80 rokov Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra: Ľudovít Štúr očami pána profesora Pavla Žiga

Viete, kto je Ľudovít Štúr a aký mal vzťah k slovenskému jazyku?

Aké miesto majú v živote Ľudovíta Štúra doxy verzus paradoxy, čím boli a ako sa v ňom prejavili spätne pôsobiace výviny?

Túto otázku si kladie pán profesor Pavol Žigo v odbornom článku z roku 2017 a vy si jeho úvahy môžete prečítať na webovej adrese https://www.juls.savba.sk/stur.html.

Ďalšie informácie nájdete na stránke venovanej 80. výročiu založenia Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV.