80 rokov Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra: Jazykové mýty o slovenčine

Zaujímate sa o jazykové mýty o slovenčine? Poznáte odpovede na otázky o tom, či je slovenčina skutočne najťažší jazyk na svete alebo či jazykovedci naozaj každoročne vymýšľajú tisícky nových slov?

Ak chcete vedieť viac o jazykových mýtoch o slovenčine, pozrite si video, ktoré sme pre vás pripravili.

Video o jazykových mýtoch o slovenčine si môžete pozrieť na webovej adrese https://www.juls.savba.sk/myty.html.

Ďalšie informácie nájdete na stránke venovanej 80. výročiu založenia Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV.


Jazykové mýty o slovenčine

Slovenčina je najťažší jazyk na svete → hoax – celé vyjadrenie nájdete tu.

Ypsilon zaviedol Štúr v roku 1843 → hoax – celé vyjadrenie nájdete tu.

Jazykovedci vymýšľajú každý rok 1000 nových slov → hoax – celé vyjadrenie nájdete tu (článok Reforma pravopisu a povery o jazyku od Jána Findru).

Slovenčina má hlásky, ktoré nemá iný jazyk sveta → hoax – celé vyjadrenie nájdete tu (článok Jazykové mýty od Viktora Krupu a Slavomíra Ondrejoviča).