80 rokov Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra: Banka alebo banka? Peniaze alebo chémia?

Zamysleli sa niekedy nad tým, ako spolu súvisí banka peňazí a banka na pokusy či banka dát? Viete, aké postavenie mala v minulosti sporiteľňa vo vzťahu k banke?

Prečítajte si celý rozhovor s dr. Máriou Šimkovou o práci s korpusom na webovej adrese https://www.juls.savba.sk/banka.html.

Ďalšie informácie nájdete na stránke venovanej 80. výročiu založenia Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV.