80 rokov Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra: Gacek, trulúlek, hadopier či netopier? Netopier v nárečiach…

Koľko nárečových pomenovaní netopiera poznáte? Viete, v ktorej oblasti Slovenska uvidíte šprhača a v ktorej cirigata?

Ak chcete vedieť viac o pomenovaniach netopiera v nárečiach, pozrite si video, ktoré sme pre vás pripravili.

Video o nárečových názvoch netopiera si môžete pozrieť na webovej adrese https://www.juls.savba.sk/netopier.html.

Ďalšie informácie nájdete na stránke venovanej 80. výročiu založenia Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV.