 a jej podkorpusy

Slovenský národný korpus – prim-3.0-public-all. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2007. Dostupný z WWW: https://korpus.sk.
Slovenský národný korpus – prim-3.0-vyv. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2007. Dostupný z WWW: https://korpus.sk.

Verzia prim-2.1 a jej podkorpusy

Slovenský národný korpus – prim-2.1-public-sane. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006. Dostupný z WWW: https://korpus.sk.

Verzia prim-2.0

Slovenský národný korpus – prim-2.0-public-all. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2005. Dostupný z WWW: https://korpus.sk.

Verzia prim1

Slovenský národný korpus – prim1-public-vyv. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2004. Dostupný z WWW: https://korpus.sk.

Ručne morfologicky anotovaný korpus r-mak-5.0

Slovenský národný korpus – r-mak-5.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2016. Dostupný z WWW: https://korpus.sk.

Ručne morfologicky anotovaný korpus r-mak-4.0

Slovenský národný korpus – r-mak-4.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2013. Dostupný z WWW: https://korpus.sk.

Ručne morfologicky anotovaný korpus r-mak-3.0

Slovenský národný korpus – r-mak-3.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2008. Dostupný z WWW: https://korpus.sk.

Ručne morfologicky anotovaný korpus r-mak-2.0

Slovenský národný korpus – r-mak-2.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2007. Dostupný z WWW: https://korpus.sk.

Ručne morfologicky anotovaný korpus r-mak-1.0

Slovenský národný korpus – r-mak-1.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006. Dostupný z WWW: https://korpus.sk.

Slovenský hovorený korpus s-hovor-6.0

Slovenský hovorený korpus – s-hovor-6.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2017. Dostupný z WWW: https://korpus.sk.

Slovenský hovorený korpus s-hovor-5.0

Slovenský hovorený korpus – s-hovor-5.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2015. Dostupný z WWW: https://korpus.sk.

Slovenský hovorený korpus s-hovor-4.0

Slovenský hovorený korpus – s-hovor-4.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2012. Dostupný z WWW: https://korpus.sk.

Slovenský hovorený korpus s-hovor-3.0

Slovenský hovorený korpus – s-hovor-3.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2011. Dostupný z WWW: https://korpus.sk.

Slovenský hovorený korpus s-hovor-2.0

Slovenský hovorený korpus – s-hovor-2.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2010. Dostupný z WWW: https://korpus.sk.

Slovenský hovorený korpus s-hovor

Slovenský hovorený korpus – s-hovor. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2008. Dostupný z WWW: https://korpus.sk.