Ing. Denis Mitana

IT pracovník

Kontaktné údaje

E: denis.mitana@korpus.juls.savba.sk, denis.mitana@korpus.sk
T: +421 (2) 5441 0307, +421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 137
Miestnosť: 50

Profil pracovníka

Štúdium

2019 – 2021
Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovenská technická univerzita, Bratislava, inteligentné softvérové systémy → Ing.
2016 – 2019
Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovenská technická univerzita, Bratislava, informatika → Bc.

Pracoviská

2019 – súčasnosť
Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i., Bratislava (natural language processing engineer)
2018 – 2019
AiONFiRE GmbH, Viedeň (software engineer)
2017 – 2017
Positive s.r.o., Bratislava (PHP developer)

Zameranie

  • počítačové spracovnie prirodzeného jazyka
  • morfologická analýza
  • rozpoznávanie pomenovaných entít