Bonito

Pôvodne používaný korpusový manažér Manatee s klientom Bonito so slovenským rozhraním je dostupný pre OS Linux a Windows:

Po rozbalení archívu spustite program Bonito a ďalej postupujte podľa inštrukcií, ktoré dostanete e-mailom pri registrácii.