enetCollect

Doba riešenia: 2017 – 2021

Anotácia: Akcia COST-u s názvom Európska sieť na prepájanie jazykového vzdelávania a techník crowdsourcingu je zameraná na podporu a rozvoj jazykových zručností všetkých Európanov bez ohľadu na ich jazykové, sociálne či ekonomické zázemie. Projekt predstavuje platformu pre odborníkov z oblasti vzdelávania, výskumu a informačných technológií z 36 participujúcich krajín. Zástupcovia jednotlivých riešiteľských krajín spoločne budujú medzinárodnú a interdisciplinárnu komunitu prezentujúcu inovatívne trendy a metódy v oblasti jazykového vzdelávania s využívaním techník crowdsourcingu.

Domovskú stránku projektu nájdete tu.