Mgr. Marek Debnár, PhD.

lingvista

Kontaktné údaje

E: marek.debnar@korpus.juls.savba.sk, marek.debnar@korpus.sk
T: +421 (2) 5441 0307, +421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 137
Miestnosť: 50

Profil pracovníka

Štúdium

2005 – 2011
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, systematická filozofia → PhD.
1999 – 2004
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, filozofia → Mgr.
1997 – 1999
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, slovenský jazyk a literatúra – filozofia → Bc.

Pracoviská

2013 – súčasnosť
Vysoká škola múzických umení, Bratislava (externý pedagóg)
2011 – 2013
Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (externý pedagóg)
2005 – súčasnosť
Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i., Bratislava

Členstvo
vo ved. organizáciách

2005 – súčasnosť
Slovenské filozofické združenie pri SAV

Významné ocenenia

Prémia za pôvodnú tvorbu (poézia) v súťaži BÁSNE 2009 (KK Bagala)

Zameranie

  • filozofia
  • literatúra
  • lingvistika
  • semiotika
  • štýlovo-žánrová a bibliografická anotácia
  • spracovanie textov

Národné projekty

  • Slovenský národný korpus
    Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2026

Profily pracovníka na iných stránkach