21. február – Medzinárodný deň materinského jazyka

Čo je materinský jazyk?

Môže to byť jazyk, ktorý si osvojujeme od matky, alebo jazyk, ku ktorému máme najbližšie? Ak hovoríme o materinskom jazyku, hovoríme o jazyku, ktorý najlepšie ovládame? Môže byť materinským aj jazyk, ktorý už neovládame?

Ak vás zaujímajú rôzne pohľady na definovanie materinského jazyka, nazrite do terminologickej zbierky Bilingvizmus, ktorá je dostupná verejnosti v rámci projektu budovania Terminologického portálu.

Termíny týkajúce sa materinského jazyka nájdete tu.


Medzinárodný deň materinského jazyka bol vyhlásený na pamiatku bengálskych študentov, ktorí 21. februára 1952 demonštrovali v Dháke za uznanie svojho materinského jazyka bengálčiny ako druhého oficiálneho jazyka vtedajšieho Pakistanu, a počas demonštrácie boli zastrelení príslušníkmi policajných zložiek.

V tento deň si preto pripomíname najmä význam dodržiavania jazykových práv na celom svete. Práva vzdelávať sa v materinskom jazyku, rozvíjať v ňom svoju kultúru, komunikovať a odovzdávať ho nasledujúcej generácii. Práva poznávať a zvyšovať úroveň ovládania svojho materinského jazyka, ako aj zachovávať jeho bohatstvo. Pretože materinský jazyk je súčasťou identity každého človeka.

Tento sviatok nám tiež pripomína hodnotu každého jazyka a dôležitosť zachovania jazykovej rozmanitosti. Pretože každý jazyk je reflexiou poznania a hodnôt svojho jazykového spoločenstva a zánik nejakého jazyka znamená pre ľudstvo stratu časti poznania.