Prof. Ďurčo: „Nemčina ma prekvapuje každý deň. Ak však niekto tvrdí, že ju nejde študovať kvôli ťažkej gramatike, iba sa smejem.“

Prečítajte si podnetný rozhovor s prof. Petrom Ďurčom, CSc., nielen o ustálených slovných spojeniach v nemčine, ale aj o využívaní metód korpusovej lingvistiky pri analýze jazykových dát.

Rozhovor si môžete prečítať na webovej adrese https://bit.ly/3OH4smE.