Mgr. Adriána Žáková

spolupracovníčka

Kontaktné údaje

E: adriana.zakova@korpus.juls.savba.sk, adriana.zakova@korpus.sk
T: +421 (2) 5441 0307, +421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 106
Miestnosť: 38

Profil pracovníčky

Štúdium

2006 – 2011
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra → Mgr.

Pracoviská

2011 – súčasnosť
Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i., Bratislava
2008 – 2011
Jazykový klub Interlingua 27, Bratislava (lektorka anglického jazyka a slovenčiny pre cudzincov)

Zameranie

  • korpusová lingvistika
  • sémantické vzťahy
  • on-line vzdelávanie
  • rozpoznávanie pomenovaných entít
  • anglický, slovenský, litovský WordNet