INŠTRUKTÁŽNE VIDEO: Korpusy a databázy SNK

Pozrite si videoprezentáciu o tom, čo nájdete v našich korpusoch a databázach, ktoré sú pre vás naplno dostupné po bezplatnej registrácii na webovej adrese https://korpus.sk/korpusy-a-databazy/korpusy-snk/.

Video je dostupné na našom YouTube kanáli, príp. na Facebookovej stránke Slovenského národného korpusu.

Link na inštruktážne video: https://youtu.be/5wETX0qWYqg.