Mgr. Katarína Rausová

spolupracovníčka

Kontaktné údaje

E: katarina.rausova@juls.savba.sk
T: +421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 130
Miestnosť: 30

Medzinárodné projekty

  • Sémantický vývin poľských a slovenských výrazov praslovanského pôvodu
    Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024

Národné projekty

  • Jazykové chyby v slovenčine ako cudzom jazyku na báze akvizičného korpusu
    Doba trvania: 1.1.2020 - 30.6.2024
  • ETYMO – etymologická databáza slovenskej lexiky (2. etapa) a súvisiaci etymologický výskum
    Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Profily pracovníčky na iných stránkach