Licenčné zmluvy

Jednotlivé druhy licenčných zmlúv sú formulované na jedno dielo i na viac diel.

Licenčné zmluvy na elektronickú verziu

Pre poskytovateľa – jednotlivca

  • Na jedno dielo PDF
  • Na viac diel PDF

Pre poskytovateľa – organizáciu

  • Na jedno dielo PDF
  • Na viac diel PDF

Licenčné zmluvy na vyhotovenie technickej rozmnoženiny

Pre poskytovateľa – jednotlivca

  • Na jedno dielo PDF
  • Na viac diel PDF

Pre poskytovateľa – organizáciu

  • Na jedno dielo PDF
  • Na viac diel PDF

GNU licencia na slobodné šírenie dokumentácie

Vyhlásenie o používaní korpusu

Vyhlásenie o používaní korpusu nájdete na stránke o registrácii.