Mgr. et Mgr. Illya Bey

spolupracovník

Kontaktné údaje

E: illya.bey@juls.savba.sk
T: +421 (2) 5441 0307, +421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 133
Miestnosť: 50

Národné projekty

  • Výskum v oblasti komparatívnej slovanskej lingvistiky so zameraním na terminológiu
    Doba trvania: 13.2.2023 - 31.8.2025

Profily pracovníka na iných stránkach